Tìm kiếm Văn Bản Chỉ Đạo

Từ khóa
Năm ban hành
Loại văn bản
Số lượng tìm thấy : 10
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
15802/QĐ-TCĐBVN22/11/2021về việc Công bố Tiêu chuẩn TCCS 36: 2021/TCĐB của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về Lớp Mặt Đường hỗn hợp đá vữa nhựa (SMA) - Thi công và nghiệm thu
 
201/2021/TT-BGTVT27/01/2021Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
 
33364/QĐ-TCĐBVN30/07/2020Tiêu chuẩn cơ sở 30:2020/TCĐBVN “Sơn tín hiệu giao thông – Xóa vạch kẻ đường – Thi công và nghiệm thu” ngày 30/7/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
 
412/TT-BGTVT29/05/2020Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hồ trợ vận tải bằng xe ô tô
 
52648/SGTVT-VTPT 24/05/2017Công văn số 2648/SGTVT-VTPT ngày 24/5/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc thông báo xử lý thu hồi phù hiệu đối với phương tiện vi phạm tốc độ, không truyền dữ liệu và thời gian lái xe liên tục tháng 4/2017
 
61717/QĐ-UBND30/06/2017Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải/ Đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 
73557/SGTVT-VTPT31/07/2017Công văn số 3557/SGTVT-VTPT ngày 31/7/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện gắn thiết bị giám sát hành trình cho phương tiện kinh doanh vận tải
 
83856/SGTVT-VTPT14/08/2017Công văn số 3856/SGTVT-VTPT ngày 14/8/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng VHKHKCC bằng xe buýt
 
93590/SGTVT-VTPT 02/08/2017Công văn số 3590/SGTVT-VTPT ngày 02/8/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc thông báo xử lý thu hồi phù hiệu đối với phương tiện vi phạm tốc độ, không truyền dữ liệu và thời gian lái xe liên tục tháng 6 năm 2017
 
104310/QĐ-SGTVT 08/09/2017Công văn số 4310/QĐ-SGTVT ngày 08/9/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc Quyết định thu hồi phù hiệu xe vi phạm tốc độ
 
Ảnh
Video