Tin Tức
Thứ 2, Ngày 22/02/2021, 10:00
Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/02/2021

​       Theo Thông báo số 220/TB-CĐTNĐ ngày 08/02/2021 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu và tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp, người dân, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa được Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải ban hành cuối năm 2020 và tháng 01/2021, đó là:

        1. Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. Nghị định có hiệu lực ngày 15/3/2021.

        2. Thông tư số 35/2020/TT-BGTVT ngày 23/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội địa. Thông tư có hiệu lực ngày 15/02/2021.

        3. Thông tư số 38/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Thông tư có hiệu lực ngày 15/02/2021

       4. Thông tư số 113/2020/TT-BTC ngày 30/12/2020 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa, Thông tư có hiệu lực ngày 15/02/2021

       Các văn bản trên được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải, cổng thông tin điện tử Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc cổng thông tin của Sở Giao thông vận tải Bình Dương địa chỉ https:// sgtvt.binhduong.gov.vn.

       Trong quá trình thực hiện các văn bản trên, các đơn vị nếu có vướng mắc đề nghị phản hồi về Sở Giao thông vận tải để được hướng dẫn hoặc Sở Giao thông vận tải tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải./.

Lượt người xem:  Views:   67
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức