Văn bản Chỉ đạo điều hành
Thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hồ trợ vận tải bằng xe ô tô 
Số Ký hiệu:
12/TT-BGTVT 
Ban hành:
29/05/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hồ trợ vận tải bằng xe ô tô 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video