Quy hoạch phát triển
 
​Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030​4721-290618.pdf
 
“Bình Dương hiện đang có 1,2 triệu lao động đang làm việc, trong đó 80% lao động là người ngoại tỉnh, chính vì thế, chính sách chăm lo cho người lao động cần được chú trọng, quan tâm. Cần ưu tiên ...
 
 
 
Ảnh
Video