Tin Tức
Thứ 3, Ngày 11/05/2021, 16:00
Góp ý Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành (lần 2)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/05/2021

​        Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 1295/UBND-KT ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh về việc góp ý Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành; Theo đó, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh góp ý Dự án đường cao tốc;

        Ngày 13/4/2021, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 1312/SGTVT-QLGT lấy ý kiến góp ý Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành;

        Ngày 22/4/2021, Sở Giao thông vận tải đã chủ trì buổi họp cùng Đại diện các Sở, ngành và địa phương có liên quan góp ý Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành; Theo đó, Sở Giao thông vận tải đã đề nghị đơn vị tư vấn cập nhật tọa độ hướng tuyến VN2000 để Sở Giao thông vận tải gửi các Sở, ngành và địa phương rà soát, cập nhật quy hoạch của ngành và địa phương tại Thông báo số 1621/TB-SGTVT ngày 07/5/2021.

        Để đảm bảo tính thống nhất giữa các Sở, ngành, địa phương trong việc tham mưu UBND tỉnh góp ý Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, Sở Giao thông vận tải đề nghị Quý sở, ngành và địa phương căn cứ file bình đồ tuyến theo tọa độ VN2000 nghiên cứu, rà soát quy hoạch của ngành, địa phương, có ý kiến về hướng tuyến, quy mô đầu tư hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành.


        (Đính kèm file bình đồ hướng tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành tọa độ VN2000 tại Tải về Đường cao tốc.rar)

        

         Do tính chất quan trọng của dự án, Sở Giao thông vận tải rất mong sớm nhận ý kiến đóng góp của Quý sở, ngành, địa phương và gửi kết quả về Sở Giao thông vận tải trước ngày 25/5/2021./.


Đính kèm Công văn:  Tải về 1655-110521.signed.rar


Lượt người xem:  Views:   1668
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức