Tin Tức
 
​     Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;     Căn cứ Thông tư ...
 
       ​Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe  ôtô; Căn cứ Quyết ...
 
​         Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Căn cứ Quyết ...
 
​     Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;      Căn cứ Quyết định số ...
 
      ​Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;    Qua xem xét Kế ...
 
​     Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản thông báo mất phù hiệu của các đơn vị kinh doanh vận tải.     Để tránh tình trạng tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù ...
 
​      Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản thông báo mất phù hiệu của các đơn vị kinh doanh vận tải.      Để tránh tình trạng tổ chức, cá nhân tiếp tục sử ...
 
​     Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;     Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ...
 
​      Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Quyết định số 2392/QĐ-XPHC ngày 18/3/2024 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý vi phạm hành chính;    ...
 
​    Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Quyết định số G01.883.308.007-981-24-001385/QĐ-XPHC ngày 18/3/2024 của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đắk Lắk về việc xử ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Về việc tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu trên Hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT (tháng 03/2024) để phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn Về việc tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu trên Hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT (tháng 03/2024) để phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/22/2024 14:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu xe 50G01113, 61H10914, 50H13389, 50H14522 hết giá trị sử dụng do mất phù hiệuVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe 50G01113, 61H10914, 50H13389, 50H14522 hết giá trị sử dụng do mất phù hiệu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/22/2024 8:00NoĐã ban hành
 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnVận tải phương tiện Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/20/2024 14:00YesĐã ban hành
Thông báo phù hiệu mất không còn giá trị sử dụng 61C 17134Vận tải phương tiệnThông báo phù hiệu mất không còn giá trị sử dụng 61C 17134/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/16/2024 16:00NoĐã ban hành
 Thông báo phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu Vận tải phương tiện Thông báo phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/14/2024 16:00NoĐã ban hành
Thông báo về việc các đơn vị kinh doanh vận tải không chấp hành việc nộp lại phù hiệu phương tiện do vi phạm tốc độ trong tháng 02/2024Vận tải phương tiệnThông báo về việc các đơn vị kinh doanh vận tải không chấp hành việc nộp lại phù hiệu phương tiện do vi phạm tốc độ trong tháng 02/2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/14/2024 16:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu xe 61C38841, 50H07772, 51B29376 không còn giá trị sử dụng do mất phù hiệuVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe 61C38841, 50H07772, 51B29376 không còn giá trị sử dụng do mất phù hiệu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2024 11:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu xe 61G00103, 50H29123 không còn giá trị sử dung do mất phù hiệuVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe 61G00103, 50H29123 không còn giá trị sử dung do mất phù hiệu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/3/2024 15:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu xe 51D31929, 60H00276, 50H14522 do Mất phù hiệu xeVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe 51D31929, 60H00276, 50H14522 do Mất phù hiệu xe/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/3/2024 15:00NoĐã ban hành
Về công bố hoạt động trên tuyến xe buýt nội tỉnh không trợ giá  mã số tuyến 77: Thành phố mới - Thành phố Dĩ AnVận tải phương tiệnVề công bố hoạt động trên tuyến xe buýt nội tỉnh không trợ giá  mã số tuyến 77: Thành phố mới - Thành phố Dĩ An/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/26/2024 10:00NoĐã ban hành
Về công bố hoạt động trên tuyến xe buýt nội tỉnh không trợ giá  mã số tuyến 73: Thành phố mới - Thành phố Tân UyênVận tải phương tiệnVề công bố hoạt động trên tuyến xe buýt nội tỉnh không trợ giá  mã số tuyến 73: Thành phố mới - Thành phố Tân Uyên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/26/2024 10:00NoĐã ban hành
Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tôVận tải phương tiệnVề việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/26/2024 9:00NoĐã ban hành
Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tôVận tải phương tiệnVề việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/26/2024 9:00NoĐã ban hành
V/v Thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 02 năm 2024Vận tải phương tiệnV/v Thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 02 năm 2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/25/2024 17:00NoĐã ban hành
Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 5 năm 2024Đào tạo sát hạchKế hoạch sát hạch lái xe tháng 5 năm 2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/25/2024 16:00NoĐã ban hành
Xác nhận mất phù hiệu xe 64c-03506Vận tải phương tiệnXác nhận mất phù hiệu xe 64c-03506/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/25/2024 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C26066, 61C16250, 60C51654, 60C08023, 62E01001, 51C86432 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu 61C26066, 61C16250, 60C51654, 60C08023, 62E01001, 51C86432 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/25/2024 10:00NoĐã ban hành
V/v đề nghị xử lý không thông báo nội dung hợp đồng vận chuyển hành khách tới Sở Giao thông vận tải trước khi thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách xe hợp đồng (đợt 2).Vận tải phương tiệnV/v đề nghị xử lý không thông báo nội dung hợp đồng vận chuyển hành khách tới Sở Giao thông vận tải trước khi thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách xe hợp đồng (đợt 2)./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/24/2024 11:00NoĐã ban hành
V/v thông báo phương tiện 61C07160 không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệuVận tải phương tiệnV/v thông báo phương tiện 61C07160 không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/23/2024 16:00NoĐã ban hành
V/v thông báo phương tiện 47H01373 không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệuVận tải phương tiệnV/v thông báo phương tiện 47H01373 không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/23/2024 16:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu mất 61H11444, 61H04173, 50H13037, 60C08490 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu mất 61H11444, 61H04173, 50H13037, 60C08490 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/19/2024 11:00NoĐã ban hành
Về việc tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu trên Hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT (tháng 02/2024) để phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn Vận tải phương tiệnVề việc tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu trên Hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT (tháng 02/2024) để phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/15/2024 15:00YesĐã ban hành
Thông báo phù hiệu xe 29H76251, 61H00071, 77H02005 không còn giá trị sử dung do mất phù hiệuVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe 29H76251, 61H00071, 77H02005 không còn giá trị sử dung do mất phù hiệu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/15/2024 15:00NoĐã ban hành
Chi đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải phối hợp Đoàn phường Phú Chánh thực hiện Công trình thanh niên “Trụ điện nở hoa – Tuyên truyền An toàn giao thông” trên tuyến đường Phú Chánh 30, khu phố Phú Bưng, phường Phú ChánhHoạt động đoàn thểBài viếtChi đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải phối hợp Đoàn phường Phú Chánh thực hiện Công trình thanh niên “Trụ điện nở hoa – Tuyên truyền An toàn giao thông” trên tuyến đường Phú Chánh 30, khu phố Phú Bưng, phường Phú Chánh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/15/2024 11:00NoĐã ban hành
 Thông báo xử lý không thông báo nội dung hợp đồng vận chuyển hành khách tới Sở Giao thông vận tải trước khi thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách xe hợp đồng (đợt 2)Vận tải phương tiện Thông báo xử lý không thông báo nội dung hợp đồng vận chuyển hành khách tới Sở Giao thông vận tải trước khi thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách xe hợp đồng (đợt 2)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/10/2024 17:00NoĐã ban hành
  Thực hiện Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người láiVận tải phương tiện  Thực hiện Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/9/2024 17:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu hết giá trị sử dụng    Vận tải phương tiệnThông báo phù hiệu hết giá trị sử dụng    /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/9/2024 17:00NoĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng    Vận tải phương tiệnThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng    /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/3/2024 16:00NoĐã ban hành
Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tháng 04 năm 2024Vận tải phương tiệnVề việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tháng 04 năm 2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/3/2024 16:00NoĐã ban hành
V/v  cấp phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải cấp tháng 02, tháng 03 năm 2024Vận tải phương tiệnV/v  cấp phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải cấp tháng 02, tháng 03 năm 2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/3/2024 16:00NoĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video