Tin Tức
Thứ 6, Ngày 21/02/2020, 10:00
Quyết định về việc khai thác tuyến xe buýt không trợ giá tuyến 61-05 (Bến xe khách Bình Dương – Tân Vạn – Big C Đồng Nai) và ngược lại
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/02/2020

      Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương;

     Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 4 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương;

     Căn cứ Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

    Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy chế quản lý và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

    Căn cứ Quyết định số 4291/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống giao thông công cộng tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025;

    Theo báo cáo số 05/BC-CNHTX ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Chi nhánh hợp tác xã vận tải số 15 tại tỉnh Bình Dương về việc thay đổi tên đơn vị đảm nhận khai thác tuyến tuyến xe buýt 61-1 ( Thủ Đức – Dĩ An – Bến xe Tân Đông Hiệp) và 61-05 (Bến xe Bình Dương – Big C Đồng Nai);

   Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Vận tải Phương tiện và Người lái; Giám đốc Sở GTVT quyết định:​ (chi tiết Quyết định được đính kèm theo link này: ​113QD-210220.pdf)

Lượt người xem:  Views:   102
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức