Dự án giao thông
 
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
 
Thuận cho quản lý, tiện cho khách hàng là những gì mà TCT Vận tải Hà Nội (Transerco) có được thông qua việc ra mắt Trung tâm điều hành xe buýt và phần mềm Timbuyt.vn.
 
(BDO) Sáng 5-6, UBND tỉnh đã tổ chức lễ khánh thành cầu Ông Cộ do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Tham dự buổi lễ có ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
TRIỂN KHAI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIÁ CƯỚC VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ VÀ GIÁ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘNewVận tải phương tiệnTinTRIỂN KHAI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIÁ CƯỚC VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ VÀ GIÁ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ/PublishingImages/2018-12/152-2014-TTLT-BTC-BGTVT về kê khai giá cước vận tải_Key_14122018160709.doc
12/14/2018 17:00NoĐã ban hành
Triển khai Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải sông pha biển đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030NewVận tải phương tiệnTinTriển khai Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải sông pha biển đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030/PublishingImages/2018-12/thong-bao-ve-viec-nop-bao-cao-thuc-tap-thumbnail-64178_Key_14122018161306.png
12/14/2018 17:00NoĐã ban hành
Triển khai Quyết định Phê duyệt Quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnhNewVận tải phương tiệnTinTriển khai Quyết định Phê duyệt Quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh/PublishingImages/2018-12/thong-bao-ve-viec-nop-bao-cao-thuc-tap-thumbnail-64178_Key_14122018161906.png
12/14/2018 17:00NoĐã ban hành
Triển khai Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống giao thông công cộng tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025NewVận tải phương tiệnTinTriển khai Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống giao thông công cộng tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025/PublishingImages/2018-12/thong-bao-ve-viec-nop-bao-cao-thuc-tap-thumbnail-64178_Key_14122018162711.png
12/14/2018 17:00NoĐã ban hành
Triển khai Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộNewVận tải phương tiệnTinTriển khai Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ/PublishingImages/2018-12/thong-bao-ve-viec-nop-bao-cao-thuc-tap-thumbnail-64178_Key_14122018151031.png
12/14/2018 16:00NoĐã ban hành
Triển khai Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộNewVận tải phương tiệnTinTriển khai Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ/PublishingImages/2018-12/thong-bao-ve-viec-nop-bao-cao-thuc-tap-thumbnail-64178_Key_14122018151633.png
12/14/2018 16:00NoĐã ban hành
Triển khai Thông tư Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộNewVận tải phương tiệnTinTriển khai Thông tư Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ/PublishingImages/2018-12/thong-bao-ve-viec-nop-bao-cao-thuc-tap-thumbnail-64178_Key_14122018153054.png
12/14/2018 16:00NoĐã ban hành
Triển khai thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tôNewVận tải phương tiệnTinTriển khai thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tôC: akepath hong-bao-ve-viec-nop-bao-cao-thuc-tap-thumbnail-64178.png
12/14/2018 16:00NoĐã ban hành
Triển khai Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tảiNewVận tải phương tiệnTinTriển khai Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải/PublishingImages/2018-12/thong-bao-ve-viec-nop-bao-cao-thuc-tap-thumbnail-64178_Key_14122018154406.png
12/14/2018 16:00NoĐã ban hành
Triển khai Thông tư Quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tôNewVận tải phương tiệnTinTriển khai Thông tư Quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/14/2018 16:00NoĐã ban hành
Triển khai Thông tư Quy định về cung cấp, quản lý va sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tôNewVận tải phương tiệnTinTriển khai Thông tư Quy định về cung cấp, quản lý va sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô/PublishingImages/2018-12/thong-bao-ve-viec-nop-bao-cao-thuc-tap-thumbnail-64178_Key_14122018151011.png
12/14/2018 15:00NoĐã ban hành
Triển khai Thông tư Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tôNewVận tải phương tiệnTinTriển khai Thông tư Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô/PublishingImages/2018-12/thong-bao-ve-viec-nop-bao-cao-thuc-tap-thumbnail-64178_Key_14122018151003.png
12/14/2018 15:00NoĐã ban hành
Triển khai Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030NewVận tải phương tiệnTinTriển khai Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030/PublishingImages/2018-12/thong-bao_Key_15122018132313.png
12/14/2018 14:00NoĐã ban hành
Ban hành Quyết định Về việc công bố công suất bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bình DươngNewVận tải phương tiệnTinBan hành Quyết định Về việc công bố công suất bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2018-12/thong-bao_Key_15122018133746.png
12/14/2018 14:00NoĐã ban hành
Ban hành Quyết định công bố biểu đồ giờ chạy xe trên các tuyến vận tải hành khách cố định trên địa bàn tỉnh BÌnh Dưong (Quý IV/2018)NewVận tải phương tiệnTinBan hành Quyết định công bố biểu đồ giờ chạy xe trên các tuyến vận tải hành khách cố định trên địa bàn tỉnh BÌnh Dưong (Quý IV/2018)/PublishingImages/2018-12/thong-bao_Key_15122018140110.png
12/14/2018 14:00NoĐã ban hành
Ngành Giao thông Vận tải tỉnh BÌnh Dương phát huy truyền thống đi trước mở đườngTin Tức - Sự KiệnTinNgành Giao thông Vận tải tỉnh BÌnh Dương phát huy truyền thống đi trước mở đường/PublishingImages/2018-12/DSC00312_Key_11122018080629.JPG
Trong những năm qua, Ngành giao thông Vận tải tỉnh không ngừng phát huy truyền thống đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
12/11/2018 9:00YesĐã ban hành
Cung cấp danh sách đầu mối đường dây nóng và bộ câu hỏi của Sở GTVTTin Tức - Sự KiệnTinCung cấp danh sách đầu mối đường dây nóng và bộ câu hỏi của Sở GTVT/PublishingImages/2018-12/thong-bao-ve-viec-nop-bao-cao-thuc-tap-thumbnail-64178_Key_06122018095914.png
12/6/2018 10:00YesĐã ban hành
Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tảiTin Tức - Sự KiệnTinCông bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/29/2018 15:00YesĐã ban hành
Quyết định thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm về tốc độVận tải phương tiệnTinQuyết định thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm về tốc độ/PublishingImages/2018-11/thong-bao-ve-viec-nop-bao-cao-thuc-tap-thumbnail-64178_Key_28112018103552.png
11/28/2018 11:00YesĐã ban hành
Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018Tin Tức - Sự KiệnTinKế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018/PublishingImages/2018-11/thong-bao-ve-viec-nop-bao-cao-thuc-tap-thumbnail-64178_Key_22112018104334.png
11/22/2018 11:00YesĐã ban hành
Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 12 năm 2018Đào tạo sát hạchTinKế hoạch sát hạch lái xe tháng 12 năm 2018/PublishingImages/2018-11/thong-bao-ve-viec-nop-bao-cao-thuc-tap-thumbnail-64178_Key_22112018091730.png
11/22/2018 10:00YesĐã ban hành
 Hành trình về nguồnHoạt động đoàn thể; Tin Tức - Sự KiệnTin Hành trình về nguồn/PublishingImages/2018-11/1_Key_05112018100108.jpg
11/5/2018 10:00YesĐã ban hành
Triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia cơ chế một cửa quốc giaVận tải phương tiệnTinTriển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia cơ chế một cửa quốc gia/PublishingImages/2018-10/thong-bao-ve-viec-nop-bao-cao-thuc-tap-thumbnail-64178_Key_25102018100710.png
10/26/2018 11:00YesĐã ban hành
KẾ HOẠCH SÁT HẠCH LÁI XE TRONG THÁNG 11 NĂM 2018Đào tạo sát hạchKẾ HOẠCH SÁT HẠCH LÁI XE TRONG THÁNG 11 NĂM 2018/PublishingImages/2018-10/Hinh sat hach lai xe_Key_02052018074959_jpg_Key_30052018084127_jpg_Key_25102018090240.jpg
10/25/2018 10:00YesĐã ban hành
Đồng chí Trần Bá Luận, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Dương dự và phát biểu tại Lễ khởi công xây dựng Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Đồng An.Đào tạo sát hạchĐồng chí Trần Bá Luận, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Dương dự và phát biểu tại Lễ khởi công xây dựng Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Đồng An./PublishingImages/2018-10/e74a40d7940b74552d1a_Key_25102018085555.jpg
10/22/2018 14:00YesĐã ban hành
Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 10 năm 2018Đào tạo sát hạchTinKế hoạch sát hạch lái xe tháng 10 năm 2018/PublishingImages/2018-09/70_Key_28092018081952.jpg
9/21/2018 9:00YesĐã ban hành
Gặp gỡ, Giao lưu với đồng chí Nguyễn Thế Phương - Nguyên Giám đốc Sở GTVT tỉnh Sông Bé  giai đoạn 1980-1995 nhân dịp đồng chí được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi ĐảngTin Tức - Sự KiệnGặp gỡ, Giao lưu với đồng chí Nguyễn Thế Phương - Nguyên Giám đốc Sở GTVT tỉnh Sông Bé  giai đoạn 1980-1995 nhân dịp đồng chí được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng/PublishingImages/2018-09/65a31b5ab91c5942000d_Key_05092018094054.jpg
9/4/2018 17:00YesĐã ban hành
Đoàn Thanh niên Sở GTVT Bình Dương trao quà cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn phường Chánh Nghĩa Hoạt động đoàn thể; Tin Tức - Sự KiệnĐoàn Thanh niên Sở GTVT Bình Dương trao quà cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn phường Chánh Nghĩa /PublishingImages/2018-09/1_Key_07092018113740.jpg
8/31/2018 17:00YesĐã ban hành
Sở Giao thông vận tải tổ chức giải bóng đá kỷ niệm 73 năm ngày thành lập ngành Giao thông vận tải (28/8/1945 – 28/8/2018)Hoạt động đoàn thể; Tin Tức - Sự KiệnSở Giao thông vận tải tổ chức giải bóng đá kỷ niệm 73 năm ngày thành lập ngành Giao thông vận tải (28/8/1945 – 28/8/2018)/PublishingImages/2018-09/DSC00913_Key_04092018153719.JPG
8/28/2018 16:00YesĐã ban hành
Họp mặt Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập ngành giao thông vận tải (28/8/1945 - 28/8/2017) và 43 năm ngày thành lập Ngành giao thông vận tải Bình Dương (28/8/1975 - 28/8/2018)Tin Tức - Sự Kiện; Hoạt động đoàn thểHọp mặt Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập ngành giao thông vận tải (28/8/1945 - 28/8/2017) và 43 năm ngày thành lập Ngành giao thông vận tải Bình Dương (28/8/1975 - 28/8/2018)/PublishingImages/2018-08/IMG_6395_Key_30082018105633.JPG
8/28/2018 11:00YesĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video