Đào tạo sát hạch
 
    Sở Giao thông vận tải Bình Dương thông báo đến các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe và người dân biết để thuận tiện trong việc khám sức khỏe để được tham gia học, ...
 
    Trong 2 ngày 26 và 27-9,  Sở Giao thông vận tải Bình Dương đã tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa ...
 
    Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;    Qua xem xét Kế hoạch đăng ...
 
​     Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;     Qua xem xét ...
 
​Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;Qua xem xét Kế hoạch đăng ký lịch sát hạch lái xe ...
 
​    Sở Giao thông vận tải Bình Dương nhận được Công văn số 1159/SYT-NV ngày 20/5/2019 về việc danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe.    Sở Giao thông ...
 
    Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu học lái xe trên địa bản tỉnh Bình Dương, Sở Giao thông vận tải Bình Dương thông báo danh sách các cơ sở đào tạo lái xe được phép ...
 
​Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;Qua xem xét Kế hoạch đăng ký lịch sát hạch lái xe ...
 
​Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;Qua xem xét Kế hoạch đăng ký lịch sát hạch lái xe ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Tiếp tục thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện vận tải bằng xe ô tôVận tải phương tiệnTinTiếp tục thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện vận tải bằng xe ô tô/PublishingImages/2019-10/tb_Key_17102019090120.png
10/16/2019 9:00YesĐã ban hành
Bài viết về Hội cầu đường Việt nam.Tin Tức - Sự KiệnTinBài viết về Hội cầu đường Việt nam./PublishingImages/2019-10/9eaa53014d0bab55f21a_Key_16102019180424.jpg
10/13/2019 19:00YesĐã ban hành
Xử lý tình trạng mất trật tự, an toàn giao thông đường vào khu công nghiệp đồng an An toàn giao thôngTinXử lý tình trạng mất trật tự, an toàn giao thông đường vào khu công nghiệp đồng an /PublishingImages/2019-10/tb_Key_04102019102952.png
10/4/2019 11:00YesĐã ban hành
Thông báo danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe. Đào tạo sát hạchTinThông báo danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe. /PublishingImages/2019-10/tb_Key_04102019103258.png
10/4/2019 11:00YesĐã ban hành
Kế hoạch Triển khai xây dựng, chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Giao thông Vận tải năm 2019Tin Tức - Sự KiệnTinKế hoạch Triển khai xây dựng, chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Giao thông Vận tải năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/3/2019 15:00YesĐã ban hành
Quyết định về việc công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa sông Thị TínhVận tải phương tiệnTinQuyết định về việc công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa sông Thị Tính/PublishingImages/2019-10/tb_Key_11102019092352.png
10/2/2019 10:00YesĐã ban hành
Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020 tại Trường Đại học Giao thông vận tải Phân hiệu tại TP.HCM và ký thỏa thuận hợp tác giữa Sở Giao thông vận tải với Nhà trườngTin Tức - Sự KiệnTinLễ Khai giảng năm học 2019 - 2020 tại Trường Đại học Giao thông vận tải Phân hiệu tại TP.HCM và ký thỏa thuận hợp tác giữa Sở Giao thông vận tải với Nhà trường/PublishingImages/2019-10/03_Key_02102019084801.jpg
10/2/2019 9:00YesĐã ban hành
Tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1  cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa thấpĐào tạo sát hạchTinTổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1  cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa thấp/PublishingImages/2019-10/3_Key_01102019104525.jpg
10/1/2019 10:00YesĐã ban hành
Sở Giao thông vận tải Bình Dương triển khai, quán triệt kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấpHoạt động đoàn thể; Tin Tức - Sự KiệnSở Giao thông vận tải Bình Dương triển khai, quán triệt kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp/PublishingImages/2019-09/12_Key_25092019093925.jpg
9/25/2019 10:00YesĐã ban hành
Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 10 năm 2019Đào tạo sát hạchTinKế hoạch sát hạch lái xe tháng 10 năm 2019/PublishingImages/2019-09/tb_Key_23092019162033.png
9/23/2019 17:00NoĐã ban hành
Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự, sắp xếp tổ chức, bộ máy Sở Giao thông vận tải theo Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnhTin Tức - Sự KiệnHội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự, sắp xếp tổ chức, bộ máy Sở Giao thông vận tải theo Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2019 16:00YesĐã ban hành
Công khai thông tin tóm tắt vụ việc Báo Điện tử Tiền Phong có bài “Sở Giao thông vận tải Bình Dương bị tố phớt lờ chỉ đạo, gây khó doanh nghiệp” và “Thư kêu cứu” của Công ty TNHH Phát triển Du lịch Sông ThủTin Tức - Sự KiệnTinCông khai thông tin tóm tắt vụ việc Báo Điện tử Tiền Phong có bài “Sở Giao thông vận tải Bình Dương bị tố phớt lờ chỉ đạo, gây khó doanh nghiệp” và “Thư kêu cứu” của Công ty TNHH Phát triển Du lịch Sông Thủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/10/2019 9:00YesĐã ban hành
Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 9 năm 2019Đào tạo sát hạchTinKế hoạch sát hạch lái xe tháng 9 năm 2019/PublishingImages/2019-09/tb_Key_03092019163503.png
9/3/2019 17:00YesĐã ban hành
Triển khai ứng dụng Đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh giá tác động giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương”Triển khai ứng dụng Đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh giá tác động giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương”/PublishingImages/2019-09/9_Key_04092019104442.jpg
8/30/2019 11:00NoĐã ban hành
Thông tin về vụ tai nạn giao thông trên đường Nhà Thờ BúngTin Tức - Sự KiệnTinThông tin về vụ tai nạn giao thông trên đường Nhà Thờ Búng/PublishingImages/2019-08/ddc6842ae46a0d34547b_Key_23082019154812.jpg
8/23/2019 16:00YesĐã ban hành
Khởi công cải tạo, sửa chữa cầu Ông Cộ cũ trên ĐT.744An toàn giao thôngTinKhởi công cải tạo, sửa chữa cầu Ông Cộ cũ trên ĐT.744/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/20/2019 16:00YesĐã ban hành
Tin vắng: “Tình trạng hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu giao thông”An toàn giao thôngTinTin vắng: “Tình trạng hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu giao thông”/PublishingImages/2019-08/28d31b294a68a336fa79_Key_05082019175626.jpg
8/5/2019 18:00YesĐã ban hành
Tin vắn: “Bảo vệ hành lang an toàn đường bộ”An toàn giao thôngTinTin vắn: “Bảo vệ hành lang an toàn đường bộ”/PublishingImages/2019-08/t11_Key_05082019175904.jpg
8/5/2019 18:00YesĐã ban hành
Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 8 năm 2019Đào tạo sát hạch; Tin Tức - Sự KiệnKế hoạch sát hạch lái xe tháng 8 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/22/2019 10:00YesĐã ban hành
Kết quả kiểm tra trật tự ATGT đường thủy nội địa tại Bến đò Uyên Hưng An toàn giao thôngTinKết quả kiểm tra trật tự ATGT đường thủy nội địa tại Bến đò Uyên Hưng /PublishingImages/2019-07/2018-11-04_Key_19072019104124.jpg
7/19/2019 11:00YesĐã ban hành
Kết quả kiểm tra bến thủy nội địa trên tuyến sông Thị Tính An toàn giao thôngTinKết quả kiểm tra bến thủy nội địa trên tuyến sông Thị Tính /PublishingImages/2019-07/20171221-16_Key_19072019104903.jpg
7/19/2019 11:00YesĐã ban hành
Nghiên cứu kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành Phố Hồ Chí MinhDự án giao thôngTinNghiên cứu kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành Phố Hồ Chí Minh/PublishingImages/2019-07/6704dd9e577bb325ea6a_Key_18072019104400.jpg
7/18/2019 11:00YesĐã ban hành
Thủ tướng chỉ đạo dừng hoạt động các trạm BOT không thu phí tự độngTin Tức - Sự KiệnTinThủ tướng chỉ đạo dừng hoạt động các trạm BOT không thu phí tự động/PublishingImages/2019-07/10565c322d72c42c9d63_Key_16072019102032.jpg
Công điện của Thủ tướng chỉ đạo nhà đầu tư sẽ phải dừng hoạt động thu phí đối với các dự án có trạm BOT không chuyển sang thu tự động.
7/16/2019 11:00YesĐã ban hành
Thông báo về việc công khai danh sách các cá nhân đảm bảo tiêu chuẩn và  thời gian, địa điểm thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng  Quản lý Kết cấu Hạ tầng và An toàn Giao thôngTin Tức - Sự KiệnTinThông báo về việc công khai danh sách các cá nhân đảm bảo tiêu chuẩn và  thời gian, địa điểm thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng  Quản lý Kết cấu Hạ tầng và An toàn Giao thông/PublishingImages/2019-07/Thông-báo-624x330-1_Key_26072019091652.png
7/15/2019 10:00YesĐã ban hành
Đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải phối hợp cùng đoàn phường Chánh Nghĩa và đoàn phường Phú Thọ tiếp sức mùa thi THPT 2019Tin Tức - Sự Kiện; Hoạt động đoàn thểĐoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải phối hợp cùng đoàn phường Chánh Nghĩa và đoàn phường Phú Thọ tiếp sức mùa thi THPT 2019/PublishingImages/2019-07/45_Key_04072019174116.jpg
7/4/2019 18:00YesĐã ban hành
Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 7 năm 2019Đào tạo sát hạchTinKế hoạch sát hạch lái xe tháng 7 năm 2019/PublishingImages/2019-06/tb_Key_27062019105314.png
6/27/2019 11:00YesĐã ban hành
Công bố tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình DươngDự án giao thôngCông bố tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2019-06/tb_Key_25062019140209.png
6/25/2019 15:00YesĐã ban hành
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tảiTin Tức - Sự KiệnThông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải/PublishingImages/2019-06/tb_Key_03062019101457.png
6/3/2019 11:00YesĐã ban hành
Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thôngTin Tức - Sự KiệnTinKế hoạch thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông/PublishingImages/2019-06/tb_Key_03062019101910.png
6/3/2019 11:00YesĐã ban hành
Triển khai kế hoạch vận chuyển học sinh đi thi tốt nghiệp PTTH quốc gia năm 2019 tại tỉnh Bình Dương Vận tải phương tiệnTinTriển khai kế hoạch vận chuyển học sinh đi thi tốt nghiệp PTTH quốc gia năm 2019 tại tỉnh Bình Dương /PublishingImages/2019-05/tb_Key_30052019082507.png
5/30/2019 9:00YesĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video