Tin Tức
Thứ 6, Ngày 10/01/2020, 15:00
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/01/2020

​    Ngày 30/12/2019, Sở Giao thông vận tải tỉnh BÌnh Dương ban hành Quyết định số 609/QĐ-SGTVT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Giao thông Vận tải phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.


    Quyết định số 609/QĐ-SGTVT của Sở Giao thông vận tải có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 284/QĐ-SGTVT ngày 30/5/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008.


    Chánh Văn phòng Sở, Ban Chỉ đạo ISO, các phòng chuyên môn, các cán bộ, công chức thuộc Sở thường xuyên triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở theo phạm vi đã công bố, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Đính kèm bản công bố: 609QD-301219.pdf

Lượt người xem:  Views:   56
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức