Tin Tức
 
​       Thực hiện Công văn số 2864/UBND-KTN ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc tăng cường theo dõi, giám sát đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;  ...
 
      Sở Giao thông Vận tải Bình Dương ​ban hành Quyết định số 280/QĐ-SGTVT ngày 03/6/2024 về viiệc Công bố biểu đồ chạy xe theo tuyến và danh mục mạng lưới tuyến cố định ...
 
​       Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày ...
 
​     Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản thông báo mất phù hiệu của các đơn vị kinh doanh vận tải. Để tránh tình trạng tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu đã mất, Sở ...
 
​      Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Quyết định số 0028/QĐ-XPHC ngày 19/4/2024 của Thanh tra Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc xử phạt vi phạm hành ...
 
​     Thực hiện Văn bản số 2824/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 26/4/2024 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu trên Hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT ...
 
​     Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản thông báo mất phù hiệu của các đơn vị kinh doanh vận tải.     Để tránh tình trạng tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù ...
 
​     Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;     Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);     Căn cứ Nghị ...
 
​     Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản thông báo mất phù hiệu của các đơn vị kinh doanh vận tải. Để tránh tình trạng tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu đã mất, Sở ...
 
​     Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được các Thông báo, Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các phương tiện kinh doanh vận tải;    Căn cứ quy ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Thông báo phù hiệu xe 61c-40454 kh6ong còn giá trị sử dụng do Mất phù hiệu xeVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe 61c-40454 kh6ong còn giá trị sử dụng do Mất phù hiệu xe/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/20/2024 18:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu xe 61H09471, 61C39825, 60H04533, 14H03735, 61F00496, 61C45062, 60H03760, 61C34125 không còn giá trị sử dụng do mất phù hiệuVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe 61H09471, 61C39825, 60H04533, 14H03735, 61F00496, 61C45062, 60H03760, 61C34125 không còn giá trị sử dụng do mất phù hiệu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/20/2024 18:00NoĐã ban hành
V/v di dời các tuyến cố định liên tỉnh từ Bến xe miền Đông ra Bến xe miền Đông mớiVận tải phương tiệnV/v di dời các tuyến cố định liên tỉnh từ Bến xe miền Đông ra Bến xe miền Đông mới/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/20/2024 10:00NoĐã ban hành
V/v Triển khai Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Vận tải phương tiệnV/v Triển khai Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/17/2024 8:00NoĐã ban hành
V/v tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinhVận tải phương tiệnV/v tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/13/2024 14:00NoĐã ban hành
V/v thông báo phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước GP KDVT đối với Hợp tác xã vận tải Tấn PhátVận tải phương tiệnV/v thông báo phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước GP KDVT đối với Hợp tác xã vận tải Tấn Phát/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/13/2024 14:00NoĐã ban hành
V/v triển khai Thông tư số 18/2024/TT-BGVT ngày 31/5/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịcVận tải phương tiệnV/v triển khai Thông tư số 18/2024/TT-BGVT ngày 31/5/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/13/2024 14:00NoĐã ban hành
V/v thông báo phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệuVận tải phương tiệnV/v thông báo phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/11/2024 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 70B02034, 83H00054, 51G56329, 51G57683 không còn giá trị sử dụng do mấtVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu 70B02034, 83H00054, 51G56329, 51G57683 không còn giá trị sử dụng do mất/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/11/2024 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu xe 61C14130, 61C14073, 61C37962, 60H04866 không còn giá trị sử dung do mất phù hiệuVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe 61C14130, 61C14073, 61C37962, 60H04866 không còn giá trị sử dung do mất phù hiệu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/11/2024 10:00NoĐã ban hành
Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo dữ liệu trên Hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT (tháng 03/2024) để phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải trên địa bànVận tải phương tiệnVề việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo dữ liệu trên Hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT (tháng 03/2024) để phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/11/2024 10:00NoĐã ban hành
Công bố biểu đồ chạy xe theo tuyến và danh mục mạng lưới tuyến cố định quý I-2024Vận tải phương tiệnCông bố biểu đồ chạy xe theo tuyến và danh mục mạng lưới tuyến cố định quý I-2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/3/2024 14:00NoĐã ban hành
Thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 03 năm 2024Vận tải phương tiệnThu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 03 năm 2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/30/2024 15:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu xe 61B01233, 61C07160, 61C43118, 61H07844 không còn giá trị sử dung do mất phù hiệuVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe 61B01233, 61C07160, 61C43118, 61H07844 không còn giá trị sử dung do mất phù hiệu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/29/2024 15:00NoĐã ban hành
V/v thông báo phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước GP KDVT đối với Công ty TNHH TM DV VT Khoa Ngọc PhátAn toàn giao thôngV/v thông báo phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước GP KDVT đối với Công ty TNHH TM DV VT Khoa Ngọc Phát/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/29/2024 9:00NoĐã ban hành
Về việc tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu trên Hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT (tháng 03/2024) để phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn Về việc tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu trên Hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT (tháng 03/2024) để phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/22/2024 14:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu xe 50G01113, 61H10914, 50H13389, 50H14522 hết giá trị sử dụng do mất phù hiệuVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe 50G01113, 61H10914, 50H13389, 50H14522 hết giá trị sử dụng do mất phù hiệu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/22/2024 8:00NoĐã ban hành
 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnVận tải phương tiện Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/20/2024 14:00YesĐã ban hành
Thông báo phù hiệu mất không còn giá trị sử dụng 61C 17134Vận tải phương tiệnThông báo phù hiệu mất không còn giá trị sử dụng 61C 17134/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/16/2024 16:00NoĐã ban hành
 Thông báo phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu Vận tải phương tiện Thông báo phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/14/2024 16:00NoĐã ban hành
Thông báo về việc các đơn vị kinh doanh vận tải không chấp hành việc nộp lại phù hiệu phương tiện do vi phạm tốc độ trong tháng 02/2024Vận tải phương tiệnThông báo về việc các đơn vị kinh doanh vận tải không chấp hành việc nộp lại phù hiệu phương tiện do vi phạm tốc độ trong tháng 02/2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/14/2024 16:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu xe 61C38841, 50H07772, 51B29376 không còn giá trị sử dụng do mất phù hiệuVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe 61C38841, 50H07772, 51B29376 không còn giá trị sử dụng do mất phù hiệu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2024 11:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu xe 61G00103, 50H29123 không còn giá trị sử dung do mất phù hiệuVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe 61G00103, 50H29123 không còn giá trị sử dung do mất phù hiệu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/3/2024 15:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu xe 51D31929, 60H00276, 50H14522 do Mất phù hiệu xeVận tải phương tiệnThông báo phù hiệu xe 51D31929, 60H00276, 50H14522 do Mất phù hiệu xe/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/3/2024 15:00NoĐã ban hành
Về công bố hoạt động trên tuyến xe buýt nội tỉnh không trợ giá  mã số tuyến 77: Thành phố mới - Thành phố Dĩ AnVận tải phương tiệnVề công bố hoạt động trên tuyến xe buýt nội tỉnh không trợ giá  mã số tuyến 77: Thành phố mới - Thành phố Dĩ An/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/26/2024 10:00NoĐã ban hành
Về công bố hoạt động trên tuyến xe buýt nội tỉnh không trợ giá  mã số tuyến 73: Thành phố mới - Thành phố Tân UyênVận tải phương tiệnVề công bố hoạt động trên tuyến xe buýt nội tỉnh không trợ giá  mã số tuyến 73: Thành phố mới - Thành phố Tân Uyên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/26/2024 10:00NoĐã ban hành
Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tôVận tải phương tiệnVề việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/26/2024 9:00NoĐã ban hành
Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tôVận tải phương tiệnVề việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/26/2024 9:00NoĐã ban hành
V/v Thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 02 năm 2024Vận tải phương tiệnV/v Thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 02 năm 2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/25/2024 17:00NoĐã ban hành
Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 5 năm 2024Đào tạo sát hạchKế hoạch sát hạch lái xe tháng 5 năm 2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/25/2024 16:00NoĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video