Lịch làm việc
 
​Thứ hai 17/12/2018​​Sáng- 07 giờ 30, Ban G​iám đốc họp đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2018. Thành phần: Trưởng các phòng thuộc SởĐịa điểm: Phòng họp 1- 08 giờ 00, Phó Giám ...
 
​Thứ hai 10/12/2018​Sáng- Cả ngày: Phó Giám đốc Vương Thế Hùng đi công tác Hà Nội (02 ngày).- 09 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận, Trưởng phòng Quản lý chất lượng CTGT làm việc với UBND tỉnh Đồng ...
 
​ ​Buổi SángBuổi ChiềuThứ hai03/12/2018- 8 giờ 00, Họp Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở.Địa điểm: Phòng họp 1 - 9 giờ 00, PGĐ Vương Thế Hùng dự họp Ban Điều ...
 
 SángChiềuThứ hai26/11/2018- 7:30:: Họp Ban Giám đốc, Ban Thường Vụ đảng ủy Sở Giao thông vận tải..Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở GTVT- 07 giờ 30, Trưởng phòng Nguyễn Thanh Điền ...
 
​ Sáng​ChiềuThứ hai19/11/2018- Buổi sáng:: 07 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự họp giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh - Buổi ...
 
​Thứ hai  12/11/2018 ​​Sáng:​  - 07 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự diễn tập thử (lần 2) khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2018      Địa điểm: Khu ...
 
Thứ hai  05/11/2018 ​​Sáng:​  - Giám đốc Trần Bá Luận đi công tác (từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 11/2018)      Địa điểm: Nhật Bản  - 08 giờ ...
 
​Thứ hai  29/10/2018 ​​Sáng:​  - Giám đốc Trần Bá Luận dự diễn tập phòng thủ.      Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnhChiều:​  - ...
 
​Thứ hai  22/10/2018 ​​Sáng:​  - 09 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự Lễ Khởi công Trung tâm Đào tạo & sát hạch lái xe Đồng ...
 
​Thứ hai  15/10/2018 ​​Sáng:​  - 07 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 51, từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018)NewLỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 51, từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2018 14:00NoĐã ban hành

Thứ hai 17/12/2018​​
Sáng

- 07 giờ 30, Ban G​iám đốc họp đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2018.

Thành phần: Trưởng các phòng thuộc Sở

Địa điểm: Phòng họp 1


- 08 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu, Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện dự họp Công bố Quyết định kiểm tra của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh
Thành phần tham dự khác: Các đơn vị kinh doanh vận tải
Địa điểm: Hội trường Sở.


- 10 giờ 00, Giám đốc Trần Bá Luận, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở dự họp Thông qua Dự thảo Kết luận Thanh tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng
Thành phần tham dự khác: Đoàn Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo các đơn vị Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe, Đoạn Quản lý và sửa chữa công trình giao thông, Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng
Địa điểm: Hội trường Sở.

 

Chiều

 - 13 giờ 30, Phó Giám đốc Vương Thế Hùng tiếp xúc cử tri phường Tân Hiệp sau kỳ họp lần thứ 8 HĐND tỉnh, lần thứ 10 HĐND thị xã Tân Uyên nhiệm kỳ 2016 -2021

Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Hiệp - thị xã Tân Uyên.


- 13 giờ 00, Chi bộ Văn phòng Sở  tiếp tục họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên năm 2018
Thành phần: Tất cả Đảng viên Chi bộ
Địa điểm: Hội trường Sở.

 

Thứ ba 18/12/2018
Sáng

 - 07 giờ 30, Phó Giám đốc Vương Thế Hùng tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Tân sau kỳ họp lần thứ 8 HĐND tỉnh, lần thứ 10 HĐND thị xã Tân Uyên nhiệm kỳ 2016 -2021

Địa điểm: Hội trường UBND xã Vĩnh Tân - thị xã Tân Uyên.


- 07 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên năm 2018 tại Chi bộ Thanh tra Sở
Địa điểm: Hội trường Thanh tra Sở.


- 07 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu dự họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên năm 2018 tại Chi bộ Trung tâm Quản lý và Điều hành VTHKCC
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Quản lý và Điều hành VTHKCC.

 

Chiều

 - 14 giờ 00, Giám đốc Trần Bá Luận chủ trì trao Quyết định về công tác cán bộ

Địa điểm: Hội trường Sở.


- 13 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu dự họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên năm 2018 tại Chi bộ Cảng vụ Đường thủy nội địa
Địa điểm: Hội trường Cảng vụ Đường thủy nội địa.

 

Thứ tư 19/12/2018
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ năm 20/12/2018
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ sáu 21/12/2018
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ bảy 22/12/2018
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 23/12/2018
Sáng

 

 

Chiều

 

 


Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​​​​​LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG(Tuần lễ thứ 50, từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG(Tuần lễ thứ 50, từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/12/2018 9:00NoĐã ban hành

Thứ hai 10/12/2018
Sáng

- Cả ngày: Phó Giám đốc Vương Thế Hùng đi công tác Hà Nội (02 ngày).

- 09 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận, Trưởng phòng Quản lý chất lượng CTGT làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về vị trí cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai
Địa điểm: Hội trường Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai.

 

Chiều

 

 

Thứ ba 11/12/2018
Sáng

 - Cả ngày: Phó Giám đốc Vương Thế Hùng đi công tác Hà Nội.

 

Chiều

 

 

Thứ tư 12/12/2018
Sáng

 - 8 giờ 00,  PGĐ Vương Thế Hùng dự phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2018..

Địa điểm: Huyện Phú Giáo


- 08 giờ 30 phút Phó Trưởng phòng quản lý Vận tải và Phương tiện Nguyễn Văn Hữu đi giám định tình trạng và định giá  thiệt hại tài sản xe gây tai nạn.

Địa điểm: Công an huyện Bàu Bàng


- 08 giờ 00, Giám đốc Trần Bá Luận, Phó Giám đốc Vương Thế Hùng, Phòng Quản lý  Kết cấu hạ tầng và ANGT, Văn phòng Ban ATGT dự họp thống nhất ý kiến về việc điều chỉnh lại quy mô Đế án thí điểm lắp đặt camera quan sát kết hợp cân tải trọng, tốc độ và thiết bị lưu trữ điện xử lý tín hiệu giao thông tại các khu vực trọng điểm để đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Thành phần tham dự khác: Công an tỉnh, các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; UBND thị xã: Bến Cát, Dĩ An, Thuận An và thành phố Thủ Dầu Một
Địa điểm: Hội trường Sở.

Chủ trì: Giám đốc - Trần Bá Luận.

 

Chiều

 - 14 giờ 00,  Phó Trưởng phòng quản lý Vận tải và Phương tiện Nguyễn Văn Hữu đi giám định tình trạng và định giá  thiệt hại tài sản xe gây tai nạn.

Địa điểm: Kho vật chứng Công an Bình Dương


- 14 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện Đỗ Thanh Bình dự họp về đề án "Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020
Địa điểm: Văn phòng Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương - Số 26, Lê Duẩn, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương .

 

Thứ năm 13/12/2018
Sáng

 - 7 giờ 30 , PGĐ Vương Thế Hùng dự phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2018..

Địa điểm: Huyện Bàu Bàng

 

Chiều

 - 16 giờ 00, Giám đốc Trần Bá Luận dự và tiếp ông UMEDA KUNIO - Đặc sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đến chào xã giao
Địa điểm: Phòng khách UBND tỉnh.

 

Thứ sáu 14/12/2018
Sáng

 - 08 giờ 00, Ban Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự và Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

 

Chiều

 

 

Thứ bảy 15/12/2018
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 16/12/2018
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​​​​​


LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 49, từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 49, từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/3/2018 10:00NoĐã ban hành

 ​Buổi SángBuổi Chiều

Thứ hai

03/12/2018

- 8 giờ 00, Họp Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở.

Địa điểm: Phòng họp 1

 

- 9 giờ 00, PGĐ Vương Thế Hùng dự họp Ban Điều phối hành Thành phố Thông minh Bình Dương..

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.

 

15 giờ 00, Họp Chi bộ Văn phòng Sở thông qua lý lịch 02 quần chúng Phạm Văn Sơn và Lý Minh Cường.

Địa điểm: Hội trường Sở

 

Thứ ba

04/12/2018

- 7 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự họp Sơ Kết công tác An toàn giao thông.

Địa điểm: Công an tỉnh

 

- 9 giờ 00,  PGĐ Vương Thế Hùng dự tiếp và làm việc với tổ công tác của Ngân hàng Thế giới báo cáo chuyến công tác nghiên cứu đô thị Việt Nam.

Địa điểm:  Phòng họp A - UBND tỉnh

 

- 14 giờ 00, PGĐ Vương Thế Hùng dự họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá nguyên nhân ngập úng và đề xuất phương án kỹ thuật giải quyết điểm ngập Ngã Ba Cống đường Thích Quãng Đức thành phố Thủ Dầu Một. Phòng Quản lý KCHTGT và ATGT chuẩn bị nội dung và cùng dự..

 

-16 giờ 00, PGĐ Vương Thế Hùng dự Lễ ký kết hợp tác giữa Tổng Công ty Becamex IDC và Đại học Quốc gia - HCM..

Địa điểm:  Khách sạn Becamex TP Mới Bình Dương

 

Thứ tư

05/12/2018

- 8 giờ 00, Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở và họp Giao ban ngành thường kỳ tháng 11.

Địa điểm: Hội trường Sở

Thành phần: Các đồng chí Ban Chấp hành Đảng ủy Sở, Bí thư Chi bộ Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Phó Bí thư chi bộ Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe Bình Dương; Trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở.

 

- 13 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn, Phòng Quản lý Đào tạo và Sát hạch cấp giấy phép lái xe tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Giao thông vận tải..

Địa điểm:  Hội trường Sở

 

Thứ năm

06/12/2018

- 7 giờ 30,  PGĐ Vương Thế Hùng dự kỳ họp thứ 10 (thường lệ cuối năm) Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Địa điểm: Hội trường HĐND - UBND thĩ xã Tân Uyên

- 10 giờ 30,  PGĐ Vương Thế Hùng dự tiếp đoàn công tác Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc.

Địa điểm:  Phòng khách UBND tỉnh

 

 

Thứ sáu

07/12/2018

- 8 giờ 00, PGĐ Vương Thế Hùng dự Đoàn phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2018. .

Địa điểm:  Hội trường A Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

- 14 giờ, Họp Chi bộ Văn phòng Sở.

Địa điểm: Hội trường Sở

-13 giờ 30, PGĐ Vương Thế Hùng dự Hội thảo khoa học quốc tế viễn cảnh Đông Nam Á - Lần 1, 2018.

Địa điểm: Trường Đại học Thủ Dầu Một (số 06 Trần Văn Ơn, TP TDM, tỉnh Bình Dương)


-17 giờ 00, Ban Giám đốc dự Lễ khai mạc Triển lãm ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại Bình Dương.

Địa điểm:  Hội trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương

 

Thứ bảy

08/12/2018


 


 

Chủ nhật

09/12/2018


 


 

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​​


LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 48, từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 48, từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/26/2018 15:00NoĐã ban hành
 SángChiều

Thứ hai

26/11/2018

- 7:30:: Họp Ban Giám đốc, Ban Thường Vụ đảng ủy Sở Giao thông vận tải..

Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở GTVT


- 07 giờ 30, Trưởng phòng Nguyễn Thanh Điền dự Hội thẩm Tòa án.

Địa điểm:Tòa án Tỉnh


- 9 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận và PGĐ Vương Thế Hùng dự Lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2018 và Phiên họp toàn thể về triển vọng kinh tế.

Địa điểm:Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh


- 11 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận và PGĐ Vương Thế Hùng dự Phiên đối thoại "Cơ hội đầu tư tại Bình Dương" của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2018.

Địa điểm: Phòng G7 - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh

 

- 15 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự Phiên đối thoại "Cơ hội đầu tư tại Bình Dương" của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2018.

Địa điểm: Phòng G7 - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh

- 18 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự Phiên họp toàn thể "Thế kỷ Châu Á" của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2018.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm

- 19 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận và PGĐ Vương Thế Hùng dự Lễ bế mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2018.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh

- 14 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự Phiên họp toàn thể về ASEAN của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2018.

Địa điểm: Trung tâm Hội Nghị và Triển lãm Tỉnh

 

Thứ ba

27/11/2018

- Cả ngày::  Giám đốc Trần Bá Luận dự kỳ họp thứ Tám (thường lệ cuối năm 2018) - HĐND tỉnh khóa IX Nhiệm kỳ 2016-2021.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy

- 08 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận và PGĐ Vương Thế Hùng dự kỳ họp lần thứ 8 - Hội đồng nhân dân tỉnh.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy

 

- :

 

Thứ tư

28/11/2018

- Cả ngày:: Giám đốc Trần Bá Luận tiếp tục dự kỳ họp thứ Tám (thường lệ cuối năm 2018) - HĐND tỉnh khóa IX Nhiệm kỳ 2016-2021.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy

- 07 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận và PGĐ Vương Thế Hùng tiếp tục dự kỳ họp lần thứ 8 - Hội đồng nhân dân tỉnh.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy

 

- :

 

Thứ năm

29/11/2018

- Cả ngày::  Giám đốc Trần Bá Luận tiếp tục dự kỳ họp thứ Tám (thường lệ cuối năm 2018) - HĐND tỉnh khóa IX Nhiệm kỳ 2016-2021. 

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy

- 07 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận và PGĐ Vương Thế Hùng tiếp tục dự kỳ họp lần thứ 8 - Hội đồng nhân dân tỉnh. Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy

 

- 14 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ. 

Địa điểm:​ Hội trường B - Tỉnh ủy

 

Thứ sáu

30/11/2018

- 08 giờ 30, PGĐ Vương Thế Hùng dự Lễ Khánh thành nhà máy xử lý nước thải Dĩ An công suất 20.000 M3/NG.Đ.

Địa điểm: Xí nghiệp nước thải Dĩ An (Khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

- 08 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự Lễ khánh thành Nhà máy xử lý nước thải Dĩ An công xuất 20.000 m3/ ngày đêm.. 

Địa điểm: Khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, Tx.Dĩ An

 

- 16 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận và PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự buổi tiếp Lãnh đạo Tập đoàn Tokyu đến chào xã giao.. 

Địa điểm: Phòng khách UBND Tỉnh

 

Thứ bảy

01/12/2018

 

 


 

Chủ nhật

02/12/2018


 

 


Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​


LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 47, từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 47, từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/19/2018 15:00NoĐã ban hành

 Sáng​Chiều

Thứ hai

19/11/2018

- Buổi sáng:: 07 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự họp giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh

 

- Buổi chiều:: 13 giờ 30, PGĐ Vương Thế Hùng dự thống nhất các nội dung thẩm tra trình tại kỳ họp khóa VIII Hội đồng nhân dân tỉnh.

Địa điểm: Hội trường - HĐND tỉnh

 

Thứ ba

20/11/2018

- Buổi sáng::  8 giờ, Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông dự buổi kiểm tra kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Đất Cuốc.

Địa điểm: Văn phòng làm việc của Công ty (KCN Đất Cuốc, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)


- Buổi sáng:  PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự buổi kiểm tra quản lý và sử dụng con dấu của Trung tâm đào tạo Sát hạch - Lái xe tỉnh được ban hành theo Quyết định số 553/QĐ-SGTVT ngày 12/11/2018.

Địa điểm: Trung tâm đào tạo Sát hạch - Lái xe tỉnh

 

- Buổi chiều:: PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự buổi kiểm tra quản lý và sử dụng con dấu của Thanh tra Giao thông vận tải được ban hành theo Quyết định số 553/QĐ-SGTVT ngày 12/11/2018 .

Chủ trì: Phó Giám đốc - Nguyễn Hữu Tuấn.

Địa điểm: Thanh Tra Giao thông vận tải

 

Thứ tư

21/11/2018

- Buổi sáng:: 7 giờ 30, Giám Đốc Trần Bá Luận dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 21 (mở rộng).

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh Ủy


- Buổi sáng:: 8 giờ 30, Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông và An toàn giao thông dự họp thông qua góp ý các Sở, ngành và địa phương về kết quả khảo sát nguyên nhân ngập úng đường Thích Quảng Đức (đoạn Ngã Ba Cống) thành phố Thủ Dầu Một.

Địa điểm: Hội trường A - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


- Buổi sáng:: PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự họp Khen thưởng về An toàn giao thông năm 2018.

 

- Buổi chiều:: PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự buổi kiểm tra quản lý và sử dụng con dấu của Bến xe khách tỉnh được ban hành theo Quyết định số 553/QĐ-SGTVT ngày 12/11/2018.

Địa điểm: Bến xe khách tỉnh, Trung tâm Quản lý Điều hành Vận tải Hành khách công cộng tỉnh


-Buổi chiều:: 14 giờ, PGĐ Vương Thế Hùng họp Tổ Đại biểu HĐND Tỉnh đơn vị thị xã Tân Uyên.

Địa điểm: Hội trường Cục thuế tỉnh

 

Thứ năm

22/11/2018

- Buổi sáng::  7 giờ 30, Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hòa dự Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013 - 2018. 

Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh Bình Dương


- Buổi sáng::  PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự buổi kiểm tra quản lý và sử dụng con dấu của Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới tỉnh và các chi nhánh được ban hành theo Quyết định số 553/QĐ-SGTVT ngày 12/11/2018.

Địa điểm: Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới tỉnh và các chi nhánh

 

- Buổi chiều:: PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự buổi kiểm tra quản lý và sử dụng con dấu của Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh và Đoạn Quản lý Sửa chữa Công trình Giao thông được ban hành theo Quyết định số 553/QĐ-SGTVT ngày 12/11/2018.

Địa điểm: Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh và Đoạn Quản lý Sửa chữa Công trình Giao thông

 

Thứ sáu

23/11/2018

- Buổi sáng::  8 giờ 30, Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông và An toàn giao thông dự họp thống nhất một số nội dung về đầu tư cống qua đường Hồ Văn Mên trên kênh Suối Con tại KM0+388 Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp Suối Cát. 

Địa điểm: Hội trường B, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


- Buổi sáng::  7 giờ 30, Ban Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. 

Địa điểm:​ Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

 

- :

 

Thứ bảy

24/11/2018


 


 

Chủ nhật

25/11/2018


 


 


Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  12/11/2018  đến ngày:  18/11/2018 )LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  12/11/2018  đến ngày:  18/11/2018 )/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2018 8:00NoĐã ban hành

Thứ hai  12/11/2018 ​​
Sáng:
 

 - 07 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự diễn tập thử (lần 2) khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2018

      Địa điểm: Khu vực diễn tập (sau Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh)

Chiều:
  
Thứ ba  13/11/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

Chiều:
  
Thứ 14/11/2018
Sáng:
 

 - 7 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận cùng PGĐ Vương Thế Hùng dự diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2018

      Địa điểm: Khu vực diễn tập (Sau Tòa nhà Trung tâm hành chính)

 

 - 08 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự Hội nghị triển khai Chỉ số cải cách hành chính và hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Phó Chánh văn phòng Võ Văn Sang cùng dự.

      Địa điểm: Hội trường A - UBND thành phố Thủ Dầu Một.

Chiều:
  
Thứ năm  15/11/2018
Sáng:
 

 - 7 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận cùng PGĐ Vương Thế Hùng (tiếp tục) dự diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2018

      Địa điểm: Khu vực diễn tập (Sau Tòa nhà Trung tâm hành chính)

Chiều:
  
Thứ sáu  16/11/2018
Sáng:
  
Chiều:
 

 - 15 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận cùng PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn Tokyu và Công ty TNHH xe buýt Becamex Tokyu

      Địa điểm: Phòng họp B - UBND Tỉnh

 

 - 13 giờ 30, PGĐ Vương Thế Hùng dự họp Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

      Thành phần: Hội trường A Hội đồng nhân dân tỉnh

Thứ bảy  17/11/2018
Sáng:
  
Chiều:
  
Chủ nhật  18/11/2018
Sáng/ Chiều

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  05/11/2018  đến ngày:  11/11/2018 )LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  05/11/2018  đến ngày:  11/11/2018 )/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/5/2018 9:00NoĐã ban hành

Thứ hai  05/11/2018 ​​
Sáng:
 

 - Giám đốc Trần Bá Luận đi công tác (từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 11/2018)

      Địa điểm: Nhật Bản

 

 - 08 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự họp trực tuyến sơ kết 9 tháng năm 2018 về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

      Thành phần: Phòng Quản lý KCHTGT và ATGT, Thanh tra Giao thông vận tải cùng dự cùng dự.

      Địa điểm: Tổng cục Đường bộ IV

 

 - 08 giờ, PGĐ Vương Thế Hùng dự phiên họp UBND tỉnh kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018.

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

 - Dự Hội thẩm nhân dân

      Thành phần: Nguyên Thanh Điền

      Địa điểm: Tòa án tỉnh

Chiều:
 

 - 14 giờ 00 phút, Phó Giám đốc - Nguyễn Chí Hiếu chủ trì cuộc họp trao đổi các nội dung liên quan đến phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương"

      Thành phần: Lãnh đạo các phòng: Quản lý Vận tải và Phương tiện, Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông, Quản lý chất lượng công trình giao thông, Văn phòng Sở, Kế hoạch tài chính và Lãnh đạo Trung tâm Quản lý và Điều hành  VTHKCC

      Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở Giao thông vận tải

Thứ ba  06/11/2018
Sáng:
 

 - PGĐ Vương Thế Hùng làm việc với Sở Giao thông vận tải Đồng Nai về cầu Bạch Đằng 2. Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông chuẩn bị nội dung và cùng dự.

      Địa điểm: Sở Giao thông vận tải Đồng Nai

Chiều:
  
Thứ 07/11/2018
Sáng:
 

 - 8 giờ 30 phút Phó trưởng phòng quản lý Vật tải và Phương tiện Nguyễn Văn Hữu đi giám định tình trạng thiệt hại 02 phương tiện ô tô gây tai nạn (Giấy mời số 300/GM-STC ngày 05/11/2018)

      Địa điểm: Kho vật chứng Công an tỉnh Bình Dương

Chiều:
 

 - 13 giờ 30, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu và Trưởng phòng QLVTPT Nguyễn Văn Tư dự công bố dự thảo kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các chủ bến thủy trên hồ Dầu Tiếng.

      Địa điểm: Hội trường B - Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ năm  08/11/2018
Sáng:
 

 - Làm rõ diện tích đền bù đất của ông Nguyễn Ngọc Dưỡng trên đường Thích Quảng Đức

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

 

 - 08 giờ 00 phút, Phó Giám đốc - Nguyễn Chí Hiếu và phó phòng QLVTPT Đỗ Thanh Bình tham dự Hội nghị tập huấn "Thực thi pháp luật trong thương mại điện tử" năm 2018.

      Thành phần: Phòng QLVT&PT

      Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, số 36 đường Trịnh Hoài Đức phường Phú Lợi TP Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

 

 - 08 giờ 30, Phó Giám đốc Vương Thế Hùng đối thoại với Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng về đền bù đất hành lang đường Thích Quảng Đức

      Thành phần: Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Thủ dầu Một, Sở tài nguyên và Môi trường, Thanh tra GTVT, Ông Huỳnh Kim Thanh - nguyên PGĐ Ban QLDA ngành GTVT, Ông Nguyễn Đức Huấn - nguyên PGĐ Ban QLDA ngành GTVT

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

 

 - 8 giờ 30 phút Phó trưởng phòng quản lý Vật tải và Phương tiện Nguyễn Văn Hữu đi tham gia định giá tài sản sung công quỹ nhà nước (Giấy mời số 301/GM-STC ngày 05/11/2018)

      Địa điểm: Cục Thi hành án tỉnh Bình Dương

Chiều:
 

 - 14 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự buổi tiếp và làm việc với Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

      Thành phần: Trưởng phòng Quản lý KCHTGT&ATGT

      Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh

 

 - 14 giờ, PGĐ Vương Thế Hùng dự họp về việc phối hợp kiểm tra thực địa liên quan đến chuyển giao đất quốc phòng để nâng cấp, mở rộng đường ĐT 743

      Thành phần: Phòng Quản lý Chất lượng Công trình Giao thông

      Địa điểm: Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 (Số 189 đường ĐT 743, TX.Dĩ An)

Thứ sáu  09/11/2018
Sáng:
 

 - 7 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự Hội thảo "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT, kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến ĐT 741".

      Địa điểm: Hội trường Ban CHQS huyện Phú Giáo

 

 - 8h30, Giám đốc Trần Bá Luận  họp điều chỉnh hướng tuyến đường Tạo lực Phú Giáo - Bàu Bàng đoạn qua mỏ đá trên địa bàn xã Tam Lập, huyện Phú Giáo

      Thành phần: Sở Tài nguyên và Môi trường,  Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh,  UBND huyện Phú Giáo,  Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP,  Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

 

 - 09 giờ 00, Phó Giám đốc - Nguyễn Chí Hiếu làm việc với ông TAKATA và Công ty TNHH xe buýt Becamex Tokyu về việc định hướng phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của đơn vị trong thời gian tới

      Thành phần: Phòng QLVT&PT cùng dự

      Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở Giao thông vận tải

 

 - 07 giờ 30 đến 08 giờ 30, Tập huấn sử dụng phần mềm QLVB mới, hướng dẫn cách VNP để truy cập phần mềm Quản lý VB mới từ môi trường internet. (Tài liệu tập huấn gửi trên Văn bản nội bộ; đối với các đơn vị trực thuộc đã gửi qua mail)

      Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Tất cả cán bộ công chức Khối Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở mỗi đơn vị cử 01 cán bộ am hiểu Công nghệ thông tin dự

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

Chiều:
 

 - 14 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự buổi làm việc và ký biên bản thảo luận với Tổ chức hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) về dự án Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại Bình Dương.

      Thành phần: Trưởng phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông.

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

 - 13g30: Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một

      Thành phần: Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh,  Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh,  Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một,  Thanh tra Giao thông vận tải,  Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiêp – CTCP,  Công ty Cổ phần BOT cầu Phú Cường,  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex IJC, , Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo

      Địa điểm: Trung tâm Hành chính thành phố Thủ Dầu Một

 

 - Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông phối hợp với ban An toàn giao thông tỉnh, Công an giao thông tỉnh kiểm tra an toàn giao thông thành phố Thủ dầu Một

Thứ bảy  10/11/2018
Sáng:
  
Chiều:
 

 - 18 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn, Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hòa dự Lễ Mít tinh " Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2018"

      Địa điểm: Trung tâm văn hóa Lao động của Liên đoàn lao động tỉnh, Đường D19, Khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Chủ nhật  11/11/2018
Sáng/ Chiều

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​​​​​​


LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  29/10/2018  đến ngày:  04/11/2018 )LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  29/10/2018  đến ngày:  04/11/2018 )/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2018 9:00NoĐã ban hành

Thứ hai  29/10/2018 ​​
Sáng:
 

 - Giám đốc Trần Bá Luận dự diễn tập phòng thủ.

      Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh

Chiều:
 

 - 14 giờ Phó trưởng phòng quản lý Vận tải và Phương tiện đi kiểm tra xe hư hỏng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ

      Địa điểm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ

Thứ ba  30/10/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hòa, Phó Chánh thanh tra Bùi Mạnh Cường, chuyên viên Phạm Hữu Vinh, Nguyễn Văn Hoàng dự tập huấn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng.

      Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông, số 36, đường Trịnh Hòa Đức, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Chiều:
  
Thứ 31/10/2018
Sáng:
 

 - 8 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2018

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

Chiều:
 

 - 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc Vương Thế Hùng, phòng Quản lý chất lượng dự họp nghe báo cáo về việc nâng cấp mở rộng đường Hồ Văn Mên trên địa bàn phường An Thạnh và xã An Sơn; Sau đó họp bàn phương án nâng cấp mở rộng đường Bình Chuẩn 63.

      Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã Thuận An

Thứ năm  01/11/2018
Sáng:
 

 -  08 giờ, Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GTVT và giao ban ngành. 
Thành phần: Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Sở, Bí thư các chi bộ, PBT Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe Bình Dương;, Trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở. 
Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải, 


- 08 giờ 00, Phó Giám đốc Vương Thế Hùng dự họp Ban Bảo đảm diễn tập KVPT tỉnh

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

Chiều:
  
Thứ sáu  02/11/2018
Sáng:
 

giờ​, Giám đốc Trần Bá Luận dự Hội nghị thông tin một số vấn đề liên quan đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh

      Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy

 

 - 08 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự họp trực tuyến sơ kết 9 tháng năm 2018 về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

      Thành phần: Phòng Quản lý KCHTGT và ATGT, Thanh tra Giao thông vận tải cùng dự cùng dự.

      Địa điểm: Tổng cục Đường bộ IV

Chiều:​- 14 giờ 00, Họp Chi bộ Văn phòng Sở
 Thành phần: Tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng
 Địa điểm: Hội trường Sở
  
Thứ bảy  03/11/2018
Sáng:
  
Chiều:
  
Chủ nhật  04/11/2018
Sáng/ Chiều

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​


LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  22/10/2018  đến ngày:  28/10/2018 )LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  22/10/2018  đến ngày:  28/10/2018 )/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/22/2018 15:00NoĐã ban hành

Thứ hai  22/10/2018 ​​
Sáng:
 

 - 09 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự Lễ Khởi công Trung tâm Đào tạo & sát hạch lái xe Đồng An.

      Địa điểm: Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe - Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An (Số 90, đường 30/4, Phường Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương)

Chiều:
 

 - 14h00, Trưởng phòng Quản lý VTPT Nguyễn Văn Tư dự họp khảo sát góp ý về việc mở rộng cầu cảng của Cảng Bình Dương theo Công văn số 4813/UBND-KTN ngày 10/10/2018 của UBND Tỉnh.

      Thành phần: Sở TNMT, UBND thị xã Dĩ An., Cảng Bình Dương chuẩn bị nội dung báo cáo

      Xe công tác: 1 61F - 0999

Thứ ba  23/10/2018
Sáng:
 

 - PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn, phòng Quản lý Đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái tập huấn quản lý giáo viên dạy thực hành lái xe.

      Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An

 

 - 7 giờ 30, Phó Giám đốc Vương Thế Hùng tiếp xúc cử tri phường Tân Hiệp trước kỳ họp lần thứ 8 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

      Địa điểm: Trụ sở UBND phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên

Chiều:
 

 - 13 giờ 30, Phó Giám đốc Vương Thế Hùng tiếp xúc cử tri xã Hội Nghĩa trước kỳ họp lần thứ 8 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

      Địa điểm: Trụ sở UBND xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên

Thứ 24/10/2018
Sáng:
 

 - 7 giờ 30, Phó Giám đốc Vương Thế Hùng tiếp xúc cử tri phường Uyên Hưng trước kỳ họp lần thứ 8 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

      Địa điểm: Trụ sở UBND phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên

 

 - Lúc 08 giờ 30, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Hội chợ Máy và nguyên liệu gỗ Quốc tế Bình Dương do BIFA hợp tác với Pablo Publishing PTE LTD - Singapore tổ chức.

      Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và triển lãm Bình Dương

Chiều:
 

 - 13 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự tiếp xúc cử tri phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An

      Địa điểm: Hội trường UBND phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An

 

 - 13 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra việc triển khai, thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018 và Chương trình số 1122/CTPH-UBND-BDV theo Quyết định số 4771/KH-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh Bình Dương.

      Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Sở,  Đại diện Lãnh đạo Thanh tra Giao thông vận tải,  Đại diện cấp ủy Sở,  Đại diện Ban Chấp công đoàn Sở,  Đại diện Đoàn Thanh niên Sở,  Đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở,  Đồng chí Trần Việt Hùng cùng dự.

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

Thứ năm  25/10/2018
Sáng:
 

 - 07 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận  tiếp và  làm việc với Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương đi nghiên cứu, khảo sát thực tế tại tỉnh Bình Dương

      Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh uỷ

 

 - 08 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác liên ngành của Bộ Tư pháp kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh.

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

Chiều:
 

 - Họp Ban Giám đốc, Ban Thường vụ

      Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở Giao thông vận tải

Thứ sáu  26/10/2018
Sáng:
 

 - 06 giờ 30, Ban Giám đốc dự lễ Sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" giai đoạn (2016-2018) do Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức.

      Địa điểm: Bến đò An Sơn, xã An Sơn, TX. Thuận An

Chiều:
  
Thứ bảy  27/10/2018
Sáng:
  
Chiều:
  
Chủ nhật  28/10/2018
Sáng/ Chiều

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày: 15/10/2018  đến ngày: 21/10/2018 )LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày: 15/10/2018  đến ngày: 21/10/2018 )/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/14/2018 10:00NoĐã ban hành

Thứ hai  15/10/2018 ​​
Sáng:
 

 - 07 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

      Thành phần: Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng Võ Văn Sang,  Kế toán Trưởng Đàm Thị Thủy,  Đại diện Lãnh đạo Thanh tra Giao thông vận tải,  Lãnh đạo và kế toán trưởng các đơn vị: Trung tâm Quản lý và Điều hành VTHKCC, Đoạn Quản lý sửa chữa công trình giao thông, Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe Bình Dương.

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

 

 - TP.KHTC Trương Văn Dũng dự họp mở thầu tại Công ty Tín Đức

      Địa điểm: Công ty Tín Đức

Chiều:
 

 - 18 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự họp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam.

      Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triểm và Triểm lãm tỉnh

Thứ ba  16/10/2018
Sáng:
 

 - Giám đốc Trần Bá Luận dự Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Tỉnh ủy với nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương

      Địa điểm: Hội trường A - UBND thành phố Thủ Dầu Một.

 

 - 08 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo Kế hoạch số 3812/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Bình Dương.

      Thành phần: Chánh Văn phòng Sở GTVT, chuyên viên Trần Việt Hùng

      Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở Giao thông vận tải

 

 - 08 giờ 30, PGĐ Vương Thế Hùng dự họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng.

      Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triểm và Triểm lãm tỉnh

Chiều:
  
Thứ 17/10/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, Phó Chánh Văn phòng Võ Văn Sang, Chuyên viên Trần Việt Hùng làm việc với Trung tâm hành chính công về cập nhập các thủ tục hành chính theo thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải lên phần mềm dịch vụ công của Tỉnh Bình Dương.

      Địa điểm: Trung tâm hành chính công

Chiều:
Thứ năm  18/10/2018
Sáng:
  
Chiều:
Thứ sáu  19/10/2018
Sáng:
 

 - 07 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ X

      Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy

Chiều:
Thứ bảy  20/10/2018
Sáng:
Chiều:
Chủ nhật  21/10/2018
Sáng/ Chiều

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​


LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày: 08/10/2018  đến ngày: 14/10/2018 )LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày: 08/10/2018  đến ngày: 14/10/2018 )/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/8/2018 9:00NoĐã ban hành

Thứ hai  08/10/2018 ​​
Sáng:
 

 - 08 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự kiểm tra thực tế, tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới (WTA) và Diễn đàn Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2018.

      Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương

Chiều:
  
Thứ ba  09/10/2018
Sáng:
 

 - Giám đốc Trần Bá Luận, Phó Chánh thanh tra Bùi Mạnh Cường tiếp công dân thường kỳ.

      Địa điểm: Trụ sở Thanh tra Giao thông vận tải, số 38 đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 

 - 09 giờ, PGĐ Vương Thế Hùng dự họp Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về việc đánh giá kết quả hoạt động quý III và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách

      Địa điểm: Hội trường A - Hội đồng Nhân dân tỉnh

Chiều:
 

 - 14 giờ 00 phút, Giám đốc Trần bá Luận, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu làm việc với Trung tâm nghiên cứu phát triển giao thông vận tải về việc Quy hoạch chi tiết bến xe Bình Dương mới

      Thành phần: Phòng QLVT&PT

      Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở Giao thông vận tải

Thứ 10/10/2018
Sáng:
 

 - 07 giờ 30 đến 09 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự họp Tỉnh ủy cho ý kiến về các kiến nghị của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương và Tổng Công ty SX - XNK Bình Dương TNHH MTV (theo lịch Tỉnh ủy)

      Địa điểm: Hội trường A- Tỉnh ủy.

 

 - 09 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự tập huấn cán bộ chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2018.

      Địa điểm: Hội trường A Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương.

 

 - 09 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự họp mặt doanh nghiệp huyện Bàu Bàng lần V năm 2018

      Địa điểm: Hội trường huyện Bàu Bàng

 

 - 08 giờ, PGĐ Vương Thế Hùng dự tập huấn cán bộ chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2018.

      Địa điểm: Hội trường A Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương.

Chiều:
 

 - 13 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận, PGĐ Vương Thế Hùng dự tập huấn cán bộ chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2018.

      Địa điểm: Hội trường A Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương.

Thứ năm  11/10/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết 9 tháng công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2018.

      Thành phần: Chánh Thanh tra GTVT, Trưởng phòng QLKCHTGT và ATGT, Trưởng phòng QL Vận tải và Phương tiện

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

 - 09 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Lễ Khai mạc kỷ niệm 20 năm thành lập WTA diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018.

      Địa điểm: Sảnh tầng 2 - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

 

 - 10 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Khai mạc Hội chợ Công nghệ cao WTA

      Địa điểm: Sảnh tầng 1 - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

 

 - 10 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu tiếp tục dự diễn đàn Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2018.

      Địa điểm: Sảnh tầng 2 - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

 

 - 12 giờ 30, Nguyễn Hữu Tuấn, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Phiên Toàn thể (GIF) - Diễn đàn Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2018, Chủ đề: Chiến lược phát triển hạ tầng giao thông đô thị thành phố thông minh

      Thành phần: Trưởng các phòng:  Quản lý KCHTGT&ATGT, Quản lý Chất lượng Công trình giao thông.

      Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh

 

 - PGĐ Vương Thế Hùng đi công tác Hà Nội

 

 - 07 giờ 30, nghe thông tin thời sự quý III năm 2018.

      Thành phần: Đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở GTVT, Bí thư các chi bộ trực thuộc Sở, Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra đảng ủy Sở, Phó bí thư chi bộ Trung tâm Đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe Bình Dương.

      Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương, số 529, đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 

 - 08 giờ, Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hòa dự buổi họp lấy ý kiến góp ý chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

      Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ

Chiều:
 

 - 14 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự Phiên II (GIF) - Diễn đàn Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2018, Chủ đề: Cơ hội và thách thức trong lĩnh vực năng lượng và môi trường bền vững

      Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

 

 - 16 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận và PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Phiên III (GIF) - Diễn đàn Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2018, Chủ đề: Xây dựng nền tảng thành phố thông minh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

      Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh


- 14 giờ, Phó Giám đốc Vương Thế Hùng dự họp triển khai thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các trạm thu phí do địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

      Địa điểm: Phòng họp 204-Trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Lô D20 - Khu Đô thị Cầu Giấy - Hà Nội.

​ 

 - 18 giờ, Ban Giám đốc dự chương trình giao lưu văn hóa chào mừng Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập WTA và diễn đàn Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018.

      Địa điểm: Khách sạn Becamex, Thành phố mới Bình Dương.

Thứ sáu  12/10/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ 30, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu Họp khảo sát tuyến du lịch đường thủy từ ga Tàu thủy Bến Bạch Đằng Q1, TP HCM đến Công viên Bạch Đằng TP TDM và ngược lại.

      Thành phần: Sở GTVT TP HCM, Sở VHTTDL Bình Dương, UBND TP TDM, Cty TNHH Thường Nhật, Cty TNHH Sông Thủ, Phòng QLVTPT chuẩn bị nội dung, phòng KCHT và ATGT cùng dự

      Địa điểm: Hội trường VP UBND TP TDM

Chiều:
  
Thứ bảy  13/10/2018
Sáng:
Chiều:
Chủ nhật  14/10/2018
Sáng/ Chiều

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​​​​​


LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  01/10/2018  đến ngày:  07/10/2018 )LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  01/10/2018  đến ngày:  07/10/2018 )/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/1/2018 15:00NoĐã ban hành

Thứ hai  01/10/2018
Sáng:
 

 - 8 giờ, TP.Kế hoạch Tài chínhTrương Văn Dũng dự mở thầu tại Công ty Phước Tấn

      Địa điểm: Công ty Phước Tấn - Thủ Dầu Một

Chiều:
Thứ ba  02/10/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Giao thông vận tải mở rộng.

      Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở,  Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Sát hạch lái xe Bình Dương,  Bí thư Chi bộ Văn phòng Ban ATGT tỉnh.

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

Chiều:
 

 - 14 giờ, Họp Giao ban ngành Giao thông vận tải

      Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở.

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

Thứ 03/10/2018
Sáng:
 

 - 07 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự họp tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

      Địa điểm: Tầng 14, Tháp B, Trung tâm hành chính tập trung

Chiều:
  - 13 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận, Phó Giám đốc Vương Thế Hùng dự họp Dự án đường Hồ Chí Minh
Thứ năm  04/10/2018
Sáng:
 

 - 10 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn, Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hòa họp các nhân viên hợp đồng.

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

 

 - 8 giờ, PGĐ Vương Thế Hùng dự họp Ban chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình đường dây 500KV Sông Mây – Tân Uyên, Trạm biến áp 500KV Tân Uyên và đường dây đấu nối; Ban chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình trên địa bàn tỉnh

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

Chiều:
 

 - 13 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự tiếp và làm việc với Hiệp hội xúc tiến và phát triển đô thị Tỉnh Aichi - Nhật Bản.

      Địa điểm: Phòng khách UBND tỉnh

Thứ sáu  05/10/2018
Sáng:
 

 - 8 giờ 00, Họp Chi bộ Văn phòng Sở

      Thành phần: Tất cả đảng viên trong chi bộ Văn phòng

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

Chiều:
 

 - Giám đốc Trần Bá Luận làm việc với Sở Khoa học công nghệ

      Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ

Thứ bảy  06/10/2018
Sáng:
Chiều:
  
Chủ nhật  07/10/2018
Sáng/ Chiều

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​​​​LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  24/09/2018  đến ngày:  30/09/2018 ) LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  24/09/2018  đến ngày:  30/09/2018 ) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/24/2018 7:00NoĐã ban hành

Thứ hai  24/09/2018
Sáng:
 
Chiều:
  
Thứ ba  25/09/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận họp nghe thông qua Đề án sắp xếp lại các trạm thu phí trên địa bàn tỉnh Bình Dương

      Thành phần: Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,  Sở Tài chính,  Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, Công ty Cổ phần Lâm sản và Xuất nhập khẩu Tổng hợp BD, Công ty TNHH MTV Vật liêu Xây dựng BD, Công ty TNHH Đầu tư Hạ tằng VRG, Công ty Cổ phần BOT cầu Phú Cường

      Địa điểm: Hội trường Sở Giao thông vận tải

Chiều:
  
Thứ 26/09/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự do Bộ Quốc phòng tổ chức

      Địa điểm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chiều:
  
Thứ năm  27/09/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, PGĐ Vương Thế Hùng dự hợp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

Chiều:
  
Thứ sáu  28/09/2018
Sáng:
  
 Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Bến Cát 
  Thành phần: Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát, Thanh tra Giao thông vận tải, Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng – VRG, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC, CA thị xã Bến Cát (thực hiện), P.QLĐT thị xã Bến Cát (thực hiện), Ban QLDA thị xã Bến Cát (thực hiện), , Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo 
  Địa điểm: Trung tâm Hành chính thị xã Bến Cát.
  07 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận, Trưởng phòng KHTC Trương Văn Dũng dự Hội Thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Cơ chế và chính sách tạo lập nguồn vốn phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 
  Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh
Chiều:
   14 giờ 00, Họp Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở 
  Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở Giao thông vận tải
Thứ bảy  29/09/2018
Sáng:
  
Chiều:
  
Chủ nhật  30/09/2018
Sáng/ Chiều

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​​​


LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  17/09/2018  đến ngày:  23/09/2018 )LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  17/09/2018  đến ngày:  23/09/2018 )/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/17/2018 13:00NoĐã ban hành

Thứ hai  17/09/2018 ​​
Sáng:
 

 - 08 giờ 30, Họp Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở.

      Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở Giao thông vận tải

 

 - 7 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Trường Đại học Thủ Dầu Một

      Địa điểm: Trường Đại học Thủ Dầu Một - số 06 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Chiều:
 

 - 13 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 9/2018

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

Thứ ba  18/09/2018
Sáng:
 

 - Giám đốc Trần Bá Luận dự Hội nghị thượng đỉnh về thành phố thông minh ASOCIO 2018 - Hà Nội

      Địa điểm: Khách sạn InterContinental Landmark72, đường Phạm Hùng, Hà Nội.

 

 - 08 giờ, PGĐ Vương Thế Hùng dự họp Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh

      Địa điểm: Phòng họp B - UBND Tỉnh

Chiều:
 

 - 14 giờ00, Phó giám đốc Vương Thế Hùng chủ trì họp thẩm định TKBVTC - DT hạng mục Cải tạo nút giao lộ ĐT.742 và ĐT.747a thuộc công trình Nâng cấp mở rộng đường ĐT.747a đoạn từ dốc Bà Nghĩa đến ngã ba Cổng Xanh

      Thành phần: UBND thị xã Tân Uyên, Sở Tài nguyên & Môi trường,  Ban QLDA ĐTXD tỉnh,  Phòng QLKCHTGT & ATGT

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

Thứ 19/09/2018
Sáng:
Chiều:
 

 - 14 giờ, PGĐ Vương Thế Hùng dự họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo thông qua Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

Thứ năm  20/09/2018
Sáng:
 

 - 07 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về nội dung báo cáo các công trình, dự án do Tổng Công ty Becamex triển khai thực hiện.

      Địa điểm: Phòng họp A - Tỉnh ủy

 

 - 08 giờ 30, PGĐ Vương Thế Hùng chủ trì họp triển khai thực hiện Công văn số 4138/UBND-KTN ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

      Thành phần: Thành viên tổ công tác thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Chiều:
 

 - Giám đốc Trần Bá Luận dự tiếp tục dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về nội dung báo cáo các công trình, dự án do Tổng Công ty Becamex triển khai thực hiện.

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

Thứ sáu  21/09/2018
Sáng:
Chiều:
Thứ bảy  22/09/2018
Sáng:
Chiều:
Chủ nhật  23/09/2018
Sáng/ Chiều

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa                

- Lưu: VT.​LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày: 10/09/2018  đến ngày: 16/09/2018 )LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày: 10/09/2018  đến ngày: 16/09/2018 )/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/7/2018 9:00NoĐã ban hành

Thứ hai  10/09/2018 ​​
Sáng:
Chiều:
 

 - 14 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự tiếp và làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

      Thành phần: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Thứ ba  11/09/2018
Sáng:
 

 - 07 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X (Theo Công văn số 1829-CV/TU ngày 06/9/2018 của Tỉnh ủy).

      Địa điểm: Hội trường B-Tỉnh ủy

 

 - 07 giờ 30, Chuyên viên Trần Việt Hùng dự Hội nghị tập huấn chuyên sân Luật tiếp cận thông tin tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương

      Địa điểm: Hội trường A- Trường Chính trị tỉnh Bình Dương

 

 - 08 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

Chiều:
Thứ 12/09/2018
Sáng:
 

 - Giám đốc Trần Bá Luận, Phó Chánh Thanh tra Bùi Mạnh Cường tiếp công dân định kỳ hàng tháng.

      Địa điểm: Trụ sở Thanh tra Giao thông vận tải, số 38 đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 

 - 08 giờ, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Sở GTVT, kiểm tra giám sát Chi bộ Đoạn Quản lý sửa chữa công trình giao thông.

      Thành phần: Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Sở GTVT.

      Địa điểm: Đoạn Quản lý sửa chữa công trình giao thông.

Chiều:
Thứ năm  13/09/2018
Sáng:
Chiều:
Thứ sáu  14/09/2018
Sáng:
 

 - 07 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn tham dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Dương lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023.

      Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương

Chiều:
 

 - Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện Dầu Tiếng

      Thành phần: Trưởng phòng Quản lý KCHT và ATGT cùng Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh,  Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh,  Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng,  Thanh tra Giao thông vận tải,  CA huyện Dầu Tiếng,  P.QLĐT huyện Dầu Tiếng,  Ban QLDA huyện Dầu Tiếng, , Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo

      Địa điểm: Trung tâm Hành chính huyện Dầu Tiếng

Thứ bảy  15/09/2018
Sáng:
Chiều:
Chủ nhật  16/09/2018
Sáng/ Chiều

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa                

- Lưu: VT.​LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  03/09/2018  đến ngày:  09/09/2018 )LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  03/09/2018  đến ngày:  09/09/2018 )/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/1/2018 21:00NoĐã ban hành

Thứ hai  03/09/2018 ​​
Sáng:
 

 - Cán bô, công chức, viên chức và người lao động Sở Giao thông vận tải nghỉ bù ngày lễ Quốc khánh 2/9.

 

 - PGĐ Vương Thế Hùng đi công tác theo đề án 165 ( Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 08/9/2018)

Chiều:
  
Thứ ba  04/09/2018
Sáng:
 

 - 8 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8/2018

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

 - 09 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn, Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hòa, Lãnh đạo Thanh tra Sở dự nghe thông qua Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn thanh tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng.

