Đào tạo sát hạch
 
       Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;      Qua ...
 
        Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;      ...
 
​Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;Qua xem xét Kế hoạch đăng ký lịch sát hạch lái xe ...
 
​       Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;      ...
 
       Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;      ...
 
       Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;      Qua ...
 
        Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;      ...
 
       Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2004/UBND-VX ngày 24/4/2020 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, ...
 
    Với tinh thần vì sức khỏe cộng đồng và nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của các các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương,    Để chủ động phòng, chống dịch bệnh ...
 
       Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;Qua xem xét Kế hoạch đăng ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-12/thongbao_Key_03122020140159.jpg
12/3/2020 15:00NoĐã ban hành
Tuyên truyền dán thẻ đầu cuối thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừngVận tải phương tiệnTinTuyên truyền dán thẻ đầu cuối thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/3/2020 10:00NoĐã ban hành
Kế hoạch tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện trước và sau tết Dương lịch, tết Nguyên đán năm 2021 của Tổng cục Đường bộ Việt NamAn toàn giao thông; Tin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinKế hoạch tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện trước và sau tết Dương lịch, tết Nguyên đán năm 2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam/PublishingImages/2020-11/thongbao_Key_30112020104150.jpg
11/30/2020 11:00YesĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-11/Thông-báo-624x330-1_Key_25112020095629.png
11/24/2020 10:00NoĐã ban hành
Kế hoạch Sát hạch lái xe tháng 12 năm 2020Đào tạo sát hạchTinKế hoạch Sát hạch lái xe tháng 12 năm 2020/PublishingImages/2020-11/thongbao_Key_25112020084932.jpg
11/24/2020 9:00YesĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 51C-908.40 hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 51C-908.40 hết giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-11/Thông-báo-624x330-1_Key_25112020093654.png
11/23/2020 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C-289.63 hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C-289.63 hết giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-11/Thông-báo-624x330-1_Key_25112020094345.png
11/23/2020 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C-293.13 hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C-293.13 hết giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-11/Thông-báo-624x330-1_Key_25112020094820.png
11/23/2020 10:00NoĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-11/thongbao_Key_17112020094647.jpg
11/17/2020 10:00NoĐã ban hành
Tình hình cấp phù hiệu tháng 10 năm 2020Vận tải phương tiệnTinTình hình cấp phù hiệu tháng 10 năm 2020/PublishingImages/2020-11/thongbao_Key_17112020095021.jpg
11/17/2020 10:00NoĐã ban hành
Thông báo Thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng, Phó Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tỉnh Bình DươngTin Tức - Sự KiệnTinThông báo Thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng, Phó Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2020-11/thongbao_Key_12112020091028.jpg
11/12/2020 10:00YesĐã ban hành
Miễn phí đi xe buýt tuyến Thành phố mới Bình Dương đến thị xã Bến CátTin Tức - Sự KiệnTinMiễn phí đi xe buýt tuyến Thành phố mới Bình Dương đến thị xã Bến Cát/PublishingImages/2020-11/Capture_Key_03112020155101.PNG
Trong thời gian từ 10/10/2020 đến 30/11/2020, hành khách đi xe buýt tuyến Thành phố mới đến thị xã Bến Cát của Công ty Becamex Tokyu được miễn phí vé.
11/3/2020 16:00YesĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 60C-311.50giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 60C-311.50giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-11/thongbao_Key_25112020091755.jpg
10/28/2020 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 51D-611.94  giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 51D-611.94  giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-11/Thông-báo-624x330-1_Key_25112020092739.png
10/28/2020 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 65C-115.17  giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 65C-115.17  giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-11/Thông-báo-624x330-1_Key_25112020093404.png
10/28/2020 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C-428.48 hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C-428.48 hết giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-11/thongbao_Key_05112020142613.jpg
10/27/2020 15:00NoĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-11/thongbao_Key_05112020142858.jpg
10/27/2020 15:00NoĐã ban hành
Kế hoạch Sát hạch lái xe tháng 11 năm 2020Đào tạo sát hạch; Tin Tức - Sự KiệnTinKế hoạch Sát hạch lái xe tháng 11 năm 2020/PublishingImages/2020-10/thongbao_Key_23102020171250.jpg
10/23/2020 18:00YesĐã ban hành
Thông báo phù hiệu hết giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-10/thongbao_Key_27102020133610.jpg
10/23/2020 14:00NoĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-10/thongbao_Key_27102020133918.jpg
10/23/2020 14:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 51C-899.05 hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 51C-899.05 hết giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-10/thongbao_Key_27102020105131.jpg
10/15/2020 11:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 51C-518.46 hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 51C-518.46 hết giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-10/3835-081020_Key_14102020140249.pdf
10/14/2020 15:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C-369.17 hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C-369.17 hết giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-10/thongbao_Key_14102020141032.jpg
10/14/2020 15:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C-323.35 hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C-323.35 hết giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-10/thongbao_Key_14102020141553.jpg
10/14/2020 15:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C-439.00 hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C-439.00 hết giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-10/thongbao_Key_14102020141907.jpg
10/14/2020 15:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C-215.20 hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C-215.20 hết giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-10/thongbao_Key_14102020142156.jpg
10/14/2020 15:00NoĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-10/tb_Key_14102020104823.png
10/14/2020 11:00NoĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-10/tb_Key_14102020105113.png
10/14/2020 11:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 51C-511.00 hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 51C-511.00 hết giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-10/thongbao_Key_27102020104533.jpg
10/14/2020 11:00NoĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-10/thongbao_Key_27102020104854.jpg
10/14/2020 11:00NoĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video