Văn bản Chỉ đạo điều hành
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ GTVT 
Số Ký hiệu:
01/2021/TT-BGTVT 
Ban hành:
27/01/2021 
Người ký:
Thứ trưởng Lê Đình Thọ 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
15/03/2021 
Trích yếu:
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
 
Ảnh
Video