      Địa điểm: Thanh tra tỉnh Bình Dương, Tầng 5, Tháp B - Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:
 

 - 14 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự buổi tiếp và làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh


- 14 giờ 00, Họp Giao ban ngành.

      Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở.

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải


 

 - 14 giờ, Trưởng phòng KHTC Trương Văn Dũng dự họp nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh phương án đầu tư tuyến đường Bắc tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (theo GM 160)

      Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh

 

 - 15 giờ, Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông dự họp đầu tư nâng cấp tuyến đường ven sông Sài Gòn hiện hữu đoạn nối từ cầu Phú Long mới đến cầu Phú Long cũ; họp thẩm định hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án của thành phố Thủ Dầu Một.

      Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh

Thứ 05/09/2018
Sáng:
 

 

 - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Trương Văn Dũng dự tập Huấn về đầu tư theo hình thức công tư PPP, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức (Từ ngày 5 đến ngày 7/9/2018)

      Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

 

 - 7 giờ 30, Trưởng phòng Quản lý KCHTGT&ATGT dự hội thảo quốc tế xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam tầm nhìn và giải pháp.

      Địa điểm: Hội trường C1 - Phân hiệu Trường Đại học GIao thông vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh

Chiều:
 

 - 13 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ chủ chốt tiến hành các bước điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cán bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025

      Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy

Thứ năm  06/09/2018
Sáng:
 

 - 8 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự họp báo cáo các phương án thí điểm lắp đặt camera, cân tải trọng kiểm soát giao thông để đảm bảo trật tự ATGT

      Thành phần: Phòng Quản lý HTGT&ATGT.

Chiều:
 

 - 14 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp nghe Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra đối với bến bãi tập kết, kinh doanh cát trong lòng hồ Dầu tiếng.

      Thành phần: Phòng Quản lý vận tải phương tiện

Thứ sáu  07/09/2018
Sáng:
 

 - 7 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ chủ chốt tiến hành các bước bổ sung nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020

      Địa điểm: Phòng họp B - UBND Tỉnh

Chiều:
 

 - 14 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự họp Ban Điều hành Thành phố Thông minh Bình Dương

      Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

Thứ bảy  08/09/2018
Sáng:
Chiều:
Chủ nhật  09/09/2018
Sáng/ Chiều

 

 

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                    CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                        Nguyễn Văn Hoà                  

- Lưu: VT.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày: 27/08/2018  đến ngày: 02/09/2018 )LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày: 27/08/2018  đến ngày: 02/09/2018 )/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/27/2018 12:00NoĐã ban hành

Thứ hai  27/08/2018 ​​
Sáng:
 

 - 8 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự họp Ban Chỉ huy thống nhất.

      Địa điểm: Phòng họp B - UBND Tỉnh

Chiều:
 

 - 13 giờ, Họp mặt 73 năm ngày thành lập ngành giao thông vận tải và 43 năm ngày thành lập ngành Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương (Trang phục dự họp mặt: Nam mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt; Nữ mặc áo dài)

      Thành phần: Toàn thể CB, CC, người lao động khối Văn phòng Sở,  Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở.

      Địa điểm: Công viên văn hóa Thanh Lễ

 

 - 14 giờ, PGĐ Vương Thế Hùng tiếp và làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

 - 13 giờ 30, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp góp ý Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với các bến bãi tập kết, kinh doanh cát trong lòng hồ Dầu Tiếng.

      Địa điểm: Hội trường B - Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ ba  28/08/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ 30 phút, Họp thống nhất phương án đấu nối giao thông từ Khu nhà ở Thiên Phúc, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An vào ĐT.743a

      Thành phần: PGĐ Vương Thế Hùng, Phòng QLKCHT&ATGT và các đơn vị được mời: Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An,  Công ty Thiên Hưng Phát

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

Chiều:
 

 - 14 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2018 thông qua các nội dung: Dự thảo Báo cáo Chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2018 và Chương trình làm việc tháng 9/2018 của UBND tỉnh; Dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh; Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

 - 14 giờ 00 phút, Nghe báo cáo, có ý kiến về chủ trương đầu tư mở rộng đường ĐH.605 đoạn từ giao lộ với đường ĐT.741 đến giao lộ với đường ĐH.620 (khoảng 2,5Km) của Công ty Cổ phần nước - Môi trường Bình Dương

      Thành phần: PGĐ Vương Thế Hùng, Phòng QLKCHT&ATGT và các đơn vị được mời: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát,  Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

Thứ 29/08/2018
Sáng:
 

 - 8 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Giáo về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Giáo, nhiệm kỳ 2015-2020

      Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện Phú Giáo

 

 - 8 giờ 30, PGĐ Vương Thế Hùng dự Lễ khởi công các công trình giao thông trọng điểm kết nối 02 tỉnh Tây Ninh - Bình Dương thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

      Địa điểm: Số 992 đường 784, ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, Tây ninh.

Chiều:
 

 - 14 giờ, PGĐ Vương Thế Hùng dự họp triển khai công tác chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thành lập WTA được tổ chức tại tỉnh.

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

Thứ năm  30/08/2018
Sáng:
 

 - 8 giờ, Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Giao thông vận tải (mở rộng).

      Thành phần: Các đồng chí BCH Đảng ủy, Phó Bí thư Chi bộ trung tâm sát hạch,  Bí thư Chi bộ Văn phòng Ban ATGT

      Địa điểm: Hội Trường Sở GTVT

 

 - PGĐ Vương Thế Hùng giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh tại Hội trường A Hội đồng nhân dân tỉnh

      Địa điểm: Hội trường A Hội đồng nhân dân tỉnh - tầng 15 tháp B, TTHC

Chiều:
Thứ sáu  31/08/2018
Sáng:
 

 - 9 giờ, Ban giám đốc dự họp mặt kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018).

      Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

 

 - 6 giờ 30, Ban giám đốc viếng Nghĩa trang nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018).

      Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Chiều:
Thứ bảy  01/09/2018
Sáng:
Chiều:
Chủ nhật  02/09/2018
Sáng/ Chiều

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​​​


LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày: 20/08/2018  đến ngày: 26/08/2018 )LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày: 20/08/2018  đến ngày: 26/08/2018 )/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/20/2018 9:00NoĐã ban hành

Thứ hai  20/08/2018
Sáng:
Chiều:
 

 - Bí thư Đảng ủy Sở Trần Bá Luận dự họp Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

      Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Thứ ba  21/08/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, PGĐ Vương Thế Hùng dự họp Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Hậu Cần, Lễ tân Hội nghị lần thứ 11 của Đại hội đồng WTA nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập WTA.

      Địa điểm: Phòng họp A, Sở Ngoại vụ.

Chiều:
Thứ 22/08/2018
Sáng:
 

 - Bí thư Đảng ủy Trần Bá Luận, Ủy ban kiểm tra thực hiện kiểm tra, giám sát Chi bộ Cảng vụ đường thủy nội địa Bình Dương.

      Địa điểm: Cảng vụ đường thủy nội địa Bình Dương.

 

 - 8 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn, Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hòa và chuyên viên Trần Việt Hùng dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho hệ thống cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính

      Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

 

 - 08 giờ 00, Phó Giám đốc - Nguyễn Chí Hiếu tham dự lớp tập huấn phổ biến kiến thức Hội nhập kinh tế Quốc tế năm 2018 do Sở Công thương tổ chức

      Thành phần: Phó Phòng Quản lý vận tải phương tiện - Đỗ Thanh Bình

      Địa điểm: Trung tâm hội nghị triển lãm tỉnh, phường Hòa Phú thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

Chiều:
 

 - 14 giờ, PGĐ Vương Thế Hùng làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

Thứ năm  23/08/2018
Sáng:
 

 - 8 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn, Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hòa và chuyên viên Trần Việt Hùng cùng dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho hệ thống cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính

      Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

 

 - 8 giờ, PGĐ Vương Thế Hùng làm việc với Đoàn cán bộ của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Đoàn cán bộ Viện Chiến lược Phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

Chiều:
 

 - 14 giờ, PGĐ Vương Thế Hùng dự Hội nghị Sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2018

      Địa điểm: Hội trường A - UBND thành phố Thủ Dầu Một

Thứ sáu  24/08/2018
Sáng:
 

 - 8 giờ, GIám đốc Trần Bá Luận dự buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Tân uyên về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên, nhiệm kỳ 2015 -2020.

      Địa điểm: Hội trường Huyện Ủy Bắc Tân Uyên (7 giờ, các đại biểu tập trung tại Sảnh tầng 1 - Trung tâm hành chính tỉnh để đi chung xe)

 

 - 8 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự Hội nghị tập huấn công tác Thông tin đối ngoại; phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2018

      Địa điểm: Hội trường VNPT Bình Dương

Chiều:
 

 - 14 giờ, PGĐ Vương Thế Hùng dự buổi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã Tân Uyên

      Địa điểm: UBND thị xã Tân Uyên

Thứ bảy  25/08/2018
Sáng:
Chiều:
Chủ nhật  26/08/2018
Sáng/ Chiều

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​​


LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày: 13/08/2018 đến ngày: 19/08/2018 )LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày: 13/08/2018 đến ngày: 19/08/2018 )/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/13/2018 8:00NoĐã ban hành

Thứ hai  13/08/2018 ​​
Sáng:
 

 - 7 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận cùng PGĐ Vương Thế Hùng dự họp báo cáo kết quả rà soát, xử lý hướng tuyến đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng.

      Thành phần: Phòng Quản lý CLCTGT,  Phòng Quản lý HTGT&ATGT

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

 - 8 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận cùng PGĐ Vương Thế Hùng dự họp báo cáo tình hình thực hiện các công trình trọng điểm do Tổng Công ty Becamex đầu tư xây dựng

      Thành phần: Phòng Quản lý CLCTGT,  Phòng Quản lý HTGT&ATGT

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

 - 08 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự họp tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội

      Địa điểm: Hội trường - Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh

 

 - 08 giờ 30, PGĐ Nguyễn Chí HIếu cùng Chuyên viên Phạm Quảng Tri tham gia Đoàn kiểm tra đột xuất việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký kinh doanh; đất đai, môi trường và xây dựng theo Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 24/7/2018

      Địa điểm: Thị trấn Tân Thành và UBND huyện Bắc Tân Uyên

Chiều:
  
Thứ ba  14/08/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, Họp Ban Giám đốc triển khai các nội dung thực hiện Lễ kỷ niệm ngày thành lập ngành Giao thông vận tải 28/8.

      Thành phần: Lãnh đạo Ban Chấp hành công đoàn,  Bí thư Đoàn Thanh niên,  Lãnh đạo Văn phòng Sở

      Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở Giao thông vận tải

 

 - 09 giờ, Họp Ban Giám đốc, Ban Thưởng vụ Đảng ủy Sở

      Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở Giao thông vận tải

 

 - Giám đốc Trần Bá Luận cùng Phó Chánh Thanh tra Bùi Mạnh Cường tiếp dân định kỳ

      Địa điểm: Trụ sở Thanh tra Giao thông vận tải

Chiều:
 

 - 13 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và triển khai Chỉ số cải cách hành chính mới của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhan dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

      Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

Thứ 15/08/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ 30, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu cùng Chuyên viên Phạm Quảng Tri tham gia Đoàn kiểm tra đột xuất việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký kinh doanh; đất đai, môi trường và xây dựng theo Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 24/7/2018

      Địa điểm: UBND phường Phú Cường và UBND Tp.Thủ Dầu Một

 

 - 09 giờ, PGĐ Vương Thế Hùng chủ trì thông qua lộ trình thu phí không dựng với các Đơn vị BOT, Phòng KHTC chuẩn bị nội dung.

      Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở Giao thông vận tải

Chiều:
  
Thứ năm  16/08/2018
Sáng:
 

 - 8 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận tham dự Khóa đào tạo trình độ cơ bản về PPP

      Thành phần: Trưởng phòng Kế hoạch tài chính

      Địa điểm: Trung tâm Golden Lotus, 105B Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

 

 - 08 giờ 30 phút, Họp thống nhất phương án và quy mô đầu tư mở rộng đường ĐT.746 đoạn qua xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên

      Thành phần: PGĐ Vương Thế Hùng, Phòng QLKCHT&ATGT và các đơn vị được mời: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên, Ban QLDA ĐTXD tỉnh,  Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

 

 - 08 giờ 30 phút, Họp thống nhất phương án và quy mô đầu tư mở rộng đường ĐT.746 đoạn qua xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên

      Thành phần: PGĐ Vương Thế Hùng, Phòng QLKCHT&ATGT và các đơn vị được mời: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên, Ban QLDA ĐTXD tỉnh,  Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

Chiều:
 

 - 13 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

      Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Thứ sáu  17/08/2018
Sáng:
 

 - 8 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận tiếp tục tham dự Khóa đào tạo trình độ cơ bản về PPP

      Thành phần: Trưởng phòng Kế hoạch tài chính

      Địa điểm: Trung tâm Golden Lotus, 105B Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

 

 - 08 giờ 30, PGĐ Nguyễn Chí HIếu cùng Chuyên viên Phạm Quảng Tri tham gia Đoàn kiểm tra đột xuất việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký kinh doanh; đất đai, môi trường và xây dựng theo Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 24/7/2018

      Địa điểm: Phường Tân Phước Khánh và UBND thị xã Tân Uyên

Chiều:
 

 - 14 giờ, PGĐ Vương Thế Hùng dự họp Ban Điều hành Thành phố Thông minh Bình Dương

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

Thứ bảy  18/08/2018
Sáng:
 

 - 7 giờ 30, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Hội nghị triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

Chiều:
  
Chủ nhật  19/08/2018
Sáng/ Chiều

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​​​​​​​


LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  06/08/2018  đến ngày:  12/08/2018 )LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  06/08/2018  đến ngày:  12/08/2018 )/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/6/2018 10:00NoĐã ban hành

Thứ hai  06/08/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, Bí thư Đảng ủy Sở Trần Bá Luận dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về việc lấp phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với Ban Thường vụ Đảng ủy khối, nhiệm kỳ 2015-2020.

      Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Chiều:
 

 - 13 giờ 30, Họp Giao ban ngành, họp Ban chấp hành Đảng ủy Sở GTVT mở rộng.

      Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở,  Bí thư Chi bộ Văn phòng Ban ATGT tỉnh,  Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Sát hạch lái xe Bình Dương.

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

Thứ ba  07/08/2018
Sáng:
 

 - 8 giờ, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Trần Bá Luận dự làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Thuận An về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Thuận An, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (theo Lịch của UBND tỉnh). Trưởng phòng Quản lý KCHTGT và ATGT chuẩn bị nội dung và cùng dự.

      Địa điểm: Hội trường Thị ủy Thuận An.

Chiều:
 

 - 14 giờ, Họp Chi bộ văn phòng Sở.

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

 

 - 14 giờ Phó trưởng phòng quản lý Vận tải và Phương tiện Nguyễn Văn Hữu đi đánh giá tình trạng kỹ thuật xe ô tô (theo Giấy mời số 502 Ban Dân vận tỉnh)

      Địa điểm: Trung tâm Bảo trì Sửa chữa Ô tô Văn Hiền

Thứ 08/08/2018
Sáng:
 

 - 8 giờ, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Trần Bá Luận dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Tân Uyên về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

      Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Bắc Tân Uyên (07 giờ, tập trung tại Sảnh tầng 1 - Trung tâm Hành chính tỉnh để cùng đi))

Chiều:
  
Thứ năm  09/08/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận làm việc với Ngân hành Vietcombank Bình Dương về thu phí, lệ phí qua ngân hành.

      Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở Giao thông vận tải

 

 - 8 giờ Phó trưởng phòng quản lý Vận tải Và Phương tiện Nguyễn Văn Hữu đi đánh giá tình trạng kỹ thuật xe vi phạm hành chính (theo Công văn số 178/CAT-PC49 ngày 03/8/2018 Của Cảnh sát Môi trường-Công an tỉnh Bình Dương)

      Địa điểm: Phòng Cảnh sát Môi trường-Công an tỉnh Bình Dương

Chiều:
  
Thứ sáu  10/08/2018
Sáng:
 

 - 8 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự họp Ban Chỉ huy thống nhất, chống tập trung đông người phá rối an ninh, trật tự, bạo loạn và khủng bố tỉnh.

      Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

Chiều:
 

 - 14 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự báo cáo kết quả rà soát, xử lý hướng tuyến đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng. Phòng Quản lý Chất lượng chuẩn bị nội dung và cùng dự.

      Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

Thứ bảy  11/08/2018
Sáng:
Chiều:
Chủ nhật  12/08/2018
Sáng/ Chiều

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​​​​​​LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày: 30/07/2018  đến ngày: 05/08/2018 )LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày: 30/07/2018  đến ngày: 05/08/2018 )/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/30/2018 14:00NoĐã ban hành

Thứ hai  30/07/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự buổi gặp gỡ với đại diện lãnh đạo doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương đợt 1 năm 2018

      Thành phần: Trưởng các phòng:  Quản lý KCHTGT&ATGT, Quản lý Vận tải và Phương tiện

      Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương

 

 - Lãnh đạo Thanh tra GTVT phối hợp, làm việc với công an huyện Bắc Tân uyên về vị trí, mặt bằng đặt trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động (ĐT746)

      Địa điểm: Huyện Bắc Tân Uyên

 

 - Từ ngày 30/7/2018 đến 01/8/2018, Phó Giám đốc Vương Thế Hùng đi công tác tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 

 - Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Tuấn, Lãnh đạo Thanh tra GTVT, Lãnh đạo phòng QLKCHT&ATGT, Lãnh đạo Đoạn Quản lý và sửa chữa công trình giao thông  kiểm tra vị trí, mặt bằng đặt trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn huyện Dầu Tiếng (ĐT744, ĐT749B)

      Địa điểm: Huyện Dầu Tiếng

Chiều:
 

 - 14 giờ 00, Giám đốc Trần Bá Luận dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 07/2018 thông qua các nội dung: Dự thảo Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 năm 2018;Dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019;Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2019; Dự thảo Báo cáo sơ kết Tình hình triển khai thực hiện Chương trình số 34-CTr/TU ngày 16/12/2016 của Tỉnh ủy về đổi mới thu hút đầu tư giai đoạn;Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 78-CTr/TU ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới 2016-2020;Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 79-CTr/TU ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị Quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;Dự thảo Kế hoạch Sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

Thứ ba  31/07/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ 00, Giám đốc Trần Bá Luận dự Hội nghị tiếp xúc các hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp đầu tư trong nước năm 2018

      Thành phần: Trưởng các phòng:  Quản lý KCHTGT&ATGT, Quản lý Vận tải và Phương tiện

      Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

Chiều:
 

 - 14 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự tiếp và làm việc với Đoàn tìm hiểu thực tế của JICAvề dự án Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại Bình Dương.

      Thành phần: Trưởng phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông.

      Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh

Thứ 01/08/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ 00, Giám đốc Trần Bá Luận dự làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Dĩ An về việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Dĩ An, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

      Địa điểm: Hội trường Thị ủy Dĩ An

Chiều:
  
Thứ năm  02/08/2018
Sáng:
 

 - 07 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ kiểm điểm để làm rỏ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến dự án Tổng Công ty Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty AVG.

      Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Chiều:
 

 - 13 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ kiểm điểm để làm rỏ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến dự án Tổng Công ty Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty AVG.

      Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Thứ sáu  03/08/2018
Sáng:​08 giờ 00, Họp Giao ban ngành GTVT
  Thành phần : Trưở​ng các phòng ban, đơn vị thuộc Sở ​
 Địa điểm: Hội trường Sở
Chiều:
 

 - 14 giờ 00, Phó Giám đốc Vương Thế Hùng dự họp nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo Khung kiến trúc và giải pháp xây dựng độ thị thông minh

      Địa điểm: Khách sạn Becamex (Thành phố mới Bình Dương)

Thứ bảy  04/08/2018
Sáng:
Chiều:
Chủ nhật  05/08/2018
Sáng/ Chiều

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​​​​​​LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  23/07/2018  đến ngày:  29/07/2018 )LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  23/07/2018  đến ngày:  29/07/2018 )/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/23/2018 9:00NoĐã ban hành

Thứ hai  23/07/2018 ​​
Sáng:
  
Chiều:
 

 - PGĐ Vương Thế Hùng chủ trì cuộc họp. Nội dung: Tiến độ thực hiện thu phí sử dụng đường bộ theo phương thức điện tử tự động không dừng đối với các trạm B.O.T do địa phương quản lý. Thành phần tham dự: Các đơn vị B.O.T, Phòng KHTC chuẩn bị nội dung

      Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở Giao thông vận tải

Thứ ba  24/07/2018
Sáng:
 

 - 07 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận, PGĐ Vương Thế Hùng dự lớp bồi dưỡng, cập nhập kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý đối tượng 3 năm 2018, theo Thông báo số 530-TB/BTCTU ngày 13/7/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Từ ngày 24 đến ngày 26/7/2018)

      Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương

 

 - Trưởng phòng KHTC dự mở thầu các Công trình duy tu

      Địa điểm: Công ty TNHH Tín Đức

 

 -

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

Chiều:
 

 - 13 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu làm việc với Đoàn kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (02 ngày)

      Thành phần: Giám đốc các ĐVKDVT, LĐ Thanh tra Sở, Phòng QLVTPT

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

Thứ 25/07/2018
Sáng:
 

 - Trưởng phòng KHTC mở thầu các Công trình duy tu

      Địa điểm: Công ty TNHH Tín Đức

 

 - 7 giờ 30 Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu dự Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ XI - Khoá VIII

      Địa điểm: Hội Trường A - UBND Thành phố Thủ Dầu Một

 

 - 08 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Tuấn dự Hội nghị Quân chính 06 tháng đầu  năm 2018

      Địa điểm: Hội trường A - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chiều:
  
Thứ năm  26/07/2018
Sáng:
 

 - 06 giờ 30, Cán bộ, công chức Sở Giao thông vận tải viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (Tập trung tại Thanh tra Giao thông vận tải trước 06 giờ để cùng đi)

      Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

 

 - 08 giờ 00, Giám đốc Trần Bá Luận dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quy định 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị về "một số vấn đề bản vệ chính trị nội bộ Đảng"

      Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh uỷ

Chiều:
  
Thứ sáu  27/07/2018
Sáng:
  
Chiều:
 

 - Nghe đơn vị tư vấn báo cáo giải pháp giao thông thông minh và thống nhất các giao lộ lắp đặt camera giao thông trên đường MPTV

      Thành phần: Giám đốc Trần Bá Luận, PGĐ Vương Thế Hùng, Phòng QLGT, Lãnh đạo: Công an tỉnh, ubnd tp Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

Thứ bảy  28/07/2018
Sáng:
  
Chiều:
  
Chủ nhật  29/07/2018
Sáng/ Chiều

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​​​​​​LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  16/07/2018  đến ngày:  22/07/2018 )LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  16/07/2018  đến ngày:  22/07/2018 )/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/16/2018 16:00NoĐã ban hành

Thứ hai  16/07/2018 ​​
Sáng:
 

 - 08 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu tham dự Hội thảo về các giải pháp kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng và giảm chi phí logistics trong lĩnh vực giao thông vận tải.

      Thành phần: Trưởng phòng Phòng Quản lý HTGT&ATGT

      Địa điểm: Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam

Chiều:
 

 - 14 giờ Phó Trưởng phòng quản lý Vận tải và Phương tiện Nguyễn Văn Hữu họp Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự (theo Giấy mời số 157/GM-GĐĐG ngày 11/7/2018)

      Địa điểm: Sở Tài chính

Thứ ba  17/07/2018
Sáng:
 

 - 07 giờ 30, GIám đốc Trần Bá Luận dự Hội nghị triển khai, quán triệt Kết luận số 32-KL/TW ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị "Một số vấn đề về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới"Sau phần quán của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Ban Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến triển khai các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và tiếp cận thông tin (Thư Mời số 595-CV/BNCTU ngày 11/7/2018 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ)

      Địa điểm: Hội trường B - Văn phòng Tỉnh ủy

Chiều:
Thứ 18/07/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận cùng PGĐ Nguyễn Chí Hiếu tham dự buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng về việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Dầu Tiếng, nhiệm kỳ 2015-2020. (Lịch UBND)

      Thành phần: Trưởng phòng Phòng Quản lý HTGT&ATGT,  Trưởng phòng Quản lý VTPT cùng dự

      Địa điểm: Hội trường Huyện Ủy Dầu Tiếng (06 giờ 30, các đại biểu tập trung tại Sảnh tầng 1 - Trung tâm Hành chính tỉnh để đi chung xe)

 

 - 08 giờ, PGĐ Vương Thế Hùng tham dự Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2018. (TM số 75/2018/VINASA)

      Địa điểm: Khách sạn InterContinental Hà Nội Landmark

Chiều:
Thứ năm  19/07/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận cùng PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn tham dự Hội nghị trực tuyến giữa tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố Sơ kết công tác công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018.

      Thành phần: Trưởng phòng Phòng Quản lý HTGT&ATGT,  Chánh Thanh tra Sở GTVT,  Lãnh đạo các phòng, đơn vị.

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

 - 08 giờ, PGĐ Vương Thế Hùng dự họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội nghị lần thứ 11 của Đại hội đồng Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới (WTA) năm 2018.

 

 - 08 giờ Phó Trưởng phòng quản lý Vận tải và Phương tiện Nguyễn Văn Hữu đi định giá tài sản phương tiện vi phạm môi trường (theo Giấy mời số 159/CAT-PC49 (ngày 12/7/2018)

      Địa điểm: Phòng Cảnh sát mội trường-Công an Bình Dương

Chiều:
 

 - 14 giờ, PGĐ Vương Thế Hùng dự họp Ban chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình đường dây 500kV Sông Mây - Tân uyên, Trạm biến áp 500kV Tân uyên và đường dây đấu nối; Ban chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình trên địa bàn tỉnh.

      Địa điểm: Phòng họp B - UBND Tỉnh

Thứ sáu  20/07/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Bến Cát về việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Bến Cát, nhiệm kỳ 2015 -2020.

      Thành phần: Trưởng phòng Phòng Quản lý HTGT&ATGT cùng dự

Chiều:
Thứ bảy  21/07/2018
Sáng:
Chiều:
Chủ nhật  22/07/2018​
Sáng/ Chiều

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày: 09/07/2018  đến ngày: 15/07/2018 )LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày: 09/07/2018  đến ngày: 15/07/2018 )/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/9/2018 15:00NoĐã ban hành

Thứ hai  09/07/2018 ​​
Sáng:
 

 - 8 giờ ngày 09/07 và ngày 10/7/2018 Phó Trưởng phòng quản lý Vận tải và Phương tiện Nguyễn Văn Hữu đi hỗ trợ xác định giá tang vật phương tiện vận tải tạm giữ (theo Giấy mới số 278/PC46 ngày 05/7/2018 của Công an Kinh tế)

      Địa điểm: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Bình Dương

Chiều:
 

 - 13 giờ 30 Phó trưởng phòng quản lý Vận tải và Phương tiện Nguyễn Văn Hữu đi giám định thiệt hại tài sản 04 xe ô tô gây tai nạn (theo Giấy mời số 146/GM-STC và 147/GM-STC ngày 02/7/2018 của Sở Tài chính)

      Địa điểm: Kho vật chứng Công an tỉnh Bình Dương

Thứ ba  10/07/2018
Sáng:
 

 - PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự lớp cập nhập, bồi dưỡng cán bộ quản lý đối tượng 3 đợt 1 năm 2018 (từ ngày 10 đến ngày 14/7/2018)

      Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương

 

 - 8 giờ ngày 10/7/2018 Phó Trưởng phòng quản lý Vận tải và Phương tiện Nguyễn Văn Hữu đi hỗ trợ xác định giá tang vật phương tiện vận tải vi phạm (theo Giấy mới số 277/PC46 ngày 04/7/2018 của Công an Kinh tế)

      Địa điểm: Phòng Cảnh sát Kinh tế- Công an Bình Dương

Chiều:
  
Thứ 11/07/2018
Sáng:
 

 - 7 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận, Phó Giám đốc Vương Thế Hùng dự kỳ họp lần thứ 7 - HĐND tỉnh (03 ngày từ 11/7 đến 13/7). Trưởng các phòng Quản  lý Vận tải và Phương tiện, Quản lý Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông, Chánh Thanh tra GTVT cùng dự

      Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh uỷ

Chiều:
Thứ năm  12/07/2018
Sáng:
Chiều:
Thứ sáu  13/07/2018
Sáng:
Chiều:
Thứ bảy  14/07/2018
Sáng:
Chiều:
Chủ nhật  15/07/2018
Sáng/ Chiều

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​​


LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày: 02/07/2018  đến ngày: 08/07/2018 ) LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày: 02/07/2018  đến ngày: 08/07/2018 ) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/2/2018 17:00NoĐã ban hành

Thứ hai  02/07/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự Phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2018 trực tuyến với các địa phương (01 ngày)

      Thành phần: Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính.

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

Chiều:
 

 - 14 giờ, PGĐ Vương Thế Hùng dự họp Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên.

      Địa điểm: UBND TX Tân Uyên

Thứ ba  03/07/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, Họp giao ban hành, họp Ban chấp hành Đảng ủy Sở Giao thông vận tải.

      Thành phần: Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Sở, Bí thư các chi bộ, PBT Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe Bình Dương,  Trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở.

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

 

 - 06 giờ 30, PGĐ Vương Thế Hùng dự Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác hậu cần thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X). (Từ ngày 03 đến ngày 05/7/2018)

      Địa điểm: Hội trường Sư đoàn Bộ binh 5, Quân khu 7, tỉnh Tây Ninh

Chiều:
Thứ 04/07/2018
Sáng:
 

 - 07 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 17 (01 ngày)

      Địa điểm: Hội trường B - Văn phòng Tỉnh ủy

 

 - 08 giờ 30, Trưởng phòng Quản lý KCHTGT và ATGTdự họp góp ý đề án " Điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu" và " Điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại" tỉnh Bình Dương đến năm 2020". Phòng Quản lý KCHTGT và ATGT, Phòng Quản lý Vận tải và phương tiện chuẩn bị nội dung.

      Địa điểm: Phòng họp A - Sở Công thương.

Chiều:
Thứ năm  05/07/2018
Sáng:
 

 - 07 giờ 30, Nghe Thông tin thời sự Quí II năm 2018

      Thành phần: Các đồng chí BCH Đảng bộ Sở,  Các đồng chí là chi ủy viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở,  các đồng chí UV.UBKT Đảng ủy Sở,  các đồng chí là Trưởng, Phó các phòng,  Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở

      Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị và triển lãm Tỉnh

Chiều:
Thứ sáu  06/07/2018
Sáng:
 

 - 07 giờ 60, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự Diễn đàn trẻ em tỉnh Bình Dương.

      Địa điểm: Hội trường nhà hàng, khách sạn Thắng Lợi, 121 Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, TP.TDM.

Chiều:
Thứ bảy  07/07/2018
Sáng:
Chiều:
Chủ nhật  08/07/2018
Sáng/ Chiều

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​​


LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  25/06/2018  đến ngày:  01/07/2018 )LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  25/06/2018  đến ngày:  01/07/2018 )/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/25/2018 11:00YesĐã ban hành

Thứ hai  25/06/2018 ​​
Sáng:
 

 - 08 giờ, Họp Ban Giám đốc, Ban Thường vụ

      Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở Giao thông vận tải

Chiều:
 

 - 14 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn kiểm tra điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ô tô của Trung tâm Dịch vụ Việc làm

      Thành phần: Trưởng phòng ĐTSH và CGPLX Nguyễn Thanh Điền, Phó Trưởng phòng ĐTSH và CGPLX Phan Minh Thái, Phó Chánh Văn phòng Sở Võ Văn Sang.

 

 - 14 giờ, PGĐ Vương Thế Hùng họp nghe Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh báo cáo triển khai dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát, đoạn từ cầu Trắng đến rạch Bà Lụa

      Thành phần: Phòng Quản lý HTGT&ATGT

      Địa điểm: Phòng họp B - UBND Tỉnh

Thứ ba  26/06/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh theo LỊch làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

 - 8 giờ Phó trưởng phòng quản lý Vận tải và Phương tiện Nguyễn Văn Hữu dự Họp hỗn trợ xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm ( Số 263/PC46 ngày 21/6/2018 của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Bình Dương0

      Địa điểm: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Bình Dương

Chiều:
 

 - 14 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận cùng PGĐ Vương Thế Hùng dự họp báo cáo phương án thí điểm lắp đặt Camera quan sát kết hợp cân tải trọng, tốc độ và thiết bị lưu trữ điện xử lý tín hiệu giao thông tại các khu vực trọng điểm.

      Thành phần: Phòng Quản lý Kết  cấu HTGT&ATGT

      Địa điểm: Phòng họp C - UBND tỉnh

 

 - 13 giờ 30, Phó Bí Thư Nguyễn Hữu Tuấn dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối (mở rộng) Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020; Sơ kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

      Địa điểm: Hội trường số 5 - Trường Chính trị tỉnh Bình Dương

 

 - 13 giờ 30, PGĐ Vương Thế Hùng họp Ban Kinh tế- Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

      Địa điểm: Hội trường A - Hội đồng Nhân dân tỉnh

 

 - 14 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn 2123/UBND-KTN ngày 25/5/2018

      Thành phần: Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện,  Thanh tra GTVT

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

Thứ 27/06/2018
Sáng:
 

 - 07 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị khóa IX về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XII của Đảng và Tổng kết việc thực hiện Nghị Quyết số 12-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao nâng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

      Địa điểm: Hội trường B - Văn phòng Tỉnh ủy

Chiều:
 

 - 12 giờ 45 phút, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn đi công tác Hà Nội.

      Xe công tác: 1 61F - 0999

 

 - 14 giờ, PGĐ Vương Thế Hùng dự Hội thảo chia sẽ kinh nghiệm của các chuyên gia Phần Lan trong quy hoạch tổng thể để xây dựng thành phố thông minh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

      Thành phần: Phòng Quản KCHTGT và ATGT cùng dự.

      Địa điểm: Khách sạn Grand Square, số 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương., Xe công tác: 61F 1015

Thứ năm  28/06/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, Ban Giám đốc dự họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của củ tri gửi đến kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh.

      Địa điểm: Hội trường A - Hội đồng Nhân dân tỉnh

 

 - 08 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

      Địa điểm: Hội trường lớn, tầng 2, nhà D, Bộ GTVT

 

 - 08 giờ, Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hòa, chuyên viên Như Anh Khoa dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ ( theo Công văn số 888/SNV-VTLT ngày 04/6/2018 của Sở Nội vụ)

      Địa điểm: Hội trường A - UBND thành phố Thủ Dầu Một.

Chiều:
 

 - 13 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận, PGĐ Vương Thế Hùng cùng Phòng Quản lý Kết cấu  HTGT&ATGT dự họp Hội đồng Quỹ Bảo trì Đường bộ.

      Địa điểm: Hội Trường Sở GTVT

Thứ sáu  29/06/2018
Sáng:
 

 - 07 giờ 30, Ban Giám đốc dự Hội nghị cán bộ trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

      Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

 

 - 07 giờ 30, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương lần thứ VI khóa V (nhiệm kỳ 2016-2020)

      Địa điểm: Văn phòng Liên minh Hợp tác xã Bình Dương

Chiều:
 

 - 14 giờ 30, PGĐ Vương Thế Hùng tham dự họp triển khai Kế hoạch đón tiếp và tham quan căn cứ Hậu cần Kỹ thuật Khu vực phòng thủ tỉnh

      Địa điểm: Căn cứ Hậu cần, Kỹ thuật Khu vực phòng thủ tỉnh, Xe đi công tác 61F 0999

 

 - Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trong Khu dân cư Việt Sing

      Thành phần: Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông,  Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh,  Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An,  công an thị xã Thuận An,  Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP,  Thanh tra Giao thông vận tải,

      Địa điểm: Văn phòng Ban Quản lý Khu Công nghiệp Việt Sing (số 03 DC 36, đường D1, khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An

Thứ bảy  30/06/2018
Sáng:
Chiều:
Chủ nhật  01/07/2018
Sáng/ Chiều

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày: 18/06/2018  đến ngày:24/06/2018 )LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày: 18/06/2018  đến ngày:24/06/2018 )/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/18/2018 11:00NoĐã ban hành

Thứ hai  18/06/2018 ​​
Sáng:
 

 - 8 giờ 30, Giám đốc Trần Bá  Luận làm việc với Đoàn công tác JICA về dự án Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại tỉnh Bình Dương (03 ngày từ 18/6/2018 đến 20/6/2018).

      Thành phần: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Ban QLDA ĐTXD Tỉnh, Tổng Công ty Becamex IDC, Phòng QLCL

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

 

 - 9 giờ 30, PGĐ Vương Thế Hùng dự tiếp Tổng Lãnh sự Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh đến chào xã giao.

      Địa điểm: Phòng khách UBND tỉnh

Chiều:
  
Thứ ba  19/06/2018
Sáng:
  - Giám đốc Trần Bá Luận, Phòng Quản lý Kết cấu Hạ tầng giao thông và An toàn giao thông đi kiểm tra các công trình giao thông, công tác đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường tỉnh.
Chiều:
 

 - 13 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn Hội nghị Giao ban Báo chí định kỳ Quý II/2018 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp tổ chức.

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

Thứ 20/06/2018
Sáng:
 

 - 8 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự họp với Đoàn công tác của Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) về kết quả khảo sát thu thập số liệu của dự án Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại tỉnh .

      Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh

 

 - 8 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Dương

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

 - PGĐ Vương Thế Hùng dự Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh về các vấn đề kiến nghị của cử tri.

      Thành phần: Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông và An toàn giao thông.

      Xe công tác: 1 61F - 0999

Chiều:
  - Giám đốc Trần Bá Luận chủ trì họp về việc Trường mầm non BC trùng với QH Công ty 3/2.
Thứ năm  21/06/2018
Sáng:
 

 - 8 giờ, Giám đốc Trần Bá Luậ dự họp Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) nghe báo cáo kết quả thực hiện các dự án PPP: Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai, Đường đê bao dọc rạch Bà Cô, Đường Tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (gồm 03 dự án), Đường trục chính Đông Tây và đường vành đai Đông Bắc 2; tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo PPP và triển khai thực hiện Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP.

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

 - PGĐ Vương Thế Hùng dự Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh về các vấn đề kiến nghị của cử tri.

      Thành phần: Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông và An toàn giao thông.

      Xe công tác: 1 61F - 0999

Chiều:
 

 - Giám đốc Trần Bá Luận làm việc với Lãnh đạo huyện Dầu Tiếng về vị trí đặt Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động.

      Địa điểm: Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông và An toàn giao thông, Thanh tra Giao thông vận tải

Thứ sáu  22/06/2018
Sáng:
 

 - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản bản mới truy cập từ VPN.

      Thành phần: Ban Giám đốc,  Toàn thể Cán bộ, bộ công chức Khối Văn phòng Sở,  Đại diện các đơn vị thực thuộc Sở (mỗi đơn vị cử từ 01 đến 03 đồng chí).

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

Chiều:
  
Thứ bảy  23/06/2018
Sáng:
  
Chiều:
  
Chủ nhật  24/06/2018
Sáng/ Chiều

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​​LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  11/06/2018  đến ngày: 17/06/2018 )LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  11/06/2018  đến ngày: 17/06/2018 )/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/11/2018 8:00NoĐã ban hành

Thứ hai  11/06/2018
Sáng:
 

 - Giám đốc Trần Bá Luận, Phó Chánh Thanh tra Bùi Mạnh Cường tiếp công dân định kỳ.

      Địa điểm: Trụ Sở Thanh tra Giao thông vận tải

 

 - PGĐ Vương Thế Hùng đi họp Hà Nội theo đề án 167

      Địa điểm: 37 Hùng Vương, Hà Nội, Xe đi công tác 61F 0999

Chiều:
Thứ ba  12/06/2018
Sáng:
 

 - 07 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận, PGĐ Vương Thế Hùng dự kỳ họp thứ sáu (bất thường) HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX.

      Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy

Chiều:
 

 - 13 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự tập huấn và bàn giao chứng thư số đợt 1/2018 (theo Công văn 352/STTTT-CNTT  ngày 04/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông)

      Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 36 đường Trịnh Hoài Đức, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thứ 13/06/2018
Sáng:
 

 - 07 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản của Trung ương (Theo thư mời số 1628-CV/TU ngày 07/6/2018)

      Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy

Chiều:
Thứ năm  14/06/2018
Sáng:
 

 - PGĐ Vương Thế Hùng tiếp Đoàn kiểm tra công tác cải cải hành chính năm 2018 (Kiểm tra chuyên đề ISO)

      Thành phần: Đại diện các phòng chuyên môn Sở.

      Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở Giao thông vận tải

 

 - 08 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu họp Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh: Thông qua dự thảo báo cáo tình hình kinh tế tập thể và hoạt động Liên minh HTX tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018; Báo cáo Sơ kết tình hình phát triển kinh tế tập thể và hoạt động Liên minh HTX tỉnh giữa nhiệm kỳ V và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đến cuối nhiệm kỳ V (2016-2020)

      Địa điểm: Văn phòng Liên minh HTX tỉnh Bình Dương, tầng 6, tháp B Trung tâm hành chính tỉnh

Chiều:
Thứ sáu  15/06/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, Giấm đốc Trần Bá Luận dự Phiện họp thường kỳ tháng 6/2018 của UBND tỉnh.

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

Chiều:
Thứ bảy  16/06/2018
Sáng:
Chiều:
Chủ nhật  17/06/2018
Sáng/ Chiều

 08 giờ, PGĐ Vương Thế Hùng dự diễn tập Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ.

      Địa điểm: Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ., Xe công tác 61F 1015

  ​​


Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  04/06/2018  đến ngày: 10/06/2018 )LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày:  04/06/2018  đến ngày: 10/06/2018 )/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/4/2018 8:00YesĐã ban hành


Thứ hai  04/06/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, Họp Giao ban Khối Văn phòng Sở.

      Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các phòng thuộc Sở

      Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở Giao thông vận tải

 

 - Từ ngày 04 đến 08 (05 ngày) Phó Trưởng phòng QL Vận tải và Phương tiện Nguyễn Văn Hữu đi hỗ trợ định giá tang vật tạm giữ (Công văn số 245/PC46 của Phòng Cảnh sát Kinh tế  - Công an Bình Dương)

      Địa điểm: Phòng Cảnh sát Kinh tế -Công an Bình Dương

Chiều:
Thứ ba  05/06/2018
Sáng:
 

 - 07 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự Hội nghị triển khai thực hiện các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận cho cán bộ chủ chốt của Tỉnh.

      Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

 

 - Đại diện  Đảng uỷ Sở Nguyễn Văn Tư, Đại diện UBNKT Đảng uỷ Sở Nguyễn Thanh Điền, Đại diện Chi uỷ Chi bộ Thanh tra Giao thông vận tải dự cuộc họp và làm việc với Đoàn kiểm tra 744 của Ủy ban kiểm tra Trung ương đối với Ban Thường vụ Đảng ủy khối và các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy khối.

      Địa điểm: Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh

Chiều:
 

 - 15 giờ, Ban Thường vụ  Đảng uỷ Sở, Chi uỷ Chi bộ Thanh tra Giao thông vận tải dự cuộc họp và làm việc với Đoàn kiểm tra 744 của Ủy ban kiểm tra Trung ương đối với Ban Thường vụ Đảng ủy khối và các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy khối.

      Thành phần: Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Nguyễn Thanh Điền,  Bí thư Chi bộ Thanh tra Giao thông vận tải Nguyễn Đỗ Vũ

Thứ 06/06/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận họp Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

 - 08 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự phiên họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh.

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

Chiều:
Thứ năm  07/06/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, Họp giao ban ngành và họp Đảng ủy Sở

      Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở,  Các đồng chí bí thư Chi bộ,  Phó Bí thư Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe Bình Dương,  Trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở.

Chiều:​- 14 giờ, Họp Chi bộ Văn phòng Sở
    Thành phần: Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở
    Địa điểm: Hội trường Sở
Thứ sáu  08/06/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước và tuyên dương khen thưởng điển hình tiên tiến tỉnh.

      Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

Chiều:
Thứ bảy  09/06/2018
Sáng:
Chiều:
Chủ nhật  10/06/2018
Sáng/ Chiều


LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày: 28/05/2018  đến ngày: 03/06/2018 )LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày: 28/05/2018  đến ngày: 03/06/2018 )/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/28/2018 9:00NoĐã ban hành

​​​​Thứ hai  28/05/2018 ​​
Sáng:
 

 - 07 giờ 30, Họp Ban Giám đốc, Ban Thường vụ thống nhất nội dung họp Ban Chấp hành Đảng ủy tháng 5 phương hướng tháng 6 năm 2018; Công tác cán bộ; Thông qua kế hoạch thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; Quy chế cung cấp thông tin và Ban Cung cấp thông tin.

      Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở Giao thông vận tải

 

 - 10 giờ, Bí thư Đảng ủy Sở Trần Bá Luận dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối.

      Địa điểm: Hội trường Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Chiều:
 

 - 14 giờ, Họp Giao ban Khối văn phòng Sở

      Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các phòng thuộc Sở.

      Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở Giao thông vận tải

 

 - 14 giờ 00, Phòng Quản Lý Vận tải và Phương tiện làm việc với đại diện: Sở Tài chính, Ủy Ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, Trung tâm QL&ĐVTHKCC và Công ty cổ phần Phương Trinh về phương án tăng giá cước của 7 tuyến xe buýt.

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

Thứ ba  29/05/2018
Sáng:
 

 - Giám đốc Trần Bá Luận làm việc với đơn vị chủ đầu tư dự án khu dân cư Thiên Phú về lộ giới Quốc lộ 13 đoạn Suối Cát, để xử lý tình trạng ngập nước khu vực này.

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

 

 - 07 giờ 30, PGĐ Vương Thế Hùng họp Ban chỉ đạo ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ tỉnh để triển khai Kế hoạch diễn tập phương án phòng ngừa, ứng phò sự cố môi trường do cháy, nổ trên địa bàn tỉnh năm 2018

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

Chiều:
 

 - Giám đốc Trần Bá Luận làm việc với Lãnh đạo Tổng Công ty Becamex về tình hình tiến độ các dự án giao thông trọng điểm do Becamex làm chủ đầu tư.

      Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở Giao thông vận tải

 

 - 13 giờ 30, PGĐ Vương Thế Hùng dự buổi tiếp xúc cử tri thị xã Tân Uyên

      Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Hiệp

Thứ 30/05/2018
Sáng:
 

 - 07 giờ 30, PGĐ Vương Thế Hùng dự buổi tiếp xúc cử tri thị xã Tân Uyên

      Địa điểm: Hội trường UBND xã Vĩnh Tân

Chiều:
 

 - 15 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận, Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hòa dự lễ trao quyết định bổ nhiệm lại cán bộ.

      Địa điểm: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Dương.

Thứ năm  31/05/2018
Sáng:
 

 - 09 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự Chương trình Hội thảo Khoa học Quốc tế viễn cảnh Đông Nam Bộ - lần 1, năm 2018.

      Địa điểm: Hội trường 2, Trường Đại học Thủ Dầu Một, số 06 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 

 - 8 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 05/2018 thông qua các nội dung: Dự thảo Báo cáo Chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 05/2018 của UBND tỉnh; Chương trình làm việc tháng 06/2018 của UBND tỉnh; Quy hoạch hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện chuẩn bị nội dung và cùng dự).

      Thành phần: Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện.

      Địa điểm: Hội trường A - UBND tỉnh.

 

 - 08 giờ Phó trưởng phòng QL PT và TB Nguyễn Văn Hữu dự họp ở Công an huyện Phú Giáo (theo Công văn 169/CAH-CSĐT và 170/CAH-CSĐT)

      Địa điểm: Công an huyện Phú Giáo

Chiều:
 

 - 13 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận, PGĐ Vương Thế Hùng, Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông khảo sát và họp xem xét hướng tuyến Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng.

      Địa điểm: Tập trung tại UBND xã Tam Lập.

 

 - Công đoàn - đoàn thanh niên tổ chức ngày hội thiếu nhi 1.6 cho con em cán bộ công chức ngành GTVT

      Thành phần: Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Công đoàn, đoàn thanh niên

      Địa điểm: Cafe Happy Kids, đường Thích Quảng Đức, tp Thủ Dầu Một

Thứ sáu  01/06/2018
Sáng:
Chiều:
 

 - 14 giờ, Phó Chánh văn phòng Võ Văn Sang dự họp trao đổi, thống nhất việc chuyển dữ liệu từ phần mềm QLVB phiên bản cũ sang phiên bản mới; các vướng mắc trong quá trình triển khai, sử dụng Phần mềm.

      Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông, số 36, đường Trịnh Hòa Đức, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Thứ bảy  02/06/2018
Sáng:
Chiều:
Chủ nhật  03/06/2018
Sáng

- 07 giờ 00, PGĐ Vương Thế Hùng tham dự Ngày Hội Môi trường lần thứ 4 Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018

      Địa điểm: Trường Đại học Thủ Dầu Một - số 06 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ​


Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​​​​​​​


1 - 30Next
Ảnh
Video