Tin Tức
 
      Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm ...
 
​         Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;    ...
 
​       Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Thông báo số 49/TB-TTS ngày 27/01/2021 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận về việc tước quyền sử dụng phù ...
 
​         Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Công văn số 75/TrT-KH ngày 22/02/2021 của Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng về việc đề ...
 
       Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 655/UBND-VX ngày 15/02/2021 về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. ...
 
      Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Thông báo ngày 21/01/2021 của Thanh