Tin Tức
Thứ 4, Ngày 25/10/2023, 14:00
Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 11 năm 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/10/2023

        Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;
        ​Qua xem xét Kế hoạch đăng ký lịch sát hạch lái xe của các Cơ sở Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương lập Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 11/2023, cụ thể như sau:
                                   

Ngày sát hạch

Địa điểm sát hạch

Hạng

Số lượng

 

Cơ sở đào tạo

 

 

A. SÁT HẠCH Ô TÔ

03/11/2023

(Thứ 6)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

B=200, C=50

250

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư

04/11/2023

(Thứ 7)

Trung tâm sát hạch Tư Thục Bình Dương

B11=35, B=185, C=30

250

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Sài Gòn.

Trung tâm sát hạch lái xe Bình Dương

B=186, C=04

190

Trung tâm GDNN sát hạch lái xe Bình Dương

B=09,C=02

11

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương

07/11/2023

(Thứ 3)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

B=200, C=50

250

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương

08/11/2023

(Thứ 4)

Trung tâm sát hạch lái xe Sóng Thần

B=200

200

Trung tâm GDNN lái xe

An Thái

10/11/2023

(Thứ 6)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

B=200, C=50

250

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư

11/11/2023

(Thứ 7)

Trung tâm sát hạch Tư Thục Bình Dương

B11=35, B=185, C=30

250

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Sài Gòn.

Trung tâm sát hạch lái xe Bình Dương

B11=30, B=190, C=30

250

Trung tâm GDNN tư thục Mỹ Phước

14/11/2023

(Thứ 3)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

B=200, C=50

250

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương

17/11/2023

(Thứ 6)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

B=200, C=50

250

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương

18/11/2023

(Thứ 7)

Trung tâm sát hạch lái xe Bình Dương

B=180, C=25, D=07, E=13

225

Trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Bình Dương

Trung tâm sát hạch Tư Thục Bình Dương

B11=35, B=185, C=30

250

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Sài Gòn.

21/11/2023

(Thứ 3)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

B=200, C=50

250

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư

24/11/2023

(Thứ 6)

Trung tâm sát hạch Tư Thục Bình Dương

B=200, C=50

250

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương

25/11/2023

(Thứ 7)

Trung tâm sát hạch lái xe Bình Dương

B11=30, B=190, C=30

250

Trung tâm GDNN tư thục Mỹ Phước

D=25

25

Trung tâm GDNN Tư Thục Bình Dương

Trung tâm sát hạch lái xe Sóng Thần

B=200, C=20

220

Trung tâm GDNN lái xe Sóng Thần

28/11/2023

(Thứ 3)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

B=200, C=50

250

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư

Trung tâm sát hạch lái xe Bình Dương

B=80, C=20

100

Trung tâm GDNN Phú Giáo

D=15, E=05

20

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư

29/11/2023

(Thứ 4)

Trung tâm sát hạch lái xe Sóng Thần

B=200

200

Trung tâm GDNN lái xe

An Thái

Trung tâm sát hạch Tư Thục Bình Dương

B=180, C=30

210

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình An

30/11/2023

(Thứ 3)

Trung tâm sát hạch lái xe Bình Dương

B=120,C=70,

D=20, E=20,FC=20

250

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

- Trễ hạn GPLX

 

B. SÁT HẠCH MÔ TÔ

 

05/11/2023

( CN)

Trường Cao đẳng  đường sắt phân hiệu Phía Nam

A1

250

Trường Cao đẳng  đường sắt phân hiệu Phía Nam

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Mỹ Phước

A1,A2

250

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Mỹ Phước

Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn

A1

250

Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

A1,A2

250

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư

11/11/2023

( Thứ 7)

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

A1,A2

250

Cty TNHH MTV vi tính Quang Minh Phát

12/11/2023

( CN)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

A1,A2

250

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

A1

250

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

Trung tâm sát hạch lái xe Sóng Thần

A1,A2

250

Trung tâm GDNN lái xe Sóng Thần

Trung tâm sát hạch Trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Bình Dương

A1

250

Trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Bình Dương

19/11/2023

( CN)

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

A1

250

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Mỹ Phước

A1,A2

250

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Mỹ Phước

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Bình Dương

A1,A2

250

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Bình Dương

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

A1,A2

250

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư

25/11/2023

( Thứ 7)

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

A1

250

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

26/11/2023

( CN)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư

A1,A2

250

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương

Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn

A1

250

Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

A1,A2

250

Cty TNHH MTV vi tính Quang Minh Phát

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương

A1

250

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương


​   ( Tải về KẾ HOẠCH SÁT HẠCH LÁI XE_3944-251023.pdf)

​​

Lượt người xem:  Views:   1028
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức