Tin Tức
Thứ 5, Ngày 15/07/2021, 07:00
Thông báo Phương án phân luồng giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/07/2021
Sở Giao thông vận tải thông báo đến Quý Sở, ngành, địa phương về phương án phân luồng giao thông (tạo luồng xanh) đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia và các cá nhân khác lưu thông từ địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đi đến các tỉnh, thành trong khu vực miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ và ngược lại, cụ thể:
       I. Đối với các phương tiện lưu thông quá cảnh qua địa bàn tỉnh Bình Dương theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số Công văn số 4658/TCĐBVN-VT ngày 08/7/2021, cụ thể:

            1. Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước và ngược lại:

             - Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 62 → Quốc lộ N2 → Tỉnh lộ 8 → Huỳnh Văn Cù → Quốc lộ 13 → tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước.

             - Lộ trình 2: cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương → Quốc lộ 1 → Quốc lộ 13 → tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước.

            2. Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) về tỉnh Đồng Nai và ngược lại:

            - Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 62 → Quốc lộ N2 → Tỉnh lộ 8 → Huỳnh Văn Cù → Phạm Ngọc Thạch → Mỹ Phước – Tân Vạn → Quốc lộ 1K → tỉnh Đồng Nai.

             - Lộ trình 2: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 1K → tỉnh Đồng Nai.

            3. Hướng lưu thông từ tỉnh Tây Ninh về tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại:

           - Lộ trình : Quốc lộ 22 → Tỉnh lộ 8 → Huỳnh Văn Cù → Phạm Ngọc Thạch → Mỹ Phước – Tân Vạn → ĐT 743A → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 51 → tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

       II. Tổ chức giao thông tại tỉnh Bình Dương đi các tỉnh trong vùng và ngược lại

           1. Từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương đi các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) và ngược lại:

          - Lộ trình 1: Tại các đầu mối như KCN Quốc tế Protrade, KCN Việt Hương 2, Cụm Công nghiệp Thanh An, …; các chợ Phú An, chợ An Tây, chợ Bến Súc, chợ Thanh An,… ĐT.744→ Quốc lộ 13 → Huỳnh Văn Cù → Tỉnh lộ 8 → Quốc lộ N2 → Quốc lộ 62 → Quốc lộ 1.

          - Lộ trình 2: Tại các đầu mối như KCN Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3, Bàu Bàng, cụm công nghiệp An Thạnh,…; các chợ Bến Cát, Bàu Bàng, siêu thị Big C Thủ Dầu Một, trung tâm thương mại Mỹ Phước,…Quốc lộ 13 → Huỳnh Văn Cù → Tỉnh lộ 8 → Quốc lộ N2 → Quốc lộ 62 → Quốc lộ 1.

         - Lộ trình 3: Tại các đầu mối như KCN Mỹ Phước 3, Tân Bình, VSIP II mở rộng,…; các chợ Bến Cát, Bàu Bàng, trung tâm thương mại Mỹ Phước,…; chợ Chánh Lưu, Tân Long, An Linh,.. ĐT.741 → ĐT.742  → Quốc lộ 13 → Huỳnh Văn Cù → Tỉnh lộ 8 → Quốc lộ N2 → Quốc lộ 62 → Quốc lộ 1.

        - Lộ trình 4: Tại các đầu mối như KCN Nam Tân Uyên, Nam Tân Uyên mở rộng, cụm công nghiệp Uyên Hưng,…; các chợ Quang Vinh I, Quang Vinh II, Quang Vinh III, chợ Tân Uyên, chợ Hội Nghĩa, Trung tâm thương mại Nam Tân Uyên, TTTM Uyên Hưng,…ĐT.746 → ĐT.747b → ĐT.743 → Quốc lộ 13 → Huỳnh Văn Cù → Tỉnh lộ 8 → Quốc lộ N2 → Quốc lộ 62 → Quốc lộ 1.

         - Lộ trình 5: Tại các đầu mối như KCN Sóng Thần 1 và 2, VSIP, Tân Đông Hiệp,…; các chợ Dĩ An, Thống Nhất, Nội Hóa, siêu thị Big C, siêu thị Vinatex,…ĐT.743a → ĐT.743c → Quốc lộ 13 → Quốc lộ 1 → cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương.

          - Lộ trình 6: Tại các đầu mối như KCN Việt Hương, VSIP, Sóng Thần 1 và 2,…; các chợ Búng, chợ Lái Thiêu, Vĩnh Phú, siêu thị AEON, siêu thị Lotte, Trung tâm thương mại Việt Sing,…Quốc lộ 13 → Quốc lộ 1 → cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương.

 

          2. Từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương đi tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và ngược lại:

         Các phương tiện lưu thông tại các đầu mối khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ,… như tại điểm a Khoản 2 căn cứ vào nhu cầu thực tế để lựa chọn lộ trình phù hợp, cụ thể:

         - Lộ trình 1: ĐT.743a→ Quốc lộ 1K → tỉnh Đồng Nai.

         - Lộ trình 2: ĐT.744 → Quốc lộ 13 → Phạm Ngọc Thạch → Mỹ Phước – Tân Vạn → ĐT.743a → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 51→ Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

         - Lộ trình 3: ĐT.741 → Mỹ Phước – Tân Vạn → ĐT.743a → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 51→ Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

         - Lộ trình 4: Quốc lộ 13 → TC3 → NA3 → NE1 → Mỹ Phước – Tân Vạn → ĐT.743a → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 51→ Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

         - Lộ trình 5: ĐT.746 → ĐT.747b → Mỹ Phước – Tân Vạn → → ĐT.743a → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 51→ Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

         - Lộ trình 6: Quốc lộ 1K – Quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 51→ Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

 

         3. Hướng lưu thông từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương đi tỉnh Tây Ninh và ngược lại:

        Các phương tiện lưu thông tại các đầu mối khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ,… như tại điểm 1 Mục II căn cứ vào nhu cầu thực tế để lựa chọn lộ trình phù hợp, cụ thể:

         - Lộ trình 1: Mỹ Phước – Tân Vạn → Phạm Ngọc Thạch → Huỳnh Văn Cù → Tỉnh lộ 8 → Quốc lộ 22 → Tây Ninh.

         - Lộ trình 2: ĐT.743a → Quốc lộ 13 → Quốc lộ 1 → Quốc lộ 22 → Tây Ninh.

         - Lộ trình 3: ĐT.744→ Quốc lộ 13 → Huỳnh Văn Cù → Tỉnh lộ 8 → Quốc lộ 22 → Tây Ninh.

         - Lộ trình 4: Quốc lộ 13 → Huỳnh Văn Cù → Tỉnh lộ 8 → Quốc lộ 22 → Tây Ninh.

          - Lộ trình 5: ĐT.741 → ĐT.742  → Quốc lộ 13 → Huỳnh Văn Cù → Tỉnh lộ 8 → Quốc lộ 22 → Tây Ninh.

 

         4. Hướng lưu thông từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương đi tỉnh Bình Phước, các tỉnh Tây Nguyên và ngược lại:

       Các phương tiện lưu thông tại các đầu mối khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ,… như tại điểm 1 Mục II căn cứ vào nhu cầu thực tế để lựa chọn lộ trình phù hợp, cụ thể:

        - Lộ trình 1: Quốc lộ 13 → tỉnh Bình Phước.

        - Lộ trình 2: ĐT.741→ tỉnh Bình Phước.

        - Lộ trình 3: ĐT.742 → ĐT.741→ tỉnh Bình Phước.

        - Lộ trình 4: ĐT.742 → ĐT.741→ tỉnh Bình Phước.

        - Lộ trình 5: Mỹ Phước Tân Vạn → ĐT.741→ tỉnh Bình Phước.

        - Lộ trình 6: ĐT.743 → Mỹ Phước Tân Vạn → NE1→ NA3 → Quốc lộ 13 → tỉnh Bình Phước.

        - Lộ trình 7: ĐT.744 → ĐT.748 → đường dẫn cầu Thới An → Quốc lộ 13 → tỉnh Bình Phước.

 

       5. Ngoài các hướng hướng lưu thông (luồng xanh) như trên, đối với hướng lưu thông từ Bình Dương đi các tỉnh Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh và ngược lại còn có các hướng lưu thông như sau:

       Các phương tiện lưu thông tại các đầu mối khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ,… như tại điểm 1 Mục II căn cứ vào nhu cầu thực tế để lựa chọn lộ trình phù hợp, cụ thể:

       a) Từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương đi tỉnh Tây Ninh và ngược lại

       - Lộ trình 1: ĐT.744→ cầu Bến Súc → Tây Ninh.

       - Lộ trình 2: ĐT.744 → Cách Mạng Tháng Tám → Trần Văn Lắc → Cầu Mới → Tây Ninh.

       b) Từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương đi tỉnh Đồng Nai và ngược lại

       - Lộ trình: ĐT.746 → cầu Thủ Biên → Đồng Nai.


   III. Một số lưu ý khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương

       1. Các Trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên lộ trình xanh:

        - Chốt 1: tại Cầu Vĩnh Bình, trên Quốc lộ 13 (hướng TP.HCM đi Bình Dương)

        - Chốt 2: tại Khu du lịch Thủy Châu, trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (hướng Đồng Nai đi về Bình Dương)

        - Chốt 3: tại Ngã ba siêu thị Big C, trên Quốc lộ 1K (hướng TP.HCM đi Bình Dương)

        - Chốt 4: tại Cầu Phú Cường, trên đường Huỳnh Văn Cù (hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về Bình Dương)

        * Ngoài ra, còn có chốt kiểm dịch của các địa phương trên địa bàn tỉnh :Picture1.png

Bản đồ các chốt kiểm dịch và phân luồng giao thông xanh


          2. Yêu cầu đối với người lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe, chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện:

          - Đơn vị kinh doanh vận tải, người lái xe chịu trách nhiệm bảo đảm lưu thông đúng lộ trình và đúng mục đích.

         - Phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và chính quyền địa phương (chú ý đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên); Khi lưu thông trên đường, người điều khiển phương tiện, người bốc xếp hàng hóa phải được xét nghiệm và có kết quả âm tính theo quy định của ngành Y tế.

         - Đơn vị kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe có đủ điều kiện phòng chống dịch theo quy định mới được tham gia vận chuyển; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp không đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, để lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trong quá trình vận chuyển.

        - Đơn vị kinh doanh vận tải tăng cường việc kiểm tra kiểm soát trước, trong và sau khi vận chuyển về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và công tác phòng chống dịch theo quy định.

        - Đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải căn cứ lộ trình vận chuyển của đơn vị, theo dõi thông tin tại các chốt kiểm dịch về tình trạng ùn tắc giao thông để điều chỉnh thời gian vận chuyển đến chốt kiểm dịch cho phù hợp để không bị ảnh hưởng việc ùn tắc giao thông tại các chốt.

   Trên đây là hướng dẫn tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm tạo thuận lợi cho công tác vận chuyển hàng hóa và vận chuyển chuyên gia, công nhân trong quá trình thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giao thông vận tải đề nghị Quý cơ quan, địa phương và các đơn vị hữu quan thông báo đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải được biết và thực hiện./. 


​Đính kèm Công văn: Tải về 2556-150721.signed.pdf

                                  Picture1.png

Lượt người xem:  Views:   4401
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức