Tin Tức
Thứ 4, Ngày 14/04/2021, 15:00
Công bố công suất các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/04/2021

​       Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

      Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

      Căn cứ Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách sửa đổi lần 1;

      Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 2 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương;

     Căn cứ Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn phương pháp tính toán công suất bến xe;

      Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

      Điều 1. Công bố công suất khai thác của 06 bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bình Dương để cập nhật vào phần mềm quản lý bến xe và phục vụ công tác xây dựng mạng tuyến vận tải hành khách.

Chi tiết được đính kèm theo 135QD-140421.signed.pdf

       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công suất bến xe khách được công bố lại khi bến xe tiến hành cải tạo các hạng mục dẫn đến thay đổi công suất của bến hoặc phương án tổ chức giao thông khu vực ngoài bến làm ảnh hưởng đến công suất bến xe.

       Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Thủ trưởng các bến xe khách, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Lượt người xem:  Views:   67
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức