Văn bản Chỉ đạo điều hành
Tiêu chuẩn cơ sở 30:2020/TCĐBVN “Sơn tín hiệu giao thông – Xóa vạch kẻ đường – Thi công và nghiệm thu” ngày 30/7/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 
Số Ký hiệu:
3364/QĐ-TCĐBVN 
Ban hành:
30/07/2020 
Người ký:
Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Huyện 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Tiêu chuẩn cơ sở 30:2020/TCĐBVN “Sơn tín hiệu giao thông – Xóa vạch kẻ đường – Thi công và nghiệm thu” ngày 30/7/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 
Ảnh
Video