Tin Tức
Thứ 5, Ngày 04/05/2023, 16:00
Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/05/2023
Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương; Căn cứ tình hình quản lý cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu phương tiện kinh doanh vận tải; Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái.

     Giám đốc Sở GTVT quyết định ​Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thời hạn đối với 11 đơn vị kinh doanh vận tải (theo phụ lục danh sách kèm theo tại đây.).

       ​Lý do: không kinh doanh vận tải trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh vận tải trong thời gian 06 tháng liên tục (theo quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 19 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ). Trường hợp, đơn vị kinh doanh vận tải không nộp lại Giấy phép kinh doanh vận tải thì Giấy phép kinh doanh vận tải đã cấp cho đơn vị không còn giá trị sử dụng.

      Trưởng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng và người đại diện theo pháp luật của các đơn vị kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Lượt người xem:  Views:   878
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức