Tin Tức
Thứ 4, Ngày 10/04/2024, 17:00
Thông báo xử lý không thông báo nội dung hợp đồng vận chuyển hành khách tới Sở Giao thông vận tải trước khi thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách xe hợp đồng (đợt 2)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/04/2024

​       Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

       Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

       Tiếp tục thực hiện Văn bản số 1452/SGTVT-VTPTNL ngày 06/05/2022 và Văn bản số 3729/SGTVT-VTPTNL ngày 27/10/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc tăng cường thực hiện các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

       Qua tra cứu trên hệ thống phần mềm giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/3/2024), sau khi đối chiếu nội dung thông báo của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng gửi về Sở Giao thông vận tải bằng văn bản hoặc qua email: phongquanlyvantaibd@gmail.com, Sở  Giao thông vận tải Bình Dương thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (25 hợp tác xã) như sau:

      1. Danh sách các phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở hoặc gửi không đầy đủ nội dung tối thiểu của hợp đồng (kèm theo danh sách các phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở hoặc gửi không đầy đủ nội dung tối thiểu của hợp đồng).

      2. Đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải kiểm tra, rà soát, đối chiếu danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở, hoặc gửi không đầy đủ nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển theo quy định.

     Trường hợp Đơn vị kinh doanh vận tải có gửi thông báo đầy đủ nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển trước khi thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách về Sở theo quy định, đề nghị có văn bản phản hồi gửi về Sở trước ngày 15/4/2024.

     3. Sau ngày 15/4/2024, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra Giao thông vận tải xử lý các phương tiện vi phạm nêu trên theo quy định./.

Tải về 1348-100424.pdf

Tải về THONG_BAO_XU_LY_DS_CAC_HTX_KDVT_THANG_01-03 (1).xlsx

Lượt người xem:  Views:   86
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức