Tin Tức
 
 Ngày 30/12/2020, Sở Giao thông vận tải nhận được Hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất của Công ty CP Nước - Môi trường Bình ...
 
​Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 29/12/2020. Sở Giao thông vận tải thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức và người lao động Khối Văn phòng Sở Giao thông vận tải năm 2020, thuộc thẩm quyền của ...
 
​      Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 29/12/2020. Sở Giao thông vận tải thông báo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức Thanh tra Sở Giao thông vận tải, các đơn vị trực thuộc Sở ...
 
​         Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Thông báo số 132/TB-TTGT ngày 07/12/2020 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước về việc thông báo tước ...
 
​           Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;        ...
 
          Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến 31/12/2020 tất cả các trạm thu phí sử dụng đường bộ trên địa bàn cả nước phải chuyển sang sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ ...
 
​       Ngày 23/12/2020, Sở Giao thông vận tải nhận được Hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất của Công ty TNHH ...
 
​       Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;      Qua ...
 
         Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Thông báo số 475/TB-TTrS ngày 04/12/2020 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre về việc tước quyền sử dụng ...
 
          Theo Thông báo của Ban Quản lý Toà nhà Trung tâm Hành chính tại Công văn số 829/BQLTN-BV ngày 16/12/2020 về việc triển khai dán thẻ E-tag miễn phí và mở Tài khoản ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng của Công ty CP Nước - Môi trường Bình DươngTin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinThông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng của Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/30/2020 16:00YesĐã ban hành
Thông báo Phân loại công chức và người lao động  khối văn phòng sở giao thông vận tải năm 2020Tin Tức - Sự KiệnTinThông báo Phân loại công chức và người lao động  khối văn phòng sở giao thông vận tải năm 2020/PublishingImages/2020-12/thongbao_Key_30122020084953.jpg
12/30/2020 9:00NoĐã ban hành
Thông báo Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức Thanh tra sở giao thông vận tải, các đơn vị sự nghiệp thuộc sở năm 2020Tin Tức - Sự KiệnTinThông báo Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức Thanh tra sở giao thông vận tải, các đơn vị sự nghiệp thuộc sở năm 2020/PublishingImages/2020-12/thongbao_Key_30122020085415.jpg
12/30/2020 9:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C23125 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C23125 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-12/phu-hieu-xe-tai-nhatnang_Key_25122020101604.jpg
12/25/2020 11:00NoĐã ban hành
Thông báo lắp đặt camera lên phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP và Thông tư 12/2020/TT-BGTVTTin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinThông báo lắp đặt camera lên phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP và Thông tư 12/2020/TT-BGTVT/PublishingImages/2020-12/thongbao_Key_25122020094322.jpg
12/25/2020 10:00YesĐã ban hành
Thông báo về việc tham gia sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừngTin Tức - Sự KiệnTinThông báo về việc tham gia sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng/PublishingImages/2020-12/thongbao_Key_24122020142605.jpg
12/24/2020 15:00YesĐã ban hành
Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng của Công ty TNHH XD&TC CG Hoàng HảiTin Tức - Sự KiệnTinThông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng của Công ty TNHH XD&TC CG Hoàng Hải/PublishingImages/2020-12/sads_Key_24122020143336.jpg
12/24/2020 15:00YesĐã ban hành
Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 01 năm 2021Đào tạo sát hạchKế hoạch sát hạch lái xe tháng 01 năm 2021/PublishingImages/2020-12/Hinhsat_Key_23122020165952.jfif
12/23/2020 17:00YesĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C39291 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C39291 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-12/thongbao_Key_25122020100756.jpg
12/21/2020 11:00NoĐã ban hành
Thông báo về việc dán thẻ thu phí tự động không dừng (E-tag) cho xe ô tô của các Cơ quan, đơn vị và cá nhân đang làm việc tại Trung tâm Hành chính tỉnh.Tin Tức - Sự KiệnTinThông báo về việc dán thẻ thu phí tự động không dừng (E-tag) cho xe ô tô của các Cơ quan, đơn vị và cá nhân đang làm việc tại Trung tâm Hành chính tỉnh./PublishingImages/2020-12/thongbao_Key_17122020155120.jpg
12/17/2020 16:00YesĐã ban hành
Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng của Công ty TNHH XD TM Thảo NamTin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinThông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng của Công ty TNHH XD TM Thảo Nam/PublishingImages/2020-12/xm_Key_17122020110552.jpg
12/17/2020 11:00YesĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C20401 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C20401 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-12/phu-hieu-xe-tai-nhatnang_Key_24122020160502.jpg
12/15/2020 17:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C20715 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C20715 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-12/phu-hieu-xe-tai-nhatnang_Key_24122020161525.jpg
12/15/2020 17:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C19964 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C19964 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-12/phu-hieu-xe-tai-nhatnang_Key_24122020164158.jpg
12/15/2020 17:00NoĐã ban hành
Thông báo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực (JDS) khóa 2021 - 2023                                                                    Tin Tức - Sự KiệnTinThông báo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực (JDS) khóa 2021 - 2023                                                                    /PublishingImages/2020-12/thongbao_Key_29122020100023.jpg
12/15/2020 10:00YesĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C30938 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C30938 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-12/phu-hieu-xe-tai-nhatnang_Key_25122020082725.jpg
12/15/2020 9:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C29909 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C29909 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-12/phu-hieu-xe-tai-nhatnang_Key_25122020083134.jpg
12/15/2020 9:00NoĐã ban hành
Tình hình cấp phù hiệu tháng 11 năm 2020 và danh sách phương tiện thu hồi phù hiệuTin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinTình hình cấp phù hiệu tháng 11 năm 2020 và danh sách phương tiện thu hồi phù hiệu/PublishingImages/2020-12/phu-hieu-xe-tai-nhatnang_Key_16122020092409.jpg
12/14/2020 10:00NoĐã ban hành
Quy định, tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe theo quy định Thông tư số 12/2020/TT-BGTVTTin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinQuy định, tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe theo quy định Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT/PublishingImages/2020-12/thongbao_Key_16122020092941.jpg
12/10/2020 10:00YesĐã ban hành
Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVTTin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinTăng cường công tác quản lý đối với hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT/PublishingImages/2020-12/thongbao_Key_16122020094159.jpg
12/10/2020 10:00YesĐã ban hành
Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-12/thongbao_Key_09122020092550.jpg
12/9/2020 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-12/thongbao_Key_08122020152552.jpg
12/8/2020 16:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng
12/8/2020 15:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-12/thongbao_Key_08122020151531.jpg
12/7/2020 16:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 60C-229.64 hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 60C-229.64 hết giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-12/phu-hieu-xe-tai-nhatnang_Key_24122020155839.jpg
12/7/2020 16:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-12/thongbao_Key_08122020144304.jpg
12/7/2020 15:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-12/thongbao_Key_08122020134217.jpg
12/7/2020 14:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 60C-376.74 hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 60C-376.74 hết giá trị sử dụng  /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/7/2020 11:00NoĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-12/thongbao_Key_08122020090631.jpg
12/7/2020 10:00NoĐã ban hành
Thông báo rà soát, cập nhật thông tin lái xe trên thiết bị giám sát hành trình Tin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinThông báo rà soát, cập nhật thông tin lái xe trên thiết bị giám sát hành trình /PublishingImages/2020-12/thongbao_Key_08122020085030.jpg
12/7/2020 9:00YesĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video