Tin Tức
Thứ 5, Ngày 12/11/2020, 10:00
Thông báo Thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng, Phó Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/11/2020

​         Căn cứ Quy chế số 09-QC/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy Bình Dương và Quyết định số 1216-QĐ/TU ngày 16/10/2019 của Tỉnh ủy Bình Dương sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế số 09-QC/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy Bình Dương về thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương;

          Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 16/03/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương;

          Căn cứ Kế hoạch số 4190/KH-SGTVT ngày 29/10/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng, Phó Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tỉnh Bình Dương năm 2020 – 2021;

          Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-SGTVT ngày 03/11/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải Bình Dương;

         Căn cứ Công văn số 1551/SNV-CCVC ngày 05/11/2020 của Sở Nội vụ về việc thẩm định kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý;

         Sở Giao thông vận tải thông báo về việc thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng, Phó Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

( Chi tiết được đính kèm theo link này 4393-121120.signed.rar )

Lượt người xem:  Views:   91
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức