Tin Tức
Thứ 7, Ngày 23/12/2023, 11:00
Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 01 năm 2024
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/12/2023

       Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

      Qua xem xét Kế hoạch đăng ký lịch sát hạch lái xe của các Cơ sở Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương lập Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 01/2024, cụ thể như sau:​

Ngày sát hạch

Địa điểm sát hạch

Hạng

Số lượng

 

Cơ sở đào tạo

 

 

A. SÁT HẠCH Ô TÔ

05/01/2024

(Thứ 6)

Trung tâm sát hạch Tư Thục Bình Dương

B11=30, B=230, C=40

300

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Sài Gòn.

06/01/2024

(Thứ 7)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

B=250, C=50

300

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư

09/01/2024

(Thứ 3)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

B=250, C=50

300

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư

10/01/2024

(Thứ 4)

Trung tâm sát hạch lái xe Bình Dương

B11=30, B=190, C=30

250

Trung tâm GDNN tư thục Mỹ Phước

Trung tâm sát hạch Tư Thục Bình Dương

B11=30, B=230, C=40

300

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Sài Gòn.

13/01/2024

(Thứ 7)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

B=225, C=75

300

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương

15/01/2024

(Thứ 2)

Trung tâm sát hạch Tư Thục Bình Dương

B11=30, B=230, C=40

300

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Sài Gòn.

16/01/2024

(Thứ 3)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

B=225, C=75

300

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương

Trung tâm sát hạch lái xe Sóng Thần

B=230, C=20

250

Trung tâm GDNN lái xe Sóng Thần

17/01/2024

(Thứ 4)

Trung tâm sát hạch lái xe Bình Dương

B11=30, B=190, C=30

250

Trung tâm GDNN tư thục Mỹ Phước

D=15, E=05

20

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư

19/01/2024

(Thứ 6)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

B=250, C=50

300

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư

Trung tâm sát hạch Tư Thục Bình Dương

B=250, C=50

300

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương

20/01/2024

(Thứ 7)

Trung tâm sát hạch lái xe Sóng Thần

B=240, C=50

290

Trường Cao đẳng  đường sắt phân hiệu Phía Nam

Trung tâm sát hạch lái xe Bình Dương

B=105, C=25, D=18, E=02

150

Trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Bình Dương

B=05,C=01

06

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương

23/01/2024

(Thứ 3)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

B=225, C=75

300

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương

Trung tâm sát hạch Tư Thục Bình Dương

B=250, C=50

300

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình An

24/01/2024

(Thứ 4)

Trung tâm sát hạch lái xe Sóng Thần

B=170, C=10

180

Trung tâm GDNN Phú Giáo

Trung tâm sát hạch lái xe Bình Dương

B11=30, B=190, C=30

250

Trung tâm GDNN tư thục Mỹ Phước

D=20

20

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương

27/01/2024

(Thứ 7)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

B=250, C=50

300

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư

Trung tâm sát hạch Tư Thục Bình Dương

B11=70, B=180, C=50

300

Trung tâm GDNN Tư Thục Bình Dương

29/01/2024

(Thứ 2)

Trung tâm sát hạch lái xe Sóng Thần

B=300

300

Trung tâm GDNN lái xe

An Thái

31/01/2024

(Thứ 4)

Trung tâm sát hạch lái xe Bình Dương

B=120,C=70,

D=20, E=20,FC=20

250

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

- Trễ hạn GPLX

Trung tâm sát hạch Tư Thục Bình Dương

B=250, C=50

300

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình An

B. SÁT HẠCH MÔ TÔ

06/01/2024

( Thứ 7)

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

A1,A2

250

Cty TNHH MTV vi tính Quang Minh Phát

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Bình Dương

A1,A2

250

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Bình Dương

07/01/2024

( CN)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

A1,A2

250

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Mỹ Phước

A1,A2

250

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Mỹ Phước

Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn

A1

250

Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn

Trung tâm sát hạch Trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Bình Dương

A1

250

Trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Bình Dương

13/01/2024

( Thứ 7)

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

A1,A2

250

Cty TNHH MTV vi tính Quang Minh Phát

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Mỹ Phước

A1,A2

250

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Mỹ Phước

14/01/2024

( CN)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

A1,A2

250

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

A1,A2

250

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

Trường Cao đẳng  đường sắt phân hiệu Phía Nam

A1

250

Trường Cao đẳng  đường sắt phân hiệu Phía Nam

Trung tâm sát hạch lái xe Sóng Thần

A1,A2

250

Trung tâm GDNN lái xe Sóng Thần

20/01/2024

( Thứ 7)

Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn

A1

250

Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn

21/01/2024

( CN)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

A1,A2

250

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

A1,A2

250

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương

A1

250

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương

Trường Cao đẳng  đường sắt phân hiệu Phía Nam

A1

250

Trường Cao đẳng  đường sắt phân hiệu Phía Nam

27/01/2024

( Thứ 7)

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

A1,A2

250

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

28/01/2024

( CN)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

A1,A2

250

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương

Trung tâm sát hạch Trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Bình Dương

A1

250

Trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Bình Dương

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Bình Dương

A1,A2

250

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Bình Dương

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Mỹ Phước

A1,A2

250

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Mỹ Phước

       ​Sở Giao thông vận tải Bình Dương đề nghị các Cơ sở đào tạo lái xe, các Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh, các phòng, đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện đúng kế hoạch và thông báo rộng rãi cho người dân biết, thực hiện và giám sát./. ​ Tải về Kế hoạch sát hạch lái xe_4855-221223.signed.pdf.

Lượt người xem:  Views:   1671
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức