Tin Tức
Thứ 6, Ngày 02/02/2024, 10:00
Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 741901337
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/02/2024

      Ngày 25/01/2024, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Văn bản 01/TB-GTHTX ngày 06/12/2024 của Hợp tác xã vận tải Dầu Tiếng về việc giải thể hợp tác xã. 

     ​Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nay Sở Giao thông vận tải thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 741901337 không thời hạn đối với Hợp tác xã vận tải Dầu Tiếng.

     Lý do: Theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 19 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP: "Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải". Tải về 47-010224.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   41
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức