Tin Tức - Sự Kiện
 
   Thực hiện Quyết định số 744/QĐ-SGTVT ngày 10/11/2023 của Sở Giao thông vận tải về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải khách ...
 
        Căn cứ Kế hoạch số 6898/KH-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2024; Kế hoạch số ...
 
​Căn cứ Công văn số ​340/SYT-​NVY ngày 30/01/2024 của Sở Y tế ​về việc cập nhật thông tin các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe,Nhằm thông tin cho người dân biết để thực hiện thủ ...
 
​       Sở Giao thông vận tải nhận được thủ tục hành chính cấp lại đăng ký xe máy chuyên dùng của Công ty TNHH hữu hạn Thương mai Dịch vụ xây dựng Việt Lan, Biển số đăng ký ...
 
        ​Căn cứ Công văn số 2175/SYT-NVY ngày 25/07/2023 của Sở Y tế tỉnh Bình Dương về việc cập nhật thông tin các cơ sở đủ điều kiện liên thông Giấy khám sức khỏe điện tử, ...
 
​        Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để giúp quý công dân trong giải quyết thủ tục hành chính Đổi Giấy phép lái xe. Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương hướng dẫn quý ...
 
Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày ...
 
Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027; Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2023; Kỷ niệm 48 năm ngày giải ...
 
​​   Nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước; vai ...
 
Theo Luật Cư trú năm 2021, kể từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết giá trị sử dụng. Để việc triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân khi thực ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Thông báo phù hiệu xe 61c-40454 kh6ong còn giá trị sử dụng do Mất phù hiệu xeVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe 61c-40454 kh6ong còn giá trị sử dụng do Mất phù hiệu xe/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/20/2024 18:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu xe 61H09471, 61C39825, 60H04533, 14H03735, 61F00496, 61C45062, 60H03760, 61C34125 không còn giá trị sử dụng do mất phù hiệuVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe 61H09471, 61C39825, 60H04533, 14H03735, 61F00496, 61C45062, 60H03760, 61C34125 không còn giá trị sử dụng do mất phù hiệu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/20/2024 18:00NoĐã ban hành
V/v di dời các tuyến cố định liên tỉnh từ Bến xe miền Đông ra Bến xe miền Đông mớiVận tải phương tiệnV/v di dời các tuyến cố định liên tỉnh từ Bến xe miền Đông ra Bến xe miền Đông mới/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/20/2024 10:00NoĐã ban hành
V/v Triển khai Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Vận tải phương tiệnV/v Triển khai Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/17/2024 8:00NoĐã ban hành
V/v tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinhVận tải phương tiệnV/v tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/13/2024 14:00NoĐã ban hành
V/v thông báo phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước GP KDVT đối với Hợp tác xã vận tải Tấn PhátVận tải phương tiệnV/v thông báo phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước GP KDVT đối với Hợp tác xã vận tải Tấn Phát/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/13/2024 14:00NoĐã ban hành
V/v triển khai Thông tư số 18/2024/TT-BGVT ngày 31/5/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịcVận tải phương tiệnV/v triển khai Thông tư số 18/2024/TT-BGVT ngày 31/5/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/13/2024 14:00NoĐã ban hành
V/v thông báo phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệuVận tải phương tiệnV/v thông báo phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/11/2024 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 70B02034, 83H00054, 51G56329, 51G57683 không còn giá trị sử dụng do mấtVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu 70B02034, 83H00054, 51G56329, 51G57683 không còn giá trị sử dụng do mất/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/11/2024 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu xe 61C14130, 61C14073, 61C37962, 60H04866 không còn giá trị sử dung do mất phù hiệuVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe 61C14130, 61C14073, 61C37962, 60H04866 không còn giá trị sử dung do mất phù hiệu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/11/2024 10:00NoĐã ban hành
Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo dữ liệu trên Hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT (tháng 03/2024) để phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải trên địa bànVận tải phương tiệnVề việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo dữ liệu trên Hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT (tháng 03/2024) để phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/11/2024 10:00NoĐã ban hành
Công bố biểu đồ chạy xe theo tuyến và danh mục mạng lưới tuyến cố định quý I-2024Vận tải phương tiệnCông bố biểu đồ chạy xe theo tuyến và danh mục mạng lưới tuyến cố định quý I-2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/3/2024 14:00NoĐã ban hành
Thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 03 năm 2024Vận tải phương tiệnThu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 03 năm 2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/30/2024 15:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu xe 61B01233, 61C07160, 61C43118, 61H07844 không còn giá trị sử dung do mất phù hiệuVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe 61B01233, 61C07160, 61C43118, 61H07844 không còn giá trị sử dung do mất phù hiệu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/29/2024 15:00NoĐã ban hành
V/v thông báo phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước GP KDVT đối với Công ty TNHH TM DV VT Khoa Ngọc PhátAn toàn giao thôngV/v thông báo phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước GP KDVT đối với Công ty TNHH TM DV VT Khoa Ngọc Phát/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/29/2024 9:00NoĐã ban hành
Về việc tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu trên Hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT (tháng 03/2024) để phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn Về việc tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu trên Hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT (tháng 03/2024) để phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/22/2024 14:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu xe 50G01113, 61H10914, 50H13389, 50H14522 hết giá trị sử dụng do mất phù hiệuVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe 50G01113, 61H10914, 50H13389, 50H14522 hết giá trị sử dụng do mất phù hiệu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/22/2024 8:00NoĐã ban hành
 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnVận tải phương tiện Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/20/2024 14:00YesĐã ban hành
Thông báo phù hiệu mất không còn giá trị sử dụng 61C 17134Vận tải phương tiệnThông báo phù hiệu mất không còn giá trị sử dụng 61C 17134/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/16/2024 16:00NoĐã ban hành
 Thông báo phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu Vận tải phương tiện Thông báo phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/14/2024 16:00NoĐã ban hành
Thông báo về việc các đơn vị kinh doanh vận tải không chấp hành việc nộp lại phù hiệu phương tiện do vi phạm tốc độ trong tháng 02/2024Vận tải phương tiệnThông báo về việc các đơn vị kinh doanh vận tải không chấp hành việc nộp lại phù hiệu phương tiện do vi phạm tốc độ trong tháng 02/2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/14/2024 16:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu xe 61C38841, 50H07772, 51B29376 không còn giá trị sử dụng do mất phù hiệuVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe 61C38841, 50H07772, 51B29376 không còn giá trị sử dụng do mất phù hiệu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2024 11:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu xe 61G00103, 50H29123 không còn giá trị sử dung do mất phù hiệuVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe 61G00103, 50H29123 không còn giá trị sử dung do mất phù hiệu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/3/2024 15:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu xe 51D31929, 60H00276, 50H14522 do Mất phù hiệu xeVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe 51D31929, 60H00276, 50H14522 do Mất phù hiệu xe/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/3/2024 15:00NoĐã ban hành
Về công bố hoạt động trên tuyến xe buýt nội tỉnh không trợ giá  mã số tuyến 77: Thành phố mới - Thành phố Dĩ AnVận tải phương tiệnVề công bố hoạt động trên tuyến xe buýt nội tỉnh không trợ giá  mã số tuyến 77: Thành phố mới - Thành phố Dĩ An/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/26/2024 10:00NoĐã ban hành
Về công bố hoạt động trên tuyến xe buýt nội tỉnh không trợ giá  mã số tuyến 73: Thành phố mới - Thành phố Tân UyênVận tải phương tiệnVề công bố hoạt động trên tuyến xe buýt nội tỉnh không trợ giá  mã số tuyến 73: Thành phố mới - Thành phố Tân Uyên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/26/2024 10:00NoĐã ban hành
Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tôVận tải phương tiệnVề việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/26/2024 9:00NoĐã ban hành
Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tôVận tải phương tiệnVề việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/26/2024 9:00NoĐã ban hành
V/v Thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 02 năm 2024Vận tải phương tiệnV/v Thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 02 năm 2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/25/2024 17:00NoĐã ban hành
Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 5 năm 2024Đào tạo sát hạchKế hoạch sát hạch lái xe tháng 5 năm 2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/25/2024 16:00NoĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video