Tin Tức
Thứ 3, Ngày 02/04/2024, 17:00
Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/04/2024

   ​Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Theo Biên bản Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vận tải Huỳnh Gia Minh ngày 22/3/2024 của Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 744/QĐ-SGTVT.

       Nay Sở Giao thông vận tải thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 526 cấp ngày 03/02/2017 không thời hạn đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vận tải Huỳnh Gia Minh.

       Lý do: Theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 19 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP: "Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải".

Tải về 168-010424.pdf

Lượt người xem:  Views:   160
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức