Tin Tức
 
    Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Công văn số 57/SGTVT-VTPTNL ngày 09/4/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang về việc thông báo doanh nghiệp vận tải đăng ký ...
 
    Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Công văn số 532/SGTVT-VTPTNL ngày 11/4/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định về việc thông báo doanh nghiệp vận tải đăng ký ...
 
​    Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Công văn số 568/SGTVT-VTPTNL ngày 12/4/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang về việc thông báo doanh nghiệp vận tải đăng ký khai ...
 
    Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Công văn số 93/BC-TTrS ngày 25/3/2019 của Thanh tra Giao thông vận tải về việc báo cáo và kiến nghị xử lý các bến xe khách theo ...
 
    Thực hiện Văn bản số 1297/TCĐBVN-VT ngày 06/3/2019 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc đôn đốc triển khai truyền dẫn dữ liệu quản lý bến xe khách về phần mềm quản lý bến xe toàn ...
 
​Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;Qua xem xét Kế hoạch đăng ký lịch sát hạch lái xe ...
 
    Qua báo cáo của Bến xe khách Bến Cát tại Văn bản số 17/BC-BXK ngày 04/3/2019 về việc những khó khăn vướng mắc trong việc truyền dữ liệu quản lý bến xe khách về Tổng cục Đường bộ ...
 
    Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Công văn số 341/SGTVT-VTPTNL ngày 18/3/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên về việc thông báo doanh nghiệp vận tải đăng ký khai ...
 
​    Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Văn bản số 653/SGTVT-VT ngày 03/4/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau về việc doanh nghiệp đăng ký điều chỉnh giờ xuất bến ...
 
​    Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Văn bản số 41/BX ngày 03/4/2019 của Bến xe khách tỉnh Bình Dương về việc góp ý kiến về biểu đồ vận tải hành khách tuyến cố định BX ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Thống nhất phương án đăng ký khai thác tuyến cố định từ BX Chợ Mới đi BX An PhúNewVận tải phương tiệnTinThống nhất phương án đăng ký khai thác tuyến cố định từ BX Chợ Mới đi BX An Phú/PublishingImages/2019-04/tb_Key_24042019090110.png
4/24/2019 10:00NoĐã ban hành
Thống nhất phương án đăng ký khai thác tuyến cố định từ BX Thịnh Long đi BX Bến CátNewVận tải phương tiệnTinThống nhất phương án đăng ký khai thác tuyến cố định từ BX Thịnh Long đi BX Bến Cát/PublishingImages/2019-04/tb_Key_24042019085224.png
4/24/2019 9:00NoĐã ban hành
Thống nhất phương án đăng ký khai thác tuyến cố định từ BX Tri Tôn đi BX Bến CátNewVận tải phương tiệnTinThống nhất phương án đăng ký khai thác tuyến cố định từ BX Tri Tôn đi BX Bến Cát/PublishingImages/2019-04/tb_Key_24042019085409.png
4/24/2019 9:00NoĐã ban hành
Xử lý vi phạm của bến xe khách theo Thông tư 10/2015/TT-BGTVTNewVận tải phương tiệnTinXử lý vi phạm của bến xe khách theo Thông tư 10/2015/TT-BGTVT/PublishingImages/2019-04/tb_Key_24042019085607.png
4/24/2019 9:00NoĐã ban hành
Yêu cầu các bến xe  khách thực hiện sử dụng phần mềm quản lý bến xeNewVận tải phương tiệnTinYêu cầu các bến xe  khách thực hiện sử dụng phần mềm quản lý bến xe/PublishingImages/2019-04/tb_Key_24042019085839.png
4/24/2019 9:00NoĐã ban hành
KẾ HOẠCH SÁT HẠCH LÁI XE THÁNG 5 NĂM 2019NewĐào tạo sát hạchTinKẾ HOẠCH SÁT HẠCH LÁI XE THÁNG 5 NĂM 2019/PublishingImages/2019-04/tb_Key_23042019140509.png
4/23/2019 15:00YesĐã ban hành
Yêu cầu thực hiện phần mềm quản lý bến xe kháchNewVận tải phương tiệnTinYêu cầu thực hiện phần mềm quản lý bến xe khách/PublishingImages/2019-04/tb_Key_23042019140903.png
4/23/2019 15:00NoĐã ban hành
Thống nhất phương án đăng ký khai thác tuyến cố định từ  BX Nam Tuy Hòa đi BX            Bình DươngNewVận tải phương tiệnTinThống nhất phương án đăng ký khai thác tuyến cố định từ  BX Nam Tuy Hòa đi BX            Bình Dương/PublishingImages/2019-04/tb_Key_23042019141058.png
4/23/2019 15:00NoĐã ban hành
Ý kiến về đề nghị điều chỉnh giờ xuất bến tuyến cố định BX Cà Mau đi BX An PhúNewVận tải phương tiệnTinÝ kiến về đề nghị điều chỉnh giờ xuất bến tuyến cố định BX Cà Mau đi BX An Phú/PublishingImages/2019-04/tb_Key_23042019141357.png
4/23/2019 15:00NoĐã ban hành
Ý kiến về đề nghị điều chỉnh giờ xuất bến tuyến cố định BX Bình Dương đi BX Chợ MớiNewVận tải phương tiệnTinÝ kiến về đề nghị điều chỉnh giờ xuất bến tuyến cố định BX Bình Dương đi BX Chợ Mới/PublishingImages/2019-04/1080-180419_Key_23042019141717.pdf
4/23/2019 15:00NoĐã ban hành
Thống nhất phương án đăng ký khai thác tuyến cố định từ BX Quảng Ngãi đi BX Bến CátNewVận tải phương tiệnTinThống nhất phương án đăng ký khai thác tuyến cố định từ BX Quảng Ngãi đi BX Bến Cát/PublishingImages/2019-04/tb_Key_23042019142116.png
4/23/2019 15:00NoĐã ban hành
Thống nhất phương án đăng ký khai thác tuyến cố định từ BX Quy Nhơn đi BX Bến CátNewVận tải phương tiệnTinThống nhất phương án đăng ký khai thác tuyến cố định từ BX Quy Nhơn đi BX Bến Cát/PublishingImages/2019-04/tb_Key_23042019142317.png
4/23/2019 15:00NoĐã ban hành
Ý kiến về đề nghị điều chỉnh giờ xuất bến tuyến cố định BX Tam Nông đi BX           Bến  CátNewVận tải phương tiệnTinÝ kiến về đề nghị điều chỉnh giờ xuất bến tuyến cố định BX Tam Nông đi BX           Bến  Cát/PublishingImages/2019-04/tb_Key_23042019142531.png
4/23/2019 15:00NoĐã ban hành
Thống nhất phương án đăng ký khai thác tuyến cố định từ BX Quảng Ngãi đi BX Bến CátNewVận tải phương tiệnTinThống nhất phương án đăng ký khai thác tuyến cố định từ BX Quảng Ngãi đi BX Bến Cát/PublishingImages/2019-04/tb_Key_23042019142738.png
4/23/2019 15:00NoĐã ban hành
Thống nhất phương án đăng ký khai thác tuyến cố định từ BX Duyên Hải đi BX An PhúNewVận tải phương tiệnThống nhất phương án đăng ký khai thác tuyến cố định từ BX Duyên Hải đi BX An Phú/PublishingImages/2019-04/tb_Key_23042019142934.png
4/23/2019 15:00NoĐã ban hành
Thực hiện quy định về thiết bị giám sát hành trìnhNewVận tải phương tiệnTinThực hiện quy định về thiết bị giám sát hành trình/PublishingImages/2019-04/tb_Key_23042019143454.png
4/23/2019 15:00NoĐã ban hành
Tiếp tục triển khai KH vận chuyển hành khách dịp Lễ 30/4 và 01/5/2019NewVận tải phương tiệnTinTiếp tục triển khai KH vận chuyển hành khách dịp Lễ 30/4 và 01/5/2019/PublishingImages/2019-04/tb_Key_23042019143713.png
4/23/2019 15:00NoĐã ban hành
Tiếp tục triển khai các biên pháp ngăn chặn dịch tả lợn Châu PhiTin Tức - Sự KiệnTinTiếp tục triển khai các biên pháp ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi/PublishingImages/2019-04/tb_Key_10042019134923.png
4/10/2019 14:00NoĐã ban hành
Kế hoạch phục vụ vận chuyển hành khách dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 01/5Tin Tức - Sự KiệnTinKế hoạch phục vụ vận chuyển hành khách dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 01/5/PublishingImages/2019-04/931-080419_Key_10042019135351.pdf
4/10/2019 14:00NoĐã ban hành
Kế hoạch về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019Tin Tức - Sự KiệnTinKế hoạch về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019/PublishingImages/2019-04/tb_Key_04042019110353.png
4/4/2019 12:00NoĐã ban hành
Kế hoạch về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2019Tin Tức - Sự KiệnTinKế hoạch về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2019/PublishingImages/2019-04/tb_Key_04042019110814.png
4/4/2019 12:00NoĐã ban hành
Đoàn Cơ sở Sở Giao thông vận tải ra quân hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2019Hoạt động đoàn thểĐoàn Cơ sở Sở Giao thông vận tải ra quân hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2019/PublishingImages/2019-04/3_Key_01042019143208.jpg
4/1/2019 15:00YesĐã ban hành
Tổ chức triển khai khám sức khỏe cho lái xe kinh doanh vận tảiVận tải phương tiệnTinTổ chức triển khai khám sức khỏe cho lái xe kinh doanh vận tải/PublishingImages/2019-03/tb_Key_28032019103300.png
3/28/2019 11:00YesĐã ban hành
KẾ HOẠCH SÁT HẠCH LÁI XE THÁNG 4 NĂM 2019Đào tạo sát hạchTinKẾ HOẠCH SÁT HẠCH LÁI XE THÁNG 4 NĂM 2019/PublishingImages/2019-03/tb_Key_26032019110257.png
3/26/2019 12:00YesĐã ban hành
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương An toàn giao thông; Tin Tức - Sự KiệnTăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương /PublishingImages/2019-03/1_Key_19032019145557.jpg
3/19/2019 15:00YesĐã ban hành
Lãnh đạo Sở và UBND thành phố Thủ Dầu Một khảo sát, làm việc về công tác đảm bảo giao thông, trật tự, an toàn giao thông trên đường ĐT.741Tin Tức - Sự KiệnLãnh đạo Sở và UBND thành phố Thủ Dầu Một khảo sát, làm việc về công tác đảm bảo giao thông, trật tự, an toàn giao thông trên đường ĐT.741/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/12/2019 17:00YesĐã ban hành
Một số lưu ý đối với các thí sinh dự sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và người dân đến đổi GPLX nước ngoàiĐào tạo sát hạchTinMột số lưu ý đối với các thí sinh dự sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và người dân đến đổi GPLX nước ngoài/PublishingImages/2019-03/tb_Key_06032019110102.png
3/6/2019 11:00YesĐã ban hành
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2019Tin Tức - Sự KiệnTinHỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/5/2019 9:00NoĐã ban hành
Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2019 của chi bộ Sở Giao thông vận tảiTin Tức - Sự KiệnTinLễ kết nạp đảng viên mới năm 2019 của chi bộ Sở Giao thông vận tải/PublishingImages/2019-03/1a1_Key_05032019080920.jpg
2/26/2019 9:00YesĐã ban hành
Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 03/2019Đào tạo sát hạchTinKế hoạch sát hạch lái xe tháng 03/2019/PublishingImages/2019-02/tb_Key_21022019075745.png
2/21/2019 8:00YesĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video