Vận tải phương tiện
 
​       Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản thông báo mất phù hiệu của các đơn vị kinh doanh vận tải.       Để tránh tình trạng tổ chức, cá nhân tiếp tục ...
 
​      Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;  Nay Sở Giao thông vận tải Bình ...
 
         ​Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Quyết định số G01.867.308.025-981-24-000081/QĐ-XPHC ngày 07/01/2024 của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh ...
 
​    Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản thông báo mất phù hiệu của các đơn vị kinh doanh vận tải. Để tránh tình trạng tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu đã mất, Sở ...
 
​     Thực hiện nội dung quy định tại Khoản 16 Điều 63 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận ...
 
​        Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Quyết định số G01.867.308.025-981-24-000349/QĐ-XPHC ngày 15/01/2024 của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh ...
 
       Ngày 02/02/2024, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Văn bản số 02/CV-VY/2024 ngày 02/02/2024 của Công ty TNHH Việt Ý về việc ngưng hoạt động kinh doanh vận ...
 
​       Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản thông báo mất phù hiệu của các đơn vị kinh doanh vận tải. Để tránh tình trạng tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu ...
 
     ​Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản thông báo mất phù hiệu của các đơn vị kinh doanh vận tải.Để tránh tình trạng tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu đã mất, Sở Giao ...
 
​       Thực hiện Văn bản số 621/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 29/01/2024 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu trên Hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Thông báo phù hiệu xe 61C18373, 61C14319 không còn giá trị sử dung do mất phù nhiệuVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe 61C18373, 61C14319 không còn giá trị sử dung do mất phù nhiệu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/22/2024 17:00NoĐã ban hành
Thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 12 năm 2023Vận tải phương tiệnThu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 12 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/22/2024 17:00NoĐã ban hành
 Thông báo phù hiệu xe 77H01451 hết giá trị sử dụng do bị cơ quan có thẩm quyền tước quyền sử dụngVận tải phương tiện Thông báo phù hiệu xe 77H01451 hết giá trị sử dụng do bị cơ quan có thẩm quyền tước quyền sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/20/2024 16:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu xe 77H01012, 61H06006, 77H01646, 93H04104, 61H08836, 61C35654, 61H02619, 61H03599, 61H03651, 61H03930, 61H03186, 61H03186, 61H05298, 61H07433, 72H01144, 86C13324, 61C51234, 29H76408, 29H76239, 50H04858 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe 77H01012, 61H06006, 77H01646, 93H04104, 61H08836, 61C35654, 61H02619, 61H03599, 61H03651, 61H03930, 61H03186, 61H03186, 61H05298, 61H07433, 72H01144, 86C13324, 61C51234, 29H76408, 29H76239, 50H04858 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/20/2024 16:00NoĐã ban hành
 Cấp phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải cấp tháng 01 năm 2024Vận tải phương tiện Cấp phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải cấp tháng 01 năm 2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/20/2024 16:00NoĐã ban hành
V/v thông báo phù hiệu xe 47H00846, 65H02280, 47H01424 hết giá trị sử dụng Vận tải phương tiệnV/v thông báo phù hiệu xe 47H00846, 65H02280, 47H01424 hết giá trị sử dụng /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/16/2024 15:00NoĐã ban hành
Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tôVận tải phương tiệnThu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/15/2024 11:00NoĐã ban hành
Chi đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải phối hợp cùng các chi đoàn kết nghĩa tổ chức các hoạt động Xuân tình nguyện năm 2024Hoạt động đoàn thểChi đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải phối hợp cùng các chi đoàn kết nghĩa tổ chức các hoạt động Xuân tình nguyện năm 2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/7/2024 16:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu xe 76c-06335; 61c-27919; 61c-31280; 61c-29567 không còn giá trị sử dụng do mất phù hiệuThông báo phù hiệu xe 76c-06335; 61c-27919; 61c-31280; 61c-29567 không còn giá trị sử dụng do mất phù hiệu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/7/2024 12:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu xe 60C19547,60C34678, 61F00496 không còn giá trị sử dung do mất phù hiệuVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe 60C19547,60C34678, 61F00496 không còn giá trị sử dung do mất phù hiệu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/7/2024 12:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu xe 29C57848, 61C36730, 70C09376, 60H04312, 60H04433 không còn giá trị sử dung do mất phù hiệuVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe 29C57848, 61C36730, 70C09376, 60H04312, 60H04433 không còn giá trị sử dung do mất phù hiệu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/7/2024 11:00NoĐã ban hành
Tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu trên Hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT (tháng 12/2023) để phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn Vận tải phương tiệnTăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu trên Hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT (tháng 12/2023) để phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/6/2024 16:00NoĐã ban hành
Thông báo về việc cập nhật các cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe lái xeĐào tạo sát hạch; Tin Tức - Sự KiệnThông báo về việc cập nhật các cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/6/2024 10:00YesĐã ban hành
Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 281 Vận tải phương tiệnThu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 281 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/2/2024 10:00NoĐã ban hành
Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 741901337 Vận tải phương tiệnThu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 741901337 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/2/2024 10:00NoĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu xe hợp đồng hết giá trị sử dụng của Hợp tác xã vận tải Dĩ An Châu Nguyễn Vận tải phương tiệnThông báo Phù hiệu xe hợp đồng hết giá trị sử dụng của Hợp tác xã vận tải Dĩ An Châu Nguyễn /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/30/2024 9:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu xe 61C37639, 50H17565, 47H01133, 60C35152, 61B01470, 61A88681 không còn giá trị sử dụng do Mất phù hiệu xeThông báo phù hiệu xe 61C37639, 50H17565, 47H01133, 60C35152, 61B01470, 61A88681 không còn giá trị sử dụng do Mất phù hiệu xe/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/30/2024 9:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu xe tải 61C20071, 61C35226, 61C43771 không còn giá trị sử dụng do mất phù hiệuVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe tải 61C20071, 61C35226, 61C43771 không còn giá trị sử dụng do mất phù hiệu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/30/2024 9:00NoĐã ban hành
 Thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 11 năm 2023Vận tải phương tiện Thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 11 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/30/2024 9:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu xe 64H01441, 47C18749, 93C02269, 76B01396 không còn giá trị sử dụng do mất phù hiệuVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe 64H01441, 47C18749, 93C02269, 76B01396 không còn giá trị sử dụng do mất phù hiệu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/30/2024 8:00NoĐã ban hành
  Tuyên truyền Nghị định số 90/2023/NĐ-CP ngày 13/12/2023 của Chính phủ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộVận tải phương tiện  Tuyên truyền Nghị định số 90/2023/NĐ-CP ngày 13/12/2023 của Chính phủ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/22/2024 17:00NoĐã ban hành
Thông báo thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 469Vận tải phương tiệnThông báo thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 469/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/19/2024 9:00NoĐã ban hành
Thông báo về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 528Vận tải phương tiệnThông báo về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 528/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/19/2024 9:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu hết giá trị sử dụng    Vận tải phương tiệnThông báo phù hiệu hết giá trị sử dụng    /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/19/2024 9:00NoĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng    Vận tải phương tiệnThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng    /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/18/2024 8:00NoĐã ban hành
Thông báo mời tham gia nộp hồ sơ khai thác tuyến xe buýt liền kề BD-TPHCM 616 và 611Vận tải phương tiệnThông báo mời tham gia nộp hồ sơ khai thác tuyến xe buýt liền kề BD-TPHCM 616 và 611/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/17/2024 17:00NoĐã ban hành
Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tôVận tải phương tiệnVề việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/5/2024 14:00NoĐã ban hành
 THÔNG BÁO Phù hiệu hết giá trị sử dụng    Vận tải phương tiệnTin THÔNG BÁO Phù hiệu hết giá trị sử dụng    /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/5/2024 13:00NoĐã ban hành
THÔNG BÁO Phù hiệu hết giá trị sử dụng    Vận tải phương tiệnTHÔNG BÁO Phù hiệu hết giá trị sử dụng    /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/5/2024 13:00NoĐã ban hành
V/v thông báo phù hiệu xe 47H01759 không còn giá trị sử dụng Vận tải phương tiệnV/v thông báo phù hiệu xe 47H01759 không còn giá trị sử dụng /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/5/2024 13:00NoĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video