Lịch làm việc
 
​Thứ hai 18/10/2021​Sáng-  11 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội nghị trực tuyến với lãnh đạo tập đoàn NTT East (Nhật Bản) về giải pháp thu hút hiệu quả những dự án hợp tác đầu tư để đóng ...
 
​Thứ hai 11/10/2021​Sáng-  10 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp  Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh về Sơ kết đánh giá tình hình khi thực hiện nới lõng giản cách xã hội. . Địa ...
 
​Thứ hai 04/10/2021​Sáng-  10 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp góp ý dự thảo tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, di chuyển, khôi phục sản xuất, kinh doanh an ...
 
​Thứ hai 27/09/2021​Sáng  Chiều  Thứ ba 28/09/2021​Sáng -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm ...
 
​Thứ hai 20/09/2021​Sáng-  08 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ về tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp phục hồi hoạt động của các khu công nghiệp, ...
 
​Thứ hai 13/09/2021​Sáng-  08 giờ, Trưởng phòng Quản lý VT,PT và NL Nguyễn Thanh Điền, Phó  Trưởng phòng Quản lý VT,PT và NL Đỗ Thanh Bình dự Hội nghị trực tuyến thúc đẩy lưu thông, tiêu ...
 
​Thứ hai 06/09/2021​Sáng  Chiều -  16 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp Tỉnh ủy nghe các địa phương vùng đỏ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh ...
 
​Thứ hai 30/08/2021​Sáng  Chiều -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 190-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy về tình hình hình phòng ...
 
​Thứ hai 23/08/2021​Sáng  Chiều -  14 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự cuộc họp triển khai thí điểm Phần mềm cấp mã QR tự động. Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái dự để ...
 
​Thứ hai 16/08/2021​Sáng  Chiều  Thứ ba 17/08/2021​Sáng -  09 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác phòng, chống dịch ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 43, từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 43, từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/18/2021 12:00NoĐã ban hành

Thứ hai 18/10/2021
Sáng

-  11 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội nghị trực tuyến với lãnh đạo tập đoàn NTT East (Nhật Bản) về giải pháp thu hút hiệu quả những dự án hợp tác đầu tư để đóng góp cho sự phát triển nhanh bền vững của tỉnh trong thời gian tới..

Địa điểm: Trung Tâm Hội nghị triểnlãm tỉnh Bình Dương

-  07 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh họp ban chỉ đạo phòng chống covid-19 của tỉnh họp trực tuyến sơ kết mô hình y tế lưu động ở xã, phường trong khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp; về dự thảo chính sách đối với người nhiễm covid-19..

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

 

Chiều

 -  14 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự hội nghị trực tuyến với lãnh đạo tập đoàn Tokyo (Nhật Bản) về giải pháp thu hút hiệu quả những dự án hợp tác đầu tư để đóng góp cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong thời gian tới..

Địa điểm: Trung Tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương

-  14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu dự họp về việc phối hợp rà soát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến việc xét nghiệm và lưu thông trên địa bàn tỉnh (Theo thư mời số 1400/GM-STP ngày 15/10/2021 của Sở Tư pháp Bình Dương).

Địa điểm: Khu làm việc số 1, Tầng 1, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

 

Thứ ba 19/10/2021
Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự các chính sách hỗ trợ  liên quan đến phòng, chống dịch; về tình hình thu chí ngân sách; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; báo cáo kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở giai đoạn 2016-2020 và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025 (theo lịch làm việc của Tỉnh ủy).

Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy

 

Chiều

 

 

Thứ tư 20/10/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  14 giờ, Phó giám đốc Nguyễn Hữu Tuấn dự họp góp ý hoàn thiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025.

Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ

 

Thứ năm 21/10/2021
Sáng

 -  7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống covid-19 tỉnh..

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

-  09 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự họp Ủy ban nhân tỉnh nghe sở Công thương báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch, phát triển các cụm công nghiệp..

Địa điểm: Phòng họp B- UBND tỉnh

-  07 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh trực Sở Chỉ thuy phòng, chống Covid-19 của tỉnh (từ 07 giờ ngày 21/10/2021 đến 07 giờ 22/10/2021).

Địa điểm: Tầng 1, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương

 

Chiều

 

 

Thứ sáu 22/10/2021
Sáng

 -  08 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu dự Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

-  07 giờ 30,  Giám đốc Nguyễn Anh Minh, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự khảo sát thực tế hướng tuyến đường Vành đai 3, đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh và đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành ( 01 ngày)..

Thành phần:  Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông, Phòng Quản lý KCHT và ATGT

Địa điểm: Tầng 1 Trung tâm hành chính Tỉnh

 

Chiều

 

 

Thứ bảy 23/10/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 24/10/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 42, từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 42, từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/11/2021 12:00NoĐã ban hành

Thứ hai 11/10/2021
Sáng

-  10 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp  Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh về Sơ kết đánh giá tình hình khi thực hiện nới lõng giản cách xã hội. .

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

-  09 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội nghị giao ban trực tuyến cong tác phòng, chống Covid-19 giữa Ban chỉ đạo tỉnh với Ban Chỉ đạo Covid-19 huyện, thị, thành phố .

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

-  10 giờ, Chánh văn phòng Nguyễn Văn Hòa dự họp thực hiện TTHC đặt biệt, cấp bách liên quan đến người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn bình thường mới tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp 1, tháp B, Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Dương

 

Chiều

 -  15 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn chủ trì cuộc họp Tổ rà soát TTHC .

Thành phần: Các thành viên Tổ rà soát

Địa điểm: Hội trường Sở GTVT

-  14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu dự họp trực tuyến triển khai Quyết định 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ Giao thông vân tải về Quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Dịch Covid - 19. Chuyên viên Trần Ngọc Đăng Thùy cùng dự.  .

-  14 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Lễ công bố thành lập và đưa vào hoạt động Trạm Y tế lưu động Khu công nghiệp Đồng An 2 trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

Địa điểm: Văn phòng Ban Quản lý khu công nghiệp Đồng An 2, đường Nguyễn Văn Linh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một

 

Thứ ba 12/10/2021
Sáng

 -  9 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh họp rà soát các quy hoạch có liên quan, kiểm tra hiện trường, nghiên cứu thêm phương án điều chỉnh đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn đi theo hướng mới để so sánh theo Thông báo số 405/TB-BGTVT ngày 08/10/2021 của Bộ GTVT.

Thành phần: Phòng Quản lý chất lượng công trình; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng công ty Becamex, Ban  QLDA CTGT, Tổng Công ty TEDI

Địa điểm: Hội trường

 

Chiều

 

 

Thứ tư 13/10/2021
Sáng

 -  08 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự cuộc họp trực tuyến Bộ Giao thông vận tải về công tác chuẩn bị đầu tư dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành..

-  08 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự cuộc họp với Thường trực Tỉnh ủy về những vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền của tỉnh tại Thông báo số 62-TB/VPTU ngày 21/09/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy và một số nội dung theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy.

Địa điểm: Hội trường A - UBND tỉnh

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự cuộc họp trực tuyến về công tác chuẩn bị đầu tư dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành. Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông chuẩn bị nội dung và cùng dự.

-  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội thảo trực tuyến "Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19; khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương (theo lịch làm việc của Tỉnh ủy)

Địa điểm: Hội trường B - UBND tỉnh.


-  14 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự Họp mặt Hội, doanh nghiệp Bình Dương nhân kỷ niệm 76 năm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/1945-13/10/2021.(Theo Kế hoạch số 5126/KH-UBND ngày 09/10/2021 của UBND tỉnh).

Địa điểm: Trung Tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương

 

Thứ năm 14/10/2021
Sáng

 -  07 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh trực Sở Chỉ huy phòng chống Covid-19 tỉnh (Từ 07 giờ ngày 14/10 đến 07 giờ ngày 15/10/2021).

Địa điểm: Tầng 1, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương

-  07 giờ 30, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển logistics vận tải đường thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa.

Thành phần: Cảng TNĐ Thạnh Phước, Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III (Đại diện Bình Dương, Đại diện Phú Long)

Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 36 Trịnh Hoài Đức, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND tỉnh về tình hình công tác 9 tháng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

-  14 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp báo cáo các tiêu chí để giải quyết cấp phép đăng kiểm xe cơ giới. Phòng Vận tải, Phương tiện và Người lái chuyển bị nội dung và cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp B- UBND tỉnh

 

Thứ sáu 15/10/2021
Sáng

 -  08 giờ 30 phút, Phó trường phòng QLKCHT&ATGT - Đoàn Quốc Thi khảo sát, thống nhất phương án xây dựng mương thoát nước dọc ĐT.750 đoạn qua Công ty TNHH-MTV Gỗ Hoàng Vinh.

Thành phần: Thanh tra Giao thông vận tải cùng dự

Địa điểm: Trên ĐT.750 đoạn trước Công ty TNHH-MTV Gỗ Hoàng Vinh

-  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 09, khóa XI (mở rộng).

Địa điểm: Trung Tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương

 

Chiều

 -  13 giờ 30 phút ngày 15/10/2021, Chi bộ 2 sinh hoạt chi bộ định kỳ T10/2021, đồng thời tổ chức Lễ kết nạp đảng cho đ/c Trương Nguyễn Thành Vương.

 

Thứ bảy 16/10/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  14 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự Hội nghị trực tuyến phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam;.

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

 

Chủ nhật 17/10/2021
Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp trực tuyến toàn quốc cùng Ban Chỉ đạo  Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

 

Chiều

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 41, từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 41, từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/3/2021 9:00NoĐã ban hành

Thứ hai 04/10/2021
Sáng

-  10 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp góp ý dự thảo tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, di chuyển, khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn.

Thành phần: Phòng Quản lý VT, PT và NL, Phòng Quản lý KCHT và ATGT, Văn phòng Sở;

Địa điểm: Hội trường - Sở GTVT

 

Chiều

 

 

Thứ ba 05/10/2021
Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Lễ khởi công công trình xây dựng đường từ cầu Tam Lập đến Bàu Bàng, đường từ Tân Long đến Lai Nguyên và đường Tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng.

Địa điểm: Đường Quốc lộ 13, khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng

-  09 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp trực tuyến với Tổng Cục đường bộ Việt Nam về triển khai Quyết định số 1740/QDD-BGTVT ngày 30/9/2021 của Bộ GTVT về tháo gỡ khoa khăn cho các đơn vị kinh doanh vận tải trong việc cấp các giấy phép vận tải đường bộ.

Thành phần: Phòng Quản lý VT,PT và NL;, Phòng Quản lý KCHT và ATGT, Thanh tra GTVT

Địa điểm: Phòng họp Thanh tra GTVT (số 38 đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, Thành phố TDM, tỉnh Bình Dương)

-  08 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Địa điểm: Hội trường Đoàn đại biểu Quốc hôi tỉnh

 

Chiều

 -  14 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự trực tuyến UBND tỉnh với Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh

 

Thứ tư 06/10/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  15 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Hội nghị trực tuyến với Bộ GTVT về công tác vận tải gắng vói nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội .

Thành phần: Lãnh đạo phòng Quản lý VT, PT và NL, Lãnh đạo Thanh tra GTVT

Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 36 đường Trịnh Hoài Đức, Phường Phú Lợi, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.

-  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp với cá Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND tỉnh về tình hình công tác 9 tháng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh

 

Thứ năm 07/10/2021
Sáng

 -  09 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp về việc mở rộng triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên cổng thông tin quốc gia tại 12 Sở GTVT.

Thành phần: Lãnh đạo phòng Quản lý VT, PT và NL;, Phó Chánh Văn phòng - Võ Văn Sang;

Địa điểm: Phòng họp Thanh Tra GTVT, số 38 đường Lê Thị Trung phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp Tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh..

Địa điểm: Phòng họp A - Ủy Ban nhân dân tỉnh.

 

Thứ sáu 08/10/2021
Sáng

 -  08 giờ, Họp Giao ban ngành và họp Ban Chấp hành tháng 09, phương hướng nhiệm vụ tháng 10 năm 2021.

Thành phần: Các đồng chí Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GTVT; , Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;, Bí thư Trung tâm GDNN-SHLX Bình Dương

Địa điểm: Phòng họp Thanh tra GTVT (số 38 đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, Thành phố TDM, tỉnh Bình Dương)

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội nghị trực tuyến về việc triển khai phục hồi các chuyến bay thương mại vận chuyển hành khách nội địa trong cả nước.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

-  16 giờ 30, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Hội nghị trực tuyến về Kế hoạch tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Thành phần: Lãnh đạo phòng Quản lý Vận tải, Phương tiên và Người lái;

Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 36 đường Trịnh Hoài Đức, Phường Phú Lợi, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.

 

Thứ bảy 09/10/2021
Sáng

 -  07 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự buổi trao đổi công việc với Thường trực Tỉnh ủy.

Địa điểm: Tầng 01-Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương

-  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp trực tuyến toàn quốc cùng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 10/10/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 40, từ ngày 27/09/2021 đến ngày 03/10/2021)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 40, từ ngày 27/09/2021 đến ngày 03/10/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/27/2021 9:00NoĐã ban hành

Thứ hai 27/09/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ ba 28/09/2021
Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021..

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp trực tuyến UBND tỉnh giữa Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về công tác phòng chống dịch Covid-19 với tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

 

Thứ tư 29/09/2021
Sáng

 -  09 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp UBND tỉnh nghe Sở Công thương báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch, phát triển Cụm công nghiệp..

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

 

Chiều

 -  15 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp trực tuyến Bộ Giao thông vận tải công tác vận tải gắng với phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội.

Thành phần: Lãnh đạo phòng Quản lý VT,PT và NL, Lãnh đạo Thanh tra GTVT;

Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông số 36 đường Trịnh Hoài Đức, Phường Phú Lợi, Thành phố TDM, Tình Bình Dương

 

Thứ năm 30/09/2021
Sáng

 -  09 giờ, Họp Ban Giám đốc, Ban Thường vụ thông qua các nội dung họp Ban Chấp hành và giao ban ngành thánh 09 phương hướng tháng 10 năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp Thanh tra GTVT, số 39 đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương.

-  08 giờ 30, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Vĩnh Bảo dự Hội nghị trực tuyến thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Dầu Tiếng..

Địa điểm: Dự họp trực tuyến qua phần mềm Zoom.

 

Chiều

 

 

Thứ sáu 01/10/2021
Sáng

 -  08 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu dự họp giao ban Quý III, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021 của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến của Sở (Họp trực tuyến qua phần mềm Cisco Webex Meeting ID: 184442365) .

-  08 giờ 30 phút, Phó trưởng phòng QLKCHT&ATGT - Đoàn Quốc Thi nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng công trình: Xử lý ngập úng trên ĐT.750 đoạn từ đầu tuyến (giáp ĐT.741) đến Km0+802.

Thành phần: Phòng QLCLCTGT và Văn phòng QBTĐB cùng dự

Địa điểm: Công trình ĐT.750, huyện Phú Giáo

-  07 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh trực Sở Chỉ huy phòng, chống Covid-19 tỉnh (07 giờ ngày 01/10/2021 đến 07 giờ 02/10/2021)..

Địa điểm: Tầng 1, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương

 

Chiều

 

 

Thứ bảy 02/10/2021
Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự phiên họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 9/2021 trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021..

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 03/10/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 39, từ ngày 20/09/2021 đến ngày 26/09/2021)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 39, từ ngày 20/09/2021 đến ngày 26/09/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/20/2021 9:00NoĐã ban hành

Thứ hai 20/09/2021
Sáng

-  08 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ về tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp phục hồi hoạt động của các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao và Cụm công nghiệp (theo Thư mời số 171/TM-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp B- UBND tỉnh

-  09 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự xử lý số dự và tất toán Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh.

Thành phần: Phòng Kế hoạch Tài chính

Địa điểm: Phòng họp Thanh tra GTVT (số 38 đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương)

-  09 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp Tỉnh ủy báo cáo về phương án đầu tư đường vành đai 3 - đoạn qua tỉnh Bình Dương. Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông chuẩn bị nội dung và cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội nghị về giải pháp khôi phục hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo giấy mời 175/GM-UBND ngày 19/09/2021 của UND tỉnh Bình Dương).

Địa điểm: Trung Tâm Hội nghị triểnlãm tỉnh Bình Dương

 

Thứ ba 21/09/2021
Sáng

 -  09 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp UBND tỉnh nghe Sở Xây dựng báo cáo về Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2021-2025 (Theo lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp B- UBND tỉnh

-  09 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Hội nghị Đối thoại trực tiếp với một số doanh nghiệp đối tác của Tập đoàn Adidas (Theo Thư mời số 174/TM-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh).

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, số 02 Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung: (1) Hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; (2) khó khăn vướng mắc trong di dời hạ tầng kỹ thuật khi đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn đầu tư công (theo lịch làm việc UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

 

Thứ tư 22/09/2021
Sáng

 -  07 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh với Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 cấp huyện, cấp xã..

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

Chiều

 -  14 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu họp trực tuyến với Bộ Giao thông vận tải về công tác vận tải gắng với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo phát triển kinh tế.

Thành phần: Lãnh đạo phòng Vận tải, Phương tiện và Người lái, Lãnh đạo Thanh tra GTVT

Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 36 đường Trịnh Hoài Đức, Phường Phú Lợi, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.

-  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2021 hình thức trực tuyến, mở rộng (theo lịch làm việc UBND tỉnh).

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy

 

Thứ năm 23/09/2021
Sáng

 -  08 giờ, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Nguyễn Vĩnh Bảo dự họp trực tuyến Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Dĩ An, huyện Dầu Tiếng, huyện Bắc tân Uyên và huyện Phú Giáo (Theo Giấy mời số 205/GM-STNMT ngày 16/9/2021).

-  08 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp trực tuyến Diễn đàn và tư vấn thông tin cho các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp  về các giải pháp tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trong tình hình mới.

Địa điểm: Phòng họp Sở GTVT

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự buổi họp trực tuyến của UBND tỉnh với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam..

Địa điểm: Phòng hop B - UBND tỉnh.

 

Thứ sáu 24/09/2021
Sáng

 -  08 giờ 30, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp tiếp tục mở rộng triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Thành phần: Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái;, Văn phòng Sở, Bộ phận một cửa Sở GTVT

Địa điểm: Phòng họp Thanh tra GTVT (số 38 đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, Thành phố TDM, tỉnh Bình Dương)

 

Chiều

 -  15 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp UBND tỉnh về giải quyết kiến nghị của các sở, ngành (Theo lịch làm việc của UBND tỉnh).

Thành phần: Trưởng phòng Quản lý KCHT và ATGT - Nguyễn Thanh T, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Nguyễn Vĩnh Bảo;

Địa điểm: Phòng họp B- UBND tỉnh

 

Thứ bảy 25/09/2021
Sáng

 -  07 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh trực Sở Chỉ huy tác chiến phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương (từ 07 giờ ngày 25/9/2021 - 07 giờ ngày 26/9/2021).

Địa điểm: Tầng 1, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 26/09/2021
Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương.

Địa điểm: Trung Tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương

 

Chiều

 

 


LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI(Tuần lễ thứ 38, từ ngày 13/09/2021 đến ngày 19/09/2021)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI(Tuần lễ thứ 38, từ ngày 13/09/2021 đến ngày 19/09/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/13/2021 9:00NoĐã ban hành

Thứ hai 13/09/2021
Sáng

-  08 giờ, Trưởng phòng Quản lý VT,PT và NL Nguyễn Thanh Điền, Phó  Trưởng phòng Quản lý VT,PT và NL Đỗ Thanh Bình dự Hội nghị trực tuyến thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 (theo thư mời số 164/TM-UBND ngày 11/9/2021 của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

-  08 giờ 30, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án tăng cường khả năng cung ứng sử dụng oxy y tế cho các cơ sở điều trị COVID-19 (Theo Giấy mời số 74/GM-SYT ngày 10/9/2021 của Sở Y tế).

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Viettel Bình Dương (số 77 Đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, thành phố TDM)

 

Chiều

 -  13 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông Nguyễn Hữu Trung dự họp thống nhất tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh liên quan đến nội dung triển khai thực hiện Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 (theo Thư mời số 165/TM-VPUB ngày 11/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp B- UBND tỉnh

-  15 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội nghị trực tuyến công tác sơ kết phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới (Theo Công văn số 163/TM-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh).

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy

 

Thứ ba 14/09/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  14 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự cuộc họp chuẩn bị trao đổi trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Địa điểm: Phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

Thứ tư 15/09/2021
Sáng

 -  09 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Lễ công bố trực tuyến về Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ GTVT tổ chức..

Thành phần: Đồng chí Nguyễn Văn Tư Chánh Thanh tra GTVT, Đồng chí Đoàn Quốc Thi, Phó Trưởng phòng Quản lý KCHT và ATGT, Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông

Địa điểm: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (số 36 Trịnh Hoài Đức, phường Phú Lợi, TP.TDM, tỉnh Bình Dương)

 

Chiều

 -  16 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp trực tuyến về công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 và bảo đảm phát triển kinh tế xã hội. (theo GM số 1063/GM-BGTVT ngày 14/9/21)..

Thành phần: Phòng Quản lý VTPT&NL, Thanh tra Sở GTVT

Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

-  13 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức (Theo lịch làm việc UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Viễn thông Bình Dương (số 326, Đại lộ Bình Dương, Phú Hòa, Thủ Dầu Một)

 

Thứ năm 16/09/2021
Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế..

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương..

Địa điểm: Hội trường B-Thành ủy Thủ Dầu Một

-  14 giờ, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông Nguyễn Hữu Trung dự họp UBND tỉnh nghe Sở Xây dựng báo cáo về kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2021-2025 (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

 

Thứ sáu 17/09/2021
Sáng

 -  08 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp trực tuyến về tạo thuận lợi cho vận tải biển và dịch vụ logistics trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thành phần: Cảng vụ đường thủy nội địa Bình Dương

Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (số 36 Trịnh Hoài Đức, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

 

Chiều

 -  16 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp về liên kết vùng trong phòng, chống dịchCovid-19 và phục hồi kinh tế giữ Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng tàu, Long An, Tây Ninh.

Thành phần: Đồng chí Nguyễn Thanh Thuận - Trưởng phòng Quản lý KCHT và ATGT

Địa điểm: Tru Sở UBND huyện Cần Giờ, số 48 đường Lương Văn Nho, khu phố Giồng Ao, Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Thành phố HCM.

 

Thứ bảy 18/09/2021
Sáng

 -  Giám đốc Nguyễn Anh Minh trực Sở Chỉ huy tác chiến phòng, chống dịch Covid-19 (Từ 07 giờ ngày 18/9/2021 đến 07 giờ ngày 19/9/2021).

Địa điểm:  Tầng 1 Tháp B Toàn nhà Trung tâm Hành chính tỉnh

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 19/09/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI(Tuần lễ thứ 37, từ ngày 06/09/2021 đến ngày 12/09/2021)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI(Tuần lễ thứ 37, từ ngày 06/09/2021 đến ngày 12/09/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/6/2021 9:00NoĐã ban hành

Thứ hai 06/09/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  16 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp Tỉnh ủy nghe các địa phương vùng đỏ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Địa điểm: Phòng họp - Khách sạn Becamex

-  14 giờ 30, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Tổ điều phối oxy y tế về nội dung mua trang thiết bị oxy.

Địa điểm: Hội trường VIP1 Trung tâm Hội nghị và triễn lãm tỉnh

 

Thứ ba 07/09/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  15 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự Lễ xuất quân đội hình cán bộ, lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh

 

Thứ tư 08/09/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  14 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp trực tuyến về công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo phát triển kinh tế xã hội.  (Theo GM số 1035/GM-BGTVT ngày 06/9/21 của Bộ GTVT) .

Địa điểm: Phòng họp 2 - Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền tông tỉnh

 

Thứ năm 09/09/2021
Sáng

 -  09 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp nghe các nội dung góp ý báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường Vành đai 3. Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông chuẩn bị nội dung và cùng dự .

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh

-  09 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp Hội đồng tư vấn, hỗ trợ công tác mua sắm phục vụ phòng chống dịch Covid-19 (theo TM số 159/TM-UBND ngày 7/9/21 của UBND tỉnh)..

Địa điểm: Khách sạn Becamex thành phố mới Bình Dương

 

Chiều

 -  16 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp với Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Thuận An về tình hình, kết quả và phương hướng thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Thuận An.

Địa điểm: Hội trường UBND thành phố Thuận An

 

Thứ sáu 10/09/2021
Sáng

 -  08 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự lễ công bố "Vùng xanh" trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một..

Địa điểm: Hoa viên Văn phòng Khu phố 3 (đối diện UBND phường Phú Mỹ), đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương

-  07 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự kỳ họp thứ (thường lệ giữa năm 2021) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (01 ngày).

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh

 

Chiều

 

 

Thứ bảy 11/09/2021
Sáng

 -  09 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương phía Bắc thuộc "vùng xanh".

Thành phần: Đồng chí Nguyễn Thanh Thuận - Trưởng phòng Quản lý KCHT và ATGT

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 12/09/2021
Sáng

 -  Giám đốc Nguyễn Anh Minh trực Ban Chỉ huy phòng, chống Covid-19. .

Địa điểm: Trung tâm Thông tin tác chiến (Tầng 2-Khách sạn Becamex thành phố Mới Bình Dương)

 

Chiều

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 36, từ ngày 30/08/2021 đến ngày 05/09/2021)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 36, từ ngày 30/08/2021 đến ngày 05/09/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/30/2021 10:00NoĐã ban hành

Thứ hai 30/08/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 190-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy về tình hình hình phòng chống chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Thành phần: Đồng chí Nguyễn Thanh Điền Trưởng phòng Quản lý VT, PT & Người lái;, Đồng chí Đỗ Thanh Bình Phó Trưởng phòng Quản lý VT, PT & Người lái;, Đồng chí Nguyễn Văn Tư Chánh Thanh tra GTVT, Đồng chí Nguyễn Văn Hòa Chánh Văn phòng Sở

Địa điểm: Phòng họp Thanh tra GTVT, số 38 đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một.

 

Thứ ba 31/08/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ tư 01/09/2021
Sáng

 -  06 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương

 

Chiều

 -  14 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp trực tuyến về công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Thành phần: Lãnh đạo phòng Vận tải, phương tiện và Người lái, Đại diện Lãnh đạo Thanh tra GTVT

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, số 36 Trịnh Hòa Đức, Phường Phú Lợi, TP. TDM, tỉnh Bình Dương.

 

Thứ năm 02/09/2021
Sáng

 -  09 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh họp về công tác triển khai Dự án đường vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh. (theo thư mời số 9127/BGTVT-VP ngày 01/9/21 của Bộ GTVT)..

Thành phần: Phòng Quản lý Chất lượng CTGT chuẩn bị nội dung cuộc họp

Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh Bình Dương

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố Thuận An..

Địa điểm: Hội trường UBND thành phố Thuận An

 

Thứ sáu 03/09/2021
Sáng

 -  07 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự buổi tiếp và làm việc với Tổ công tác đặt biệt của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Becamex thành phố Mới Bình Dương

 

Chiều

 

 

Thứ bảy 04/09/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 05/09/2021
Sáng

 -  09 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp trực tuyến rà soát tiến độ thực hiện công tác triển khai Kế hoạch "Vùng xanh " và thông qua phương án lưu thông liên huyện, liên xã trong vùng xanh trên địa bàn các huyện, thị xã phía Bắc.

Thành phần: Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông;

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

Chiều

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 35, từ ngày 23/08/2021 đến ngày 29/08/2021)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 35, từ ngày 23/08/2021 đến ngày 29/08/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/23/2021 10:00NoĐã ban hành

Thứ hai 23/08/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  14 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự cuộc họp triển khai thí điểm Phần mềm cấp mã QR tự động. Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái dự để triển khai thực hiện..

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, số 36 Trịnh Hòa Đức, Phường Phú Lợi, TP. TDM, tỉnh Bình Dương.

-  14 giờ, Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông dự họp về hỗ trợ kinh phí làm đường cơ động tại Trạm Thông tin Núi Ông.

Địa điểm: Phòng họp Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương

-  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp UBND tỉnh nghe Báo cáo Đề án quy hoạch chi tiết 1/500 Bến xe mới Bình Dương;.

Thành phần: Lãnh đạo Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái cùng dự, Trưởng phòng Quản lý Hạ tầng giao thông và An toàn giao thông, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông

Địa điểm: Phòng họp B- UBND tỉnh

 

Thứ ba 24/08/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp UBND tỉnh về báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

-  14 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Hội nghị trực tuyến: (1) Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm thứ trưởng Bộ GTVT; (2)  Lễ phát động phong trào thi đua " Ngành GTVT đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19".

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, số 36 Trịnh Hòa Đức, Phường Phú Lợi, TP. TDM, tỉnh Bình Dương.

 

Thứ tư 25/08/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  14 giờ, PGĐ Nguyễn CHí Hiếu dự Hội họp trực tuyến về vận chuyển hàng nông nghiệp trong bối cảnh thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

Thứ năm 26/08/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp UBND tỉnh nghe thông qua các nội dung: (1) Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8/2021; (2) triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh sau thời gian giãn cách xã hội; (3) Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025..

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

 

Thứ sáu 27/08/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp kế hoạch ứng phó của tỉnh khi số ca nhiễm Covid-19 lũy kế trên 150.000 ca trên địa bàn tỉnh..

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh

 

Thứ bảy 28/08/2021
Sáng

 -  10 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu tuấn dự buổi tiếp Tổ công tác của Bộ Xây dựng về phòng, chống Covid-19..

Địa điểm: Phòng họp Nghĩa trang công viên Chánh Phú Hòa

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 29/08/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 34, từ ngày 16/08/2021 đến ngày 22/08/2021)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 34, từ ngày 16/08/2021 đến ngày 22/08/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/16/2021 10:00NoĐã ban hành

Thứ hai 16/08/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ ba 17/08/2021
Sáng

 -  09 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triễn lãm tỉnh Bình Dương

 

Chiều

 

 

Thứ tư 18/08/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  17 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp trực tuyến với Bộ Giao thông vận tải về công tác vận tải gắng liền với phòng, chống dịch Covid-19..

Thành phần: Phòng Quản lý VT,PT và NL, Thanh tra GTVT

Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông số 36 đường Trịnh Hoài Đức, Phường Phú Lợi, Thành phố TDM, Tình Bình Dương

 

Thứ năm 19/08/2021
Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch (theo Thư mời số 133/GM-UBND ngày 17/8/21 của UBND tỉnh). .

Thành phần: Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương

 

Chiều

 -  17 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19..

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh

 

Thứ sáu 20/08/2021
Sáng

 -  08 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Hội nghị trực tuyến thúc đẩy vận chuyển tiêu thụ nông sản và vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, số 36 Trịnh Hòa Đức, Phường Phú Lợi, TP. TDM, tỉnh Bình Dương.

-  09 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 7 tháng đầu năm và những giải pháp khôi phục sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; thu hút đầu tư và thu chi ngân sách những tháng còn lại năm 2021; việc triển khai thực hiện các chương trình đột quá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về lĩnh vực kinh tế - xã hội; Báo cáo tình hình và phương hướng thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số  và xây dựng thành phố thông minh Bình Dương trong thời gian tới..

