Tin Tức
Thứ 6, Ngày 22/09/2023, 15:00
Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 10 năm 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/09/2023

       Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

       Qua xem xét Kế hoạch đăng ký lịch sát hạch lái xe của các Cơ sở Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương lập Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 10/2023, cụ thể như sau: (Chi tiết tại đây  Tải về Kế hoạch sát hạch lái xe số 3451-220923.pdf )​​

Ngày sát hạch

Địa điểm sát hạch

Hạng

Số lượng

 

Cơ sở đào tạo

 

 

A. SÁT HẠCH Ô TÔ

03/10/2023

(Thứ 3)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

B=200, C=50

250

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư

04/10/2023

(Thứ 4)

Trung tâm sát hạch lái xe Bình Dương

B11=30, B=190, C=30

250

Trung tâm GDNN tư thục Mỹ Phước

10/10/2023

(Thứ 3)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

B=200, C=50

250

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư

Trung tâm sát hạch Tư Thục Bình Dương

B=180, C=30

210

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương

13/10/2023

(Thứ 6)

Trung tâm sát hạch Tư Thục Bình Dương

B11=25, B=185, C=30

240

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Sài Gòn.

16/10/2023

(Thứ 2)

Trung tâm sát hạch lái xe Sóng Thần

B=170, C=30

200

Trường Cao đẳng  đường sắt phân hiệu Phía Nam

Trung tâm sát hạch lái xe Bình Dương

B11=30, B=190, C=30

250

Trung tâm GDNN tư thục Mỹ Phước

D=20

20

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương

17/10/2023

(Thứ 3)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

B=180, C=30

210

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương

Trung tâm sát hạch Tư Thục Bình Dương

B=220, C=30

250

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Bình Dương

20/10/2023

(Thứ 6)

Trung tâm sát hạch lái xe Sóng Thần

B=200, C=20

220

Trung tâm GDNN lái xe Sóng Thần

21/10/2023

(Thứ 7)

Trung tâm sát hạch Tư Thục Bình Dương

B11=20, B=135, C=15

170

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Sài Gòn.

B=50,C=40

90

Trường CĐCN&NL Nam Bộ

23/10/2023

(Thứ 2)

Trung tâm sát hạch lái xe Bình Dương

B11=30, B=190, C=30

250

Trung tâm GDNN tư thục Mỹ Phước

D=15; E=10

25

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư

24/10/2023

(Thứ 3)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

B=180, C=30

210

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương

Trung tâm sát hạch Tư Thục Bình Dương

B=180, C=30

210

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình An

26/10/2023

(Thứ 5)

Trung tâm sát hạch lái xe Sóng Thần

B=200

200

Trung tâm GDNN lái xe

An Thái

Trung tâm sát hạch lái xe Bình Dương

B=80, C=20

100

Trung tâm GDNN tư thục Phú Giáo

27/10/2023

(Thứ 6)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

B=200, C=50

250

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư

30/10/2023

(Thứ 2)

Trung tâm sát hạch Tư Thục Bình Dương

B11=25, B=185, C=30

240

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Sài Gòn.

31/10/2023

(Thứ 3)

Trung tâm sát hạch lái xe Bình Dương

B=70,C=40,

D=10, E=10,FC=30

160

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

- Trễ hạn GPLX

Trung tâm sát hạch lái xe Sóng Thần

B=200, C=20

220

Trung tâm GDNN lái xe Sóng Thần

 

B. SÁT HẠCH MÔ TÔ

 

01/10/2023

( CN)

Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn

A1

200

Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

A1,A2

200

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

08/10/2023

( CN)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

A1,A2

200

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Mỹ Phước

A1,A2

200

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Mỹ Phước

Trung tâm sát hạch lái xe Sóng Thần

A1,A2

200

Trung tâm GDNN lái xe Sóng Thần

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

A1,A2

200

Cty TNHH MTV vi tính Quang Minh Phát

15/10/2023

( CN)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

A1,A2

200

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Bình Dương

A1,A2

200

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Bình Dương

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

A1,A2

200

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

Trung tâm sát hạch Trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Bình Dương

A1

200

Trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Bình Dương

22/10/2023

( CN)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

A1,A2

200

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Mỹ Phước

A1,A2

200

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Mỹ Phước

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

A1,A2

200

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương

A1

200

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương

28/10/2023

( Thứ 7)

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

A1,A2

200

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

29/10/2023

( CN)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

A1,A2

200

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Bình Dương

A1,A2

200

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Bình Dương

Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn

A1

200

Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

A1,A2

200

Cty TNHH MTV vi tính Quang Minh Phát​​

       Sở Giao thông vận tải Bình Dương đề nghị các Cơ sở đào tạo lái xe, các Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh, các phòng, đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện đúng kế hoạch và thông báo rộng rãi cho người dân biết, thực hiện và giám sát./.​

​​

Lượt người xem:  Views:   2198
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức