Tin Tức
 
          Sở Giao thông vận tải nhận được thông báo mất phù hiệu xe 61B-029.59 của Hợp tác xã vận tải Đại Hoàng Khiêm; Văn bản đề nghị tháo quản lý xe 61C-272.89, ...
 
         Thực hiện Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng;  ...
 
        Với mục đích tăng cường công tác kiếm soát hoạt động vận tải, kiếm soát tải trọng phương tiện trước và sau tết Dương lịch, tết Nguyên đán năm 2021 nhằm kiềm chế, ngăn ...
 
       Sở Giao thông vận tải nhận được bản cam kết mất phù hiệu xe 61C-059.47 của Chi nhánh Hợp tác xã vận tải Nguyên Vỹ; Bản cam kết mất phù hiệu xe 60H-005.93 của Hợp tác xã ...
 
       Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;      Qua ...
 
​         Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Thông báo ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc tước quyền sử dụng ...
 
​Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Văn bản số 479/TB-TTrGTGT ngày 09/11/2020 của Thanh tra giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh về việc thông báo tước quyền sử dụng phù hiệu 61C-289.63 đã ...
 
        Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Thông báo ngày 05/11/2020 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc tước quyền sử dụng phù hiệu ô tô ...
 
        Sở Giao thông vận tải nhận được đơn cam kết mất phù hiệu xe 60A-806.21 của Chi nhánh Liên hiệp Hợp tác xã vận tải cơ giới Thành phố Hồ Chí Minh tại Bình Dương.  ...
 
       Thực hiện nội dung quy định tại Khoản 16 Điều 63 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-12/thongbao_Key_03122020140159.jpg
12/3/2020 15:00NoĐã ban hành
Tuyên truyền dán thẻ đầu cuối thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừngVận tải phương tiệnTinTuyên truyền dán thẻ đầu cuối thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/3/2020 10:00NoĐã ban hành
Kế hoạch tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện trước và sau tết Dương lịch, tết Nguyên đán năm 2021 của Tổng cục Đường bộ Việt NamAn toàn giao thông; Tin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinKế hoạch tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện trước và sau tết Dương lịch, tết Nguyên đán năm 2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam/PublishingImages/2020-11/thongbao_Key_30112020104150.jpg
11/30/2020 11:00YesĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-11/Thông-báo-624x330-1_Key_25112020095629.png
11/24/2020 10:00NoĐã ban hành
Kế hoạch Sát hạch lái xe tháng 12 năm 2020Đào tạo sát hạchTinKế hoạch Sát hạch lái xe tháng 12 năm 2020/PublishingImages/2020-11/thongbao_Key_25112020084932.jpg
11/24/2020 9:00YesĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 51C-908.40 hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 51C-908.40 hết giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-11/Thông-báo-624x330-1_Key_25112020093654.png
11/23/2020 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C-289.63 hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C-289.63 hết giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-11/Thông-báo-624x330-1_Key_25112020094345.png
11/23/2020 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C-293.13 hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C-293.13 hết giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-11/Thông-báo-624x330-1_Key_25112020094820.png
11/23/2020 10:00NoĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-11/thongbao_Key_17112020094647.jpg
11/17/2020 10:00NoĐã ban hành
Tình hình cấp phù hiệu tháng 10 năm 2020Vận tải phương tiệnTinTình hình cấp phù hiệu tháng 10 năm 2020/PublishingImages/2020-11/thongbao_Key_17112020095021.jpg
11/17/2020 10:00NoĐã ban hành
Thông báo Thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng, Phó Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tỉnh Bình DươngTin Tức - Sự KiệnTinThông báo Thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng, Phó Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2020-11/thongbao_Key_12112020091028.jpg
11/12/2020 10:00YesĐã ban hành
Miễn phí đi xe buýt tuyến Thành phố mới Bình Dương đến thị xã Bến CátTin Tức - Sự KiệnTinMiễn phí đi xe buýt tuyến Thành phố mới Bình Dương đến thị xã Bến Cát/PublishingImages/2020-11/Capture_Key_03112020155101.PNG
Trong thời gian từ 10/10/2020 đến 30/11/2020, hành khách đi xe buýt tuyến Thành phố mới đến thị xã Bến Cát của Công ty Becamex Tokyu được miễn phí vé.
11/3/2020 16:00YesĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 60C-311.50giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 60C-311.50giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-11/thongbao_Key_25112020091755.jpg
10/28/2020 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 51D-611.94  giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 51D-611.94  giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-11/Thông-báo-624x330-1_Key_25112020092739.png
10/28/2020 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 65C-115.17  giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 65C-115.17  giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-11/Thông-báo-624x330-1_Key_25112020093404.png
10/28/2020 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C-428.48 hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C-428.48 hết giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-11/thongbao_Key_05112020142613.jpg
10/27/2020 15:00NoĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-11/thongbao_Key_05112020142858.jpg
10/27/2020 15:00NoĐã ban hành
Kế hoạch Sát hạch lái xe tháng 11 năm 2020Đào tạo sát hạch; Tin Tức - Sự KiệnTinKế hoạch Sát hạch lái xe tháng 11 năm 2020/PublishingImages/2020-10/thongbao_Key_23102020171250.jpg
10/23/2020 18:00YesĐã ban hành
Thông báo phù hiệu hết giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-10/thongbao_Key_27102020133610.jpg
10/23/2020 14:00NoĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-10/thongbao_Key_27102020133918.jpg
10/23/2020 14:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 51C-899.05 hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 51C-899.05 hết giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-10/thongbao_Key_27102020105131.jpg
10/15/2020 11:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 51C-518.46 hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 51C-518.46 hết giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-10/3835-081020_Key_14102020140249.pdf
10/14/2020 15:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C-369.17 hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C-369.17 hết giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-10/thongbao_Key_14102020141032.jpg
10/14/2020 15:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C-323.35 hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C-323.35 hết giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-10/thongbao_Key_14102020141553.jpg
10/14/2020 15:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C-439.00 hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C-439.00 hết giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-10/thongbao_Key_14102020141907.jpg
10/14/2020 15:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C-215.20 hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C-215.20 hết giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-10/thongbao_Key_14102020142156.jpg
10/14/2020 15:00NoĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-10/tb_Key_14102020104823.png
10/14/2020 11:00NoĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-10/tb_Key_14102020105113.png
10/14/2020 11:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 51C-511.00 hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 51C-511.00 hết giá trị sử dụng  /PublishingImages/2020-10/thongbao_Key_27102020104533.jpg
10/14/2020 11:00NoĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2020-10/thongbao_Key_27102020104854.jpg
10/14/2020 11:00NoĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video