Địa điểm: Phòng họp - Khách sạn Becamex

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp UBND tỉnh báo cáo các nội dung liên quan đến đường Vành đai 3, đường Vành đai 4 và đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Phòng Quản lý Chất lượng công trình Giao thông chuẩn bị nội dung và cùng dự..

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

 

Thứ bảy 21/08/2021
Sáng

 -  09 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội nghị quán triệt công tác thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 và công tác quản lý các bệnh viện dã chiến, các khu điều trị bệnh nhân Covid-19.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và triễn lãm tỉnh

 

Chiều

 -  15 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp Hệ thống các Trung tâm thông tin tác chiến phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Becamex thành phố Mới Bình Dương

-  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội nghị trực tuyến về phương án cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương trong thời gian tới..

Địa điểm: Hội trường A - UBND tỉnh

 

Chủ nhật 22/08/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp trự tuyến liên quan đến các khu điều trị bệnh nhân Covid-19 .

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI(Tuần lễ thứ 33, từ ngày 09/08/2021 đến ngày 15/08/2021)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI(Tuần lễ thứ 33, từ ngày 09/08/2021 đến ngày 15/08/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/9/2021 10:00NoĐã ban hành

Thứ hai 09/08/2021
Sáng

-  9 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp thống nhất công tác phối hợp hoạt động của Tổ Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin.

Địa điểm: Hội trường A, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

 

Chiều

 -  13 giờ 30, GĐ Nguyễn Anh Minh dự hội nghị giao ban Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ Triển khai các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5, 7, 9.

Địa điểm: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

-  17 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp trực tuyến với Bộ Giao thông vận tải về công tác vận tải gắng liền với phòng, chống dịch Covid-19..

Thành phần: Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái, Thanh tra Giao thông vận tải

Địa điểm: Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông, số 36 đường Trịnh Hoài Đức, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 

Thứ ba 10/08/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  15 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp trực tuyến 3 cấp về tình hình hoạt động của các Trung tâm thông tin tác chuyển và các Đội phản ứng nhanh phòng chóng dịch bệnh Covid-19 các cấp.

Địa điểm: Phòng Điều hành Trung tâm thông tin tác chiến tỉnh (KS.Becamex Thành phố Mới Bình Dương)

 

Thứ tư 11/08/2021
Sáng

 -  08 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự Hội nghị trực tuyến giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với Bộ Giao thông vận tải  về các vấn đề liên quan đến khu nhà ở thương mại đường sắt do Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An  làm chủ đầu tư..

Thành phần: Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông cùng dự;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, số 36 Trịnh Hòa Đức, Phường Phú Lợi, TP. TDM, tỉnh Bình Dương.

-  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương về các nội dung : (1) Báo cáo những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; (2) Công tác phòng, chống  dịch Covid-19; (3) Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng đầu năm 2021 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháo gỡ khó khăn, phát triẻn kinh tế - xã hội những tháng cuối năm (01 ngày).

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

Chiều

 -  16 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp trực tuyến với Bộ Giao thông vận tải về công tác vận tải gắng liền với phòng, chống dịch Covid-19..

Thành phần: Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái, Thanh tra Giao thông vận tải

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, số 36 Trịnh Hòa Đức, Phường Phú Lợi, TP. TDM, tỉnh Bình Dương.

 

Thứ năm 12/08/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phục hồi sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

Thứ sáu 13/08/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  17 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp trực tuyến với Bộ Giao thông vận tải về công tác vận tải gắng liền với phòng, chống dịch Covid-19..

Thành phần: Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái;, Thanh tra Giao thông vận tải

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, số 36 Trịnh Hòa Đức, Phường Phú Lợi, TP. TDM, tỉnh Bình Dương.

 

Thứ bảy 14/08/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 15/08/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 32, từ ngày 02/08/2021 đến ngày 08/08/2021)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 32, từ ngày 02/08/2021 đến ngày 08/08/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/2/2021 10:00NoĐã ban hành

Thứ hai 02/08/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ ba 03/08/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ tư 04/08/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp trực tuyến với Bộ Giao thông vận tải về công tác chuẩn bị đầu tư dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài; Thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành;.

Thành phần: Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông, Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, số 36 Trịnh Hòa Đức, Phường Phú Lợi, TP. TDM, tỉnh Bình Dương.

-  16 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự cuộc họp trực tuyến với về công tác vận tải gắn phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội do Thứ trưởng Lê Đình Thọ Bộ Giao thông vận tải chủ trì..

Thành phần: Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái, Thanh tra GTVT;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, số 36 Trịnh Hòa Đức, Phường Phú Lợi, TP. TDM, tỉnh Bình Dương.

 

Thứ năm 05/08/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ sáu 06/08/2021
Sáng

 -  09 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự khánh thành Trung tâm thông tin tác chiến và Tổ tham mưu tác chiến phòng, chống Covid-19 tỉnh Bình Dương..

Địa điểm: Khách sạn Becamex thành phố mới Bình Dương

 

Chiều

 -  15 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự giao ban về công tác vệ tải do Bộ Giao thông vận tải chủ trì.

Thành phần: Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và Người lái, Thanh tra Giao thông vận tải

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, số 36 Trịnh Hòa Đức, Phường Phú Lợi, TP. TDM, tỉnh Bình Dương.

 

Thứ bảy 07/08/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 08/08/2021
Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bố cảnh đại dịch Covid-19.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triễm lãm tỉnh

 

Chiều

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 31, từ ngày 26/07/2021 đến ngày 01/08/2021)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 31, từ ngày 26/07/2021 đến ngày 01/08/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/26/2021 10:00NoĐã ban hành

Thứ hai 26/07/2021
Sáng

-  06 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh..

Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương

 

Chiều

 -  13 giờ 30, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp thống nhất nội dung hỗ trợ các địa phương đón người dân  đảm bảo công tác phòng, chống dịch và an ninh trật tự..

Địa điểm: Phòng tiếp dân, tầng 1, tháp B Trung tâm Hành chính tỉnh, Phường Hòa Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương

-  15 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp trực tuyến về tình hình phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh..

Địa điểm: Hội trường A - UBND tỉnh

-  15 giờ 00, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp với Bộ Giao thông vận tải về công tác vận tải. Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng theo dõi phối hợp với Trung tâm Thông tin và Truyền thông của Bộ GTVT kết nối phòng họp trực tuyến..

Thành phần: Lãnh đạo Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái;, Thanh tra GTVT, Đại diện Văn phòng UBND tỉnh;, Đại diện Sở Y tế, Đại diện Công an tỉnh

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, số 36 Trịnh Hòa Đức, Phường Phú Lợi, TP. TDM, tỉnh Bình Dương.

 

Thứ ba 27/07/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  16 giờ hàng ngày, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp trực tuyến về tình hình phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 27/7/2021 đến ngày 01/8/2021..

 

Thứ tư 28/07/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  17 giờ ngày thứ 4, thứ 6, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp với Bộ Giao thông vận tải về công tác vận tải. Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng theo dõi phối hợp với Trung tâm Thông tin và Truyền thông của Bộ GTVT kết nối phòng họp trực tuyến..

Thành phần: Đại diện Lãnh đạo phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái;, Đại diện Lãnh đạo Thanh tra GTVT

Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 36 đường Trịnh Hoài Đức, Phường Phú Lợi, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.

 

Thứ năm 29/07/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ sáu 30/07/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ bảy 31/07/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 01/08/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 30, từ ngày 19/07/2021 đến ngày 25/07/2021)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 30, từ ngày 19/07/2021 đến ngày 25/07/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/19/2021 10:00NoĐã ban hành
Thứ hai 19/07/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  17 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp giao ban hàng ngày 19/07/2021 đến ngày 25/07/2021 với Bộ Giao thông vận tải về công tác vận tải gắn với phòng, chống dịch Covid-19 khu vực phía Nam (Theo Công văn số 6835/BGTVT-VP ngày 14/7/2021 của Bộ GTVT), .

Thành phần: Lãnh đạo Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái chuẩn bị nội dung và cùng dự

Địa điểm: Phòng họp Thanh tra GTVT.

 

Thứ ba 20/07/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự cuộc họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh..

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy

 

Thứ tư 21/07/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  17 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự cuộc họp trực tuyến về công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội (Theo Giấy mời số 828/GM-BGTVT ngày 21/7/2021 của Bộ GTVT).

Địa điểm: Phòng họp Sở GTVT

 

Thứ năm 22/07/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ sáu 23/07/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 .

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy

 

Thứ bảy 24/07/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  16 giờ hàng ngày, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp trực tuyến về tình hình phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 24/7/2021 đến ngày 01/8/2021..

Địa điểm: Hội trường A - UBND tỉnh

 

Chủ nhật 25/07/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 29, từ ngày 12/07/2021 đến ngày 18/07/2021)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 29, từ ngày 12/07/2021 đến ngày 18/07/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/12/2021 10:00NoĐã ban hành

Thứ hai 12/07/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ ba 13/07/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu dự họp trực tuyến giữa Bộ Giao thông vận tải với các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về công tác vận tải trong phòng, chống dịch Covid-19.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

-  16 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự tiếp Đoàn kiểm tra Công tác phòng chống dịch COvid-19 của Bộ y tế tại Bình Dương.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

 

Thứ tư 14/07/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  17 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu dự họp trực tuyến giữa Bộ Giao thông vận tải với các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về công tác vận tải trong phòng, chống dịch Covid-19.

 

Thứ năm 15/07/2021
Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy

-  08 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

Địa điểm: Phòng họp truyền hình trực tuyến của Chi nhánh viễn thông Viettel Bình Dương (số 277, Đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

 

Chiều

 -  17 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh và Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu dự họp trực tuyến giữa Bộ Giao thông vận tải với các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về công tác vận tải trong phòng, chống dịch Covid-19.

Thành phần: Đồng chí Nguyễn Văn Tư, Chánh Thanh tra Sở, Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Quản lý VTPT&NL

-  14 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu dự họp Tiểu ban hậu cần

Địa điểm: phòng VIP 1 - Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh.

 

Thứ sáu 16/07/2021
Sáng

 -  08 giờ 30, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Địa điểm: Phòng họp truyền hình của Chi nhánh viễn thông Viettel Bình Dương

 

Chiều

 -  17 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh và Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu dự họp trực tuyến giữa Bộ Giao thông vận tải với các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về công tác vận tải trong phòng, chống dịch Covid-19.

Thành phần: Đồng chí Nguyễn Văn Tư, Chánh Thanh tra Sở, Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Quản lý VTPT&NL

 

Thứ bảy 17/07/2021
Sáng

 -  09 giờ 30, Ban Giám đốc dự họp trực tuyến với Tổng cục Đường bộ về việc rà soát công bố luồng xanh và thống nhất các chốt kiểm soát trên địa bàn các địa phương.

Địa điểm: Phòng hop 2, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, số 36 Trịnh Hoài Đức, Phường Phú Lợi, Thành phố TDM, Tỉnh Bình Dương

 

Chiều

 -  17 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp trực tuyến giữa Bộ Giao thông vận tải với các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về công tác vận tải trong phòng, chống dịch Covid-19.

Địa điểm: Phòng họp 2, số 36 Trịnh Hoài Đức, Phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 

Chủ nhật 18/07/2021
Sáng

 -  08 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp trực tuyến hướng dẫn phần mềm " cấp thẻ nhận diện cho phương tiện vận chuyển" .

Thành phần: Công chức phòng Quản lý VTPT & NL;, Đ/c Nguyễn Minh Hoàng nhân viên Văn phòng;

Địa điểm: Phòng họp Thanh tra GTVT

-  09 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự buổi Lễ Khánh thành Bệnh viện dã chiến Bình Dương -  số 1.

Địa điểm: Trung tâm thương mại thế giới (WTC), thành phố mới Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

 

Chiều

 -  15 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp trực tuyến về công tác vận tải gắng với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội.

Địa điểm: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, số 36 Trịnh Hoài Đức, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 28, từ ngày 05/07/2021 đến ngày 11/07/2021)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 28, từ ngày 05/07/2021 đến ngày 11/07/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/5/2021 10:00NoĐã ban hành

Thứ hai 05/07/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ ba 06/07/2021
Sáng

 -  07 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026..

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh.

-  09 giờ 30, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp trực tuyến với Tổng Cục đường bộ Việt Nam về thống nhất phương án vận tải hàng hóa, giúp hàng hóa lưu thông thông suốt..

Địa điểm: Sở Giao thông vận tải

 

Chiều

 

 

Thứ tư 07/07/2021
Sáng

 -  09 giờ, Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự họp Chi bộ Tham mưu tổng hợp..

Địa điểm: Hội trường Sở GTVT

 

Chiều

 

 

Thứ năm 08/07/2021
Sáng

 -  08 giờ 30, Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp Chi bộ Vận tải, phương tiện và người lái.

Địa điểm: Hội trường Sở GTVT

-  08 giờ 30, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nguyễn Anh Minh họp chị bộ Hạ tầng giao thông.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở Giao thông vận tải

 

Chiều

 -  14 giờ, Ban Giám đốc dự nghe Phòng Quản lý chất lượng báo cáo công tác chuẩn bị triển khai đầu tư đường vành đai 3, vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Đầu Một - Chơn Thành.

Địa điểm: Hội trường Sở GTVT

-  14 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Hội nghị Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19..

Địa điểm: Phòng họp truyền hình của Chi nhánh viễn thông Viettel Bình Dương

 

Thứ sáu 09/07/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  16 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh..

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

Thứ bảy 10/07/2021
Sáng

 -  09 giờ 30, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Lễ phát động trực tuyến triển khai chiến dịch tiêm chuẩn vắc xin phòng dịch Covid-19.

Địa điểm: Phòng họp giao ban trực tuyến Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (đường Phú Lợi, Phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một)

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 11/07/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự hội nghị trực tuyến Bộ Giao thông vận tải về công tác chuẩn bị đầu tư đường vành đai 3.

Thành phần: Trưởng phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông chuẩn bị nội dung và cùng dự, Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông

Địa điểm: Phòng họp – UBND tỉnh

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 27, từ ngày 28/06/2021 đến ngày 04/07/2021)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 27, từ ngày 28/06/2021 đến ngày 04/07/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2021 12:00NoĐã ban hành

Thứ hai 28/06/2021
Sáng

-  09 giờ, Họp thông qua chương trình hành động Tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng năm 2030 và tầm nhìn năm 2045.

Địa điểm: Phòng họp Sở GTVT

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo các nội dung liên quan Dự án duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi sông Thị Tính; Dự án trồng mới, khoanh nuôi, bảo vệ rừng kết hợp khu du lịch, phát triển vườn thú bán hoang dã tại khu vực phòng hộ Núi Cậu và bán đảo Tha La huyện Dầu Tiếng..

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh

 

Thứ ba 29/06/2021
Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 06/2021.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh

-  08 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Hội nghị trực tuyến về Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức..

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND (Tầng 20, tháp B)

-  09 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương 6 tháng đầu năm 2021. (theo Giấy mời số 595/GM-CTk ngày 22/6/2021 của Cục Thống kê tỉnh).

Địa điểm: Hội trường Cục Thống kê tỉnh Bình Dương, số 63, đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TDM, BD

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, phòng Quản lý chất lượng họp bàn phạm vi dự án thành phần, hướng tuyến, quy mô đầu tư đường Vành đai 3 trên địa bàn tỉnh.

Thành phần: Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, Sở TNMT, UBND TP. Dĩ An, UBND TP. Thuận An, Ban QLDA ĐTXD Công trình Giao thông tỉnh, Becamex IDC, Hưng Nghiệp

Địa điểm: Phòng họp Thanh tra Giao thông vận tải

 

Thứ tư 30/06/2021
Sáng

 -  Tiêu đề: Thông qua Kế hoạch triển khai thí điểm phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Thông qua Kế hoạch triển khai thí điểm phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chủ trì: Giám đốc Nguyễn Anh Minh.

Thành phần: PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn, Phòng QLGT, VP Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh, Sở TTTT, UBND tp TDM, TA, DA, TU, các doanh nghiệp BOT

Địa điểm: Thanh tra GTVT, đường Lê Thị Trung, P Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một

 

Chiều

 -  14 giờ, Họp Ban Thường vụ thông qua chương trình và nội dung họp Ban Chấp hành tháng 06/2021..

Địa điểm: Hội trường Sở GTVT

 

Thứ năm 01/07/2021
Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự nghe báo cáo công tác chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng đường vành đai 3 và vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Quản lý Chất lượng chuẩn bị nội dung và cùng dự..

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh


-  08 giờ 00 , Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Tuấn dự họp nghe bao cáo giải quyết khó khăn, vướng mắc thuộc dự án: Đầu tư vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, hệ thống thoát nước đường Huỳnh Văn Lũy
Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thành phố Thủ Dầu Một. ​

 

Chiều

 -  14 giờ 00 phút, Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Tuấn chủ trì họp lấy ý kiến về việc đấu nối giao thông từ dự án Khu nhà ở thương mại dịch vụ cao tầng Lê Phong Bình Dương vào Quốc lộ 13.

Thành phần: Phòng QLKCHT&ATGT cùng dự, Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Phòng CSGT - Công an tỉnh, UBND thành phố Thuận An, Công an thành phố Thuận An, Tổng Công ty Becamex IDC, Công ty Becamex IJC, Công ty Lê Phong

Địa điểm: Hội trường Thanh tra Giao thông vận tải

 

Thứ sáu 02/07/2021
Sáng

 -  07 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 06, khóa XI (mở rộng).

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy

 

Chiều

 

 

Thứ bảy 03/07/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 04/07/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAO TẢI BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 26, từ ngày 21/06/2021 đến ngày 27/06/2021)LỊCH LÀM VIỆC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAO TẢI BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 26, từ ngày 21/06/2021 đến ngày 27/06/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/21/2021 12:00NoĐã ban hành

Thứ hai 21/06/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  14 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

-  14 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo, giải quyết các vướng mắc về đất đai..

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh

 

Thứ ba 22/06/2021
Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp UBND tỉnh báo cáo phương thức triển khai thực hiện dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 và dự án Tạo cảnh quan, chống ùn tác giao thông trên tuyền đường Mỹ Phước - Tân vạn, ĐT.746, ĐT.747B, ĐT.743.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh

 

Chiều

 

 

Thứ tư 23/06/2021
Sáng

 -  10 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu dự họp trực tuyến giữa Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về công tác phòng, chống dịch Covid - 19

Địa chỉ: Phòng họp B, Văn phòng Tỉnh ủy.

-  9 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, Phó giám đốc Nguyễn Hữu Tuấn, trưởng phòng QLKCHT&ATGT cùng các chuyên viên phòng QLCL họp trực tuyến với Bộ Giao thông vận tải về việc nghiên cứu tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ.

Thành phần: Sở KHĐT, Sở Xây dựng, Sở TNMT, UBND TP. Dĩ An, UBND TP. Thuận An

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh Bình Dương

 

Chiều

 -  14 giờ 00, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự buổi làm việc của Đoàn kiểm tra Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương..

-  14 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo các nội dung liên quan đến dự án duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi sông thị Tính..

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh

 

Thứ năm 24/06/2021
Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp UBND tỉnh (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh

 

Chiều

 

 

Thứ sáu 25/06/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ bảy 26/06/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 27/06/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

 LỊCH LÀM VIỆC LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 25, từ ngày 14/06/2021 đến ngày 20/06/2021) LỊCH LÀM VIỆC LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 25, từ ngày 14/06/2021 đến ngày 20/06/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/14/2021 17:00NoĐã ban hành

Thứ hai 14/06/2021
Sáng

-  09 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu chủ trì xem xét việc cấp, đổi giấy phép lái xe nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid – 19.
.

Thành phần: Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bạch Quang,Trưởng phòng Quản lý VT, PT và Người lái Nguyễn Thanh Điền, Phó Trưởng phòng Quản lý VT, PT và Người lái Phan Minh Thái. Địa điểm: Hội trường Sở GTVT.

 

Chiều

 

 

Thứ ba 15/06/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn, Trưởng phòng QLKCHT&ATGT Nguyễn Thanh Thuận, Phòng QLCL CTGT: Nguyễn Đức Thẩm, Vương Xuân Viết dự họp trực tuyến về việc triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3, vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh

 

Thứ tư 16/06/2021
Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội nghị nghe thông tin tình hình của tỉnh. (theo Công văn số 284-CV/TU).

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy

-  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh đầu tư công, đẩy mạnh phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì..

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh

 

Chiều

 

 

Thứ năm 17/06/2021
Sáng

 

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh họp báo cáo thông qua Chương trình hành động về tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương (Theo lịch làm việc Tỉnh ủy). Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông chuẩn bị nội dung và cùng dự..

Địa điểm: Phòng họp Tỉnh ủy.

 

Thứ sáu 18/06/2021
Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp UBND tỉnh nghe thông qua các nội dung: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tê – xã hội giai đoạn 216-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển đồng bộ hệ thống đô thị gắng với xây dựng thành phố thông minh Bình Dương; Kế hoạch thực hiện đề án phòng, chống sạt lỡ bờ sông đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định quy định góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Quyết định về việc bãi bỏ Quyết đinh số 60/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND Tỉnh; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử trị gửi đến kỳ họp thứ 17 – Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX..

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh

 

Chiều

 -  13 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn, Trưởng phòng Quản lý KCHT&ATGT Nguyễn Thanh Thuận dự họp giám sát kết quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa X.

Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh

 

Thứ bảy 19/06/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 20/06/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 24, từ ngày 07/06/2021 đến ngày 13/06/2021)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 24, từ ngày 07/06/2021 đến ngày 13/06/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/6/2021 9:00NoĐã ban hành

T​hứ hai 07/06/2021
Sáng 
Chiều 
Thứ ba 08/06/2021


Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội nghị trực tuyến về Đề án thực hiện xây dựng đường cao tốc giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

 


Chiều

 -  14 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp Ban Chỉ đạo tỉnh về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông năm học 2020-2021.

Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy

 

Thứ tư 09/06/2021


Sáng

 -  08 giờ, Họp Ban Chấp hành đảng ủy và giao ban ngành tháng 05.

Địa điểm: Hội nghị trực tuyến (Các đồng chí Khối Văn phòng Sở họp tại Hội trường Sở GTVT; Trung tâm Đăng kiểm họp tại điểm cầu Hội trường Trung tâm Đăng Kiểm; Các đơn vị còn lại thuộc Sở họp tại điểm cầu Hội trường Thanh Tra GTVT.

 

Chiều 
Thứ năm 10/06/2021

Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, Phó Chánh Thanh tra Bùi Mạnh Cường tiếp công dân định kỳ (Cả ngày).

Địa điểm: Trụ Sở làm việc Thanh tra Giao thông vận tải, đường Lê Thị Trung, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương,

 

Chiều 
Thứ sáu 11/06/2021
Sáng 

Chiều

 -  14 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống Covid - 19.

Địa điểm: Hội trường A - UBND tỉnh.

 

Thứ bảy 12/06/2021
Sáng 
Chiều 
Chủ nhật 13/06/2021
Sáng 
Chiều 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 23, từ ngày 31/05/2021 đến ngày 06/06/2021)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 23, từ ngày 31/05/2021 đến ngày 06/06/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/1/2021 16:00NoĐã ban hành

Thứ hai 31/05/2021
Sáng 


Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường, tên công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương để thông qua để thông qua đề nghị đặt tên đường trêm địa bàn Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên..

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

Thứ ba 01/06/2021Sáng

 -  08 giờ, Họp Ban Thường vụ đảng ủy nghe thông qua chương trình họp thường kỳ tháng 05; Thông qua Kế hoạch triển khai chương trình hành động của Đảng ủy Sở về nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng gắng với xây dựng thành phố thông minh Bình Dương giai đoạn 2021-2023..

Địa điểm: Hội trường Sở GTVT

 

08 giờ 00 phút, Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Tuấn chủ trì cuộc họp v/v Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thuận An.

Thành phần: Trưởng phòng QLKCHT&ATGT cùng dự, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP   (Becamex IDC), Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật – Becamex IJC, Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Thanh tra Giao thông vận tải, Công an thành phố Thuận An

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thành phố Thuận An

 Chiều

 -  15 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp nghe báo cáo giải quyết kiến nghị các của một số sở, ngành (Chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp nhà đầu tư dự án khu nhà ở, Thành lập Trung tâm đăng kiểm; Dự án khu dân cư Thế kỷ 21; Về rạch Bà Khâm - thành phố Dĩ An).

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh

 

Thứ tư 02/06/2021


Sáng

 -  07 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự buổi làm việc của Tỉnh ủy với Ban Thường vụ huyện ủy Bắc Tân Uyên. Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông, Phòng Quản lý KCHT - ATGT chuẩn bị nội dung và cùng dự..

Địa điểm: Hội trường huyện ủy Bắc Tân Uyên

 

Chiều 
Thứ năm 03/06/2021


Sáng

 -  08 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự họp nghe Sở Công Thương báo cáo công tác tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tỉnh năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh

 

Chiều 
Thứ sáu 04/06/2021

Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2021..

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

 Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông chuẩn bị nội dung và cùng dự..

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

Thứ bảy 05/06/2021
Sáng 
Chiều 
Chủ nhật 06/06/2021
Sáng 
C​hiều 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 22, từ ngày 24/05/2021 đến ngày 30/05/2021)TinLỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 22, từ ngày 24/05/2021 đến ngày 30/05/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/23/2021 12:00NoĐã ban hành

​Thứ hai 24/05/2021
Sáng 

Chiều

 -  14 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự họp nghe báo cáo về tình hình quản lý trật tự đô thị, văn minh đô thị; chỉnh trang đường, hẻm trong khu dân cư.

Địa điểm: Phòng họp B - Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Thứ ba 25/05/2021


Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp báo cáo triển khai dự án tuyến đường bộ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Trưởng các phòng: Quản lý Chất lượng công trình giao thông, Quản lý Kết cấu hạ tầng và An toàn chuẩn bị nội dung và cùng dự..

Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.

 

-  08 giờ Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Tuấn dự họp đối thoại giải quyết đơn khiếu nại của công dân
   Địa điểm: Tầng 1, Tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

 

-  08 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

Chiều

 

Thứ tư 26/05/2021

Sáng

 -  8 giờ 30, GĐ Nguyễn Anh Minh dự khảo sát hiện trạng an toàn giao thông đường ĐT.743a đoạn từ ngã 3 Mỹ Phước - Tân Vạn đến cầu Tân Vạn qua địa bàn Thành phố Dĩ An và đề xuất biện pháp xử lý.

Địa điểm: Thành phố Dĩ An

 

Chiều 
Thứ năm 27/05/2021
Sáng 

Chiều

 -  14 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự họp nghe báo cáo phương án đầu tư tuyến đường ĐT.746 giai đoạn 2.

Địa điểm: Phòng họp B - Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Thứ sáu 28/05/2021


Sáng

 -  8 giờ, GĐ Nguyễn Anh Minh họp báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Trưởng phòng QLKCHT&ATGT Nguyễn Thanh Thuận cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

Chiều 
Thứ bảy 29/05/2021
Sáng 
Chiều 
Chủ nhật 30/05/2021
Sáng 
Chiều 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 20, từ ngày 10/05/2021 đến ngày 16/05/2021)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 20, từ ngày 10/05/2021 đến ngày 16/05/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/10/2021 9:00NoĐã ban hành
Thứ hai 10/05/202​1

Sáng

-  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, Phó Chánh Thanh tra Bùi Mạnh Cường tiếp công dân định kỳ (Cả ngày).

Địa điểm: Trụ Sở làm việc Thanh tra Giao thông vận tải, đường Lê Thị Trung, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương,

 

Chiều

 

Thứ ba 11/05/2021

Sáng

 - 08 giờ, Họp xét nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức và người lao động.

  Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng phó các phòng, đại diện Công đoàn, đại diện Đoàn thanh niên CS HCM.

   Địa điểm: Hội trường Sở

 

Chiều

 

Thứ tư 12/05/2021


Sáng

 -  07 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự buổi tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Bình Chuẩn

 
Chiều

 -  14 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự họp UBND tỉnh nghe báo báo phương án đầu tư ĐT.746 - Giai đoạn 2 (theo lịch UBND tỉnh).

Địa điểm: Hội trường B - UBND tỉnh

 

13 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự buổi tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Địa điểm: Hội trường UBND phường An Phú

 

Thứ năm 13/05/2021


Sáng

 -  Tổ chức sát hạch lái xe tại Trung tâm GDNN - SHLX Bình Dương.

Chủ trì: Chánh Văn phòng - Nguyễn Văn Hòa.

Thành phần: Các đồng chí: Đàm Thị Thủy, Phạm Quảng Tri, Lý Minh Cường, Nhữ Anh Khoa

Địa điểm: Trung tâm GDNN - SHLX Bình Dương

 Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự hop UBND tỉnh nghe báo cáo về tình hình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (Theo lịch làm việc UBND tỉnh)..

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

 

Thứ sáu 14/05/2021
Sáng

 

Chiều

 

Thứ bảy 15/05/2021
Sáng

 

Chiều

 

Chủ nhật 16/05/2021
Sáng

 

Chiều

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 19, từ ngày 03/05/2021 đến ngày 09/05/2021)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 19, từ ngày 03/05/2021 đến ngày 09/05/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/5/2021 16:00NoĐã ban hành

Thứ​ hai 03/05/2021

Sáng

-  Công chức, viên chức và người lao động nghỉ bù theo Thông báo số 99/TB-UBND ngày 19/04/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương.

 

Chiều 
Thứ ba 04/05/2021Sáng

 -  Tổ chức kiểm tra cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ôtô..

Chủ trì: Trưởng phòng QLVT,PT và Người lái - Nguyễn Thanh Điền.

Thành phần: Các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa, Phan Minh Thái, Phạm Quảng Tri, Huỳnh Hữu Hiền, Lý Minh Cường, Phạm Văn Sơn, Võ Minh Lý.

Địa điểm: Trung tâm GDNN Sát hạch lái xe Tư Thục Bình Dương

 

Chiều

 -  Kế toán Trưởng Sở GTVT - Đàm Thị Thủy duyệt Quyết toán Trung tâm GDNN Sát hạch lái xe Bình Dương.

 

14 giờ, Họp thông qua dự thảo chương trình đột phá Tập Trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045..

Thành phần: Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hòa, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng công trình Giao thông Nguyễn Hữu Trung, Trưởng phòng Quản lý HTGT và ATGT Nguyễn Thanh Thuận.

Địa điểm: Phòng họp - Sở GTVT

 

Thứ tư 05/05/2021
Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội thảo Khoa học "Định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045"..

Địa điểm: UBND TP. Hồ Chí Minh - số 86 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. HCM

 

7 giờ 30, Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hòa dự Hội nghị tập huấn trực tuyến cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (01 ngày).

Địa điểm:  Hội trường B - Văn phòng tỉnh ủy (tầng 17, Trung tâm hành chính tỉnh)

 

-  Kế toán Trưởng Sở GTVT Đàm Thị Thủy duyệt Quyết toán TTQL & ĐHVTHHCC; Đoạn Quản lý sửa chữa CTGT.


Chiều 
Thứ năm 06/05/2021


Sáng

 -  08 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu dự họp báo cáo tình hình quản lý Hồ Dầu Tiếng
     Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

 

-  Kế toán Trưởng Sở GTVT  duyệt Quyết toán Bến xe khách tỉnh Bình Dương.

 

Chiều 
Thứ sáu 07/05/2021
Sáng

 -  08 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 5/2021.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy

 

08 giờ, Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Giao thông vận tải mở rộng và họp giao ban ngành tháng 4 phương hướng tháng 5.

    Thành phần: Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GTVT;, Bí thư Chi bộ Trung tâm GDNN-SHLX Bình Dương, Bí thư Chi bộ Tham mưu Tổng hợp, Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.

    Địa điểm: Trụ sở Thanh tra Giao thông vận tải, số 38 đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 

Chiều 
Thứ bảy 08/05/2021
Sáng 
Chiều 
Chủ nhật 09/05/2021
Sáng 
Chiều 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 18, từ ngày 26/04/2021 đến ngày 02/05/2021)TinLỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 18, từ ngày 26/04/2021 đến ngày 02/05/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/24/2021 9:00NoĐã ban hành

Thứ hai 26/04/2021


Sáng

-  Tổ chức sát hạch lái xe tại Trung tâm GDNN - sát hạch lái xe Bình Dương cho cơ sở đào tạo Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải Thuận An
Địa điểm: Trung tâm GDNN - sát hạch lái xe Bình Dương
Thành phần tham dự: Các đồng chí Nguyễn Thanh Điền, Huỳnh Hữu Hiền, Lý Minh Cường, Võ Minh Lý.

 

Chiều 
Thứ ba 27/04/2021

Sáng

 -  Tổ chức sát hạch lái xe tại Trung tâm sát hạch lái xe Sóng Thần cho cơ sở đào tạo Trung tâm GDNN Sóng Thần
Địa điểm: Trung tâm sát hạch lái xe Sóng Thần
Thành phần tham dự: Các đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phan Minh Thái, Phạm Văn Sơn, Nguyễn Ánh Tuyết, Nhữ Anh Khoa.

 

Chiều 14 giờ 30, Họp Ban Giám đốc, Ban Thường vụ thông qua chương trình và nội dung họp Ban Chấp tháng 4, phương hướng tháng 5 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường Sở GTVT​

Thứ tư 28/04/2021Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2021 thông qua các nội dung: Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2021; Chương trình làm việc tháng 5/2021 của UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung); Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng; giống, vườn giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị nội dung); các Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh: (1) Quy định chế độ thu, nộp và quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung); (2) Quy định chế độ hỗ trợ công tác Dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh (Sở Y tế chuẩn bị nội dung); Đề án thành lập Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (Công an tỉnh chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh..

 

-  Tổ chức sát hạch lái xe tại Trung tâm sát hạch lái xe An Cư cho cơ sở đào tạo lái xe An Cư
Địa điểm: Trung tâm sát  hạch lái xe An Cư
Thành phần tham dự: Các đồng chí Nguyễn Thanh Điền, Huỳnh Hữu Hiền, Lý Minh Cường, Võ Minh Lý..

 

Chiều 
Thứ năm 29/04/2021
Sáng

 -  09 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Tuấn dự họp về ranh địa giới hành chính giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai
Địa điểm: Ủy ban nhân dân phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

 

-  08 giờ 00, Ban Giám đốc Sở làm việc với Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về kết nối giao thông đường sắt với Cảng Cái Mép - Thị Vải
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 - Trung tâm Hành chính tỉnh.

 

06 giờ 30, Ban Giám đốc, Đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở dự lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)
Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương.

 

-  Tổ chức sát hạch lái xe tại Trung tâm GDNN - sát hạch lái xe Bình Dương cho cơ sở đào tạo Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải Thuận An & Những người có giấy phép lái xe vi phạm
Địa điểm: Trung tâm GDNN - sát hạch lái xe Bình Dương
Thành phần tham dự: Các đồng chí Nguyễn Thanh Điền, Phan Minh Thái, Huỳnh Hữu Hiền.

 

Chiều 
Thứ sáu 30/04/2021

Sáng

 -  Công chức, viên chức và người lao động nghỉ Lễ kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) theo Thông báo số 99/TB-UBND  ngày 19/04/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương.

 

Chiều 
Thứ bảy 01/05/2021

Sáng

 -  Công chức, viên chức và người lao động nghỉ Lễ Quốc tế lao động 01/5 theo Thông báo số 99/TB-UBND ngày 19/04/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương.

 

Chiều 
Chủ nhật 02/05/2021
Sáng 
Chiều​ ​
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 17, từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021)TinLỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 17, từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/19/2021 15:00NoĐã ban hành
Thứ hai 19/04/2021


Sáng

-  Tổ chức sát hạch lái xe tại Trung tâm GDNN - sát hạch lái xe Bình Dương cho cơ sở đào tạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương
Địa điểm: Trung tâm GDNN - sát hạch lái xe Bình Dương
Thành phần tham dự: Các đồng chí Võ Văn Sang, Phan Minh Thái, Lý Minh Cường.

 Chiều

 -  13 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp Hội nghị trực tuyến  tổng  kết công tác đầu tư công năm 2020 và giai đoạn  2016 - 2020
Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

 

Thứ ba 20/04/2021Sáng

 -  Tổ chức sát hạch lái xe tại Trung tâm sát hạch lái xe An Cư cho cơ sở đào tạo lái xe An Cư
Địa điểm: Trung tâm sát  hạch lái xe An Cư
Thành phần tham dự: Các đồng chí Phan Minh Thái, Phạm Quảng Tri, Phạm Văn Sơn, Nhữ Anh Khoa.

 

08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, Phó Chánh Thanh tra Bùi Mạnh Cường tiếp công dân định kỳ (Cả ngày).

Địa điểm: Trụ Sở làm việc Thanh tra Giao thông vận tải, đường Lê Thị Trung, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương,

 

Chiều 
Thứ tư 21/04/2021

Sáng

 -  Công chức ,viên chức và người lao động nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương (Theo Thông báo số 91/TB-UBND, ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh)

 

Chiều 
Thứ năm 22/04/2021
Sáng

 -  07 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp thông qua Dự thảo Chương trình hành động về tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương
Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.

 

-  Tổ chức sát hạch lái xe tại Trung tâm sát hạch lái xe Sóng Thần cho cơ sở đào tạo Phân hiệu Cao đẳng Đường sắt Phía Nam

Địa điểm: Trung tâm sát hạch  lái xe Sóng Thần

Thành phần tham dự: Các đồng chí Nguyễn Thanh Điền, Phạm Quảng Tri, Lý Minh Cường, Đàm Thị Thủy.

 

Chiều

 -  13 giờ 30, Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2020

 

Thứ sáu 23/04/2021


Sáng

 -  Tổ chức sát hạch lái xe tại Trung tâm sát hạch lái xe Bình Dương cho cơ sở đào tạo Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc BÌnh Dương
Địa điểm: Trung tâm sát hạch lái xe Bình Dương
Thành phần tham dự: Các đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phan Minh Thái, Lý Minh Cường, Nguyễn Ánh Tuyết, Võ Minh Lý.

 Chiều

 -  14 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Tuấn, phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông, phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông làm việc với Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về kết nối giao thông giữa tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh.
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 - Trung tâm hành chính tỉnh.

 

Thứ bảy 24/04/2021
Sáng 
Chiều 
Chủ nhật 25/04/2021
Sáng 
Chiều​ 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 16, từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021)TinLỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 16, từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/10/2021 12:00NoĐã ban hành

​Thứ hai​ 12/04/2021
Sáng

08 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016-2021 và Tổng kết năm an toàn giao thông 2020; Triển khai kế hoạch công tác năm 2021 trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

Địa điểm: Hội trường B - UBND thành phố Thủ Dầu Một

 

08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông Nguyễn Hữu Trung, Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và ATGT tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ.

Địa điểm: Hội trường Sở GTVT

 

-  Tổ chức sát hạch lái xe tại Trung tâm GDNN - SHLX An Cư .

Thành phần: Đ/c Nguyễn Bạch Quang - Phó Chánh văn phòng Sở;, Các đồng chí: Phạm Quảng Tri, Phạm Văn Sơn, Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Minh Tuấn Anh, Nhữ Anh Khoa

Địa điểm: Trung tâm GDNN - SHLX An Cư

 Chiều

 -  14 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp Ban Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo Thư mời số 01/GM-BBC ngày 09/4/2021 của Ban Bầu cử tỉnh Bình Dương)..

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã Tân Uyên

 

Thứ ba 13/04/2021
Sáng Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông và Cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" giai đoạn 2016-2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. .

Thành phần: Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Trưởng các phòng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

 

Thứ tư 14/04/2021
Sáng Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Sở - Nguyễn Anh Minh chủ trì họp cùng với Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND tp Thủ Dầu Một, UBND tp Thuận An, UBND tp Dĩ An, Tổng Công ty Becamex IDC họp bàn, thống nhất các nội dung về việc thực hiện dự án đường Vành đai 3 – Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương) để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

Địa điểm: Phòng họp Tầng 1, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương

 

Thứ năm 15/04/2021

Sáng

 -  08 giờ 30, Giám đốc Sở - Nguyễn Anh Minh chủ trì họp cùng với Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Tedi South trao đổi, thống nhất vị trí, quy mô kết nối giao thông giữa tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm: Phòng họp Tầng 1, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương

 

-  Tổ chức sát hạch lái xe tại Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe Sóng Thần.

Thành phần: Đ/c Nguyễn Thanh Điền - Trưởng phòng Quản lý VTPT, NL;, Các đồng chí: Huỳnh Hữu Hiền, Phạm Văn Sơn, Nguyễn Minh Tuấn Anh, Võ Minh Lý

Địa điểm: Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe Sóng Thần

 


Chiều

 -  13 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự Hội nghị trực tuyến công tác đầu tư công năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

Thứ sáu 16/04/2021

Sáng

 -  Tổ chức sát hạch lái xe tại Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe An Cư.

Chủ trì: Chánh Văn phòng - Nguyễn Văn Hòa.

Thành phần: Đ/c Phan Minh Thái - Phó Trưởng phòng Quản lý VT,PT và NL, Các đồng chí: Đàm Thị Thủy, Lý Minh Cường

Địa điểm: Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe An Cư

 

08 giờ 30, Giám đốc Sở - Nguyễn Anh Minh chủ trì họp cùng với VP Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh, UBND tp Thủ Dầu Một, UBND tp Thuận An, UBND tp DĨ An, UBND thị xã Tân Uyên và các đơn vị hữu quan thông qua phương án phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến đối với một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh BD.

Địa điểm: Phòng họp Tầng 1, Trung tâm Hành chính tỉnh BD

 

Chiều 
Thứ bảy 17/04/2021
Sáng 
Chiều 
Chủ nhật 18/04/2021
Sáng 
Chiều ​
LỊCH LÀM VIỆC CỦA sỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNGLỊCH LÀM VIỆC CỦA sỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/5/2021 15:00NoĐã ban hành

Th​ứ hai 05/04/2021
Sáng 
Chiều 
Thứ ba 06/04/2021

Sáng

 -  08 giờ 00, Báo cáo tình hình phát triển cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

Thành phần: Giám đốc Nguyễn Anh Minh;, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông Nguyễn Hữu Trung;, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Vĩnh Bảo

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh

 

-  Tổ chức sát hạch lái xe tại Trung tâm sát hạch lái xe Tư thục Bình Dương.

Chủ trì: Chánh Văn phòng - Nguyễn Văn Hòa.

Thành phần: Đ/c Nguyễn Thanh Điền - Trưởng phòng Quản lý VTPT và Người lái

 Chiều

 -  14 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công  nghiệp trên địa bàn tỉnh
     Địa điểm: Hội trường C, UBND tỉnh.

 

Thứ tư 07/04/2021Sáng

 -  Tổ chức sát hạch lái tại Trung tâm Đào tạo lái xe An Cư.

Chủ trì: Đ/c Phan Minh Thái - Phó trưởng phòng Quản lý VTPT và NL;.

Thành phần: Các đồng chí: Phạm Quản Tri; Huỳnh Hữu Hiền; Võ Minh Lý

Địa điểm: Trung tâm Đào tạo lái xe An Cư

 Chiều

 -  14 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự buổi làm việc với Đoàn công tác về tình hình triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002. (theo Công văn số 02-CTr/VPTU ngày 02/4/2021 của VP Tỉnh ủy).

Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy

 

Thứ năm 08/04/2021Sáng

 -  08 giờ, Họp Ban Chấp hành Đảng ủy và họp giao ban ngành.

Địa điểm: Hội trường Thanh tra GTVT

 

08 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự họp Ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 03 tỉnh Bình Dương. (theo Thư mời số 01/GM-BBC ngày 05/4/2021 của Ban Bầu cử HĐND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp Sở Tư Pháp

 


Chiều

 -  15 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu, Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hòa dự thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng

 

Thứ sáu 09/04/2021

Sáng

 -  Tổ chức sát hạch lái xe tại Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe Sóng Thần.

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Thanh Điền - Trưởng phòng Quản lý VTPT và NL;.

Địa điểm: Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe Sóng Thần

 

-  Nghe Công ty CP Tiến bộ Quốc tế báo cáo dự án Xây dựng hệ thống giao thông thông minh tỉnh Bình Dương.

Chủ trì: Giám đốc Nguyễn Anh Minh.

Thành phần: Ban Giám đốc; Trưởng, phó các phòng: VP, QLKCHT&ATGT, QLCL, KHTC, QLVTPT&NL, Công ty AIC

Địa điểm: Phòng Tiếp dân, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh BD

 

Chiều 
Thứ bảy 10/04/2021
Sáng 
Chiều 
Chủ nhật 11/04/2021
Sáng 
Chiều 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 14, từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/04/2021)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 14, từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/04/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/29/2021 16:00NoĐã ban hành

Thứ hai 29/03/2021Sáng

-  Sát hạch lái xe tại Trung tâm GDNN - Lái xe Bình Dương .

Chủ trì: Phó Giám đốc - Nguyễn Chí Hiếu.

Thành phần: Đ/c Nguyễn Thanh Điền - Trưởng phòng QLVT,PT và Người lái, Đ/c Phan Minh Thái - Phó Trưởng phòng QLVT,PT và Người lái

Địa điểm: Trung tâm GDNN-SHLX Bình Dương

 


Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Tuấn, Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hòa làm việc với Ban Lãnh đạo Thanh tra Giao thông vận tải
Địa điểm: Trụ sở Thanh tra GTVT, số 38 đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một.

 

Thứ ba 30/03/2021Sáng

 -  08 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp Ban chỉ đạo BVMT và ứng phó BĐKH tỉnh nghe báo cáo về hiện trạng, kết quả thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

-  Sát hạch lái xe tại Trung tâm GDNN-SHLX Bình Dương.

Chủ trì: Phó Giám đốc - Nguyễn Chí Hiếu.

Thành phần: Đ/c Phan Minh Thái - Phó trưởng phòng Quản lý VTPT và NL, Các đồng chí: Phạm Quảng Tri; Nguyễn Minh Tuấn Anh; Lý Minh Cường;

Địa điểm: Trung tâm GDNN-SHLX Bình Dương

 

-  Sát hạch lái xe tại Trung tâm GDNN lái xe Sóng Thần.

Chủ trì: Chánh Văn phòng - Nguyễn Văn Hòa.

Thành phần: Đ/c Nguyễn Thanh Điền - Trưởng phòng VTPT và Người lái;, Các đồng chí: Huỳnh Hữu Hiền, Nhữ Anh Khoa

Địa điểm: Trung tâm GDNN lái xe Sóng Thần

 


Chiều

 -  14 giờ, Họp Ban Giám đốc, Ban Thường vụ thường kỳ tháng 03..

Thành phần: Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy;, Ban Giám đốc Sở;, Chánh Văn phòng Sở

Địa điểm: Hội trường

 

Thứ tư 31/03/2021Sáng

 -  Sát hạch lái xe tại Trung tâm GDNN-SHLX An Cư.

Chủ trì: Phó Giám đốc - Nguyễn Hữu Tuấn.

Thành phần: Đ/c Nguyễn Thanh Điền - Trưởng phòng Quản lý VTPT và Người lái;, Đ/c Phan Minh Thái - Phó Trưởng phòng Quản lý VTPT và Người lái;, Đ/c Võ Minh Lý

Địa điểm: Trung tâm GDNN-SHLX An Cư

 

Chiều 
Thứ năm 01/04/2021

Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu, phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái làm việc với các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe về thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh.
     Địa điểm: Trụ sở Thanh tra GTVT - số 38 đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một.

 

Chiều

 -  13 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự Lễ phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử và Hội nghị trực tuyến tập huấn, giới thiệu Luật Bầu cử đại  biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và truyền thông về bầu cử .

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy

 

-  14 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Anh Minh chủ trì họp cùng với Ban ATGT tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, UBND thành phố Thủ Dầu Một, Tổng Công ty Becamex IDC, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - BIDV Chi nhánh Bình Dương thống nhất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại giao lộ giữa đường Quốc lộ 13 với đường Huỳnh Văn Lũy.

 

Thứ sáu 02/04/2021Sáng

 -  Nghe Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) báo cáo các giải pháp xây dựng hệ thống giao thông thông minh tỉnh Bình Dương. Nội dung sẽ truyền tải trong cuộc họp.

Chủ trì: Giám đốc Nguyễn Anh Minh.

Thành phần: Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các phòng VP, QLGT, QLCC, QLPTVT&NL, KHTC

Địa điểm: Phòng họp số 5 - Tháp B, TTHC tỉnh

 

Chiều 
Thứ bảy 03/04/2021
Sáng 
Chiều 
Chủ nhật 04/04/2021
Sáng 
Chiều​ 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 13, từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021)LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 13, từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/22/2021 10:00NoĐã ban hành

Thứ hai 22/03/2021
Sáng 
Chiều 
Thứ ba 23/03/2021Sáng

 -  08 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự Hội nghị Hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. (theo TM ngày 16/3/2021 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam).

Thành phần: Văn phòng

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh

 

Chiều 
Thứ tư 24/03/2021Sáng

 -  Sát hạch lái xe tại Trung tâm sát hạch lái An Cư..

Chủ trì: Phó Giám đốc - Nguyễn Chí Hiếu.

Thành phần: Đ/c Nguyễn Thanh Điền - Trưởng phòng QLVTPT và Người lái, Đ/c Nguyễn Vĩnh Bảo - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Các đồng chí:Nguyễn Ánh Tuyết; Nguyễn Minh Tuấn Anh; Nhữ Anh Khoa; Phạm Văn Sơn;

Địa điểm: Trung tâm SHLX An Cư

 


Chiều

 -  14 giờ, Ban Giám đốc, Lãnh đạo Văn phòng tiếp và làm việc với An ninh kinh tế tỉnh..

Địa điểm: Phòng họp 1

 

Thứ năm 25/03/2021
Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 03/2021..

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy

 

-  Sát hạch lái xe Trung tâm Sát hạch hạch Sóng Thần..

Chủ trì: Phó Giám đốc - Nguyễn Chí Hiếu.

Thành phần: Đ/c Nguyễn Minh Thái - Phó Trưởng phòng QLVT, PT và Người lái;, Đ/c Nguyễn Vĩnh Bảo - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính;, Các đồng chí: Nguyễn Minh Lý; Lý Minh Cường.

Địa điểm: TTSH Sóng Thần

 

-  Sát hạch lái xe lái xe Bình Dương.

Chủ trì: Phó Giám đốc - Nguyễn Hữu Tuấn.

Thành phần: Đ/c Nguyễn Thanh Điền - Trưởng phòng QLVT,PT và Người lái, Các đồng chí: Phạm Văn Sơn; Nhữ Anh Khoa

Địa điểm: Trung tâm sát hạch lái xe Bình Dương

 Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, PGĐ - Nguyễn Hữu Tuấn họp sắp xếp các trạm thu phí trên ĐT.747A, ĐT.747B. Phòng Quản lý KCHT và ATGT chuẩn bị nội dung và cùng dự..

Thành phần: Đại diện Sở Tài chính;, Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư;, Công ty Cổ phần lâm sản xuất nhập khẩu Bình Dương

 

Thứ sáu 26/03/2021


Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn làm việc với Công ty Tokyu về tuyến BRT Thành phố Mới Bình Dương - Suối Tiên. Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông chuẩn bị nội dung và cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

 

Chiều 
Thứ bảy 27/03/2021


Sáng

 -  08 giờ, Ban Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (theo công văn số 216-CV/TU, ngày 19/03/2021 của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)..

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy

 

Chiều 
Chủ nhật 28/03/2021


Sáng

 -  08 giờ, Ban Giám đốc  tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (theo công văn số 216-CV/TU, ngày 19/03/2021 của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)..

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy

 

​Chiều 
1 - 30Next
Ảnh
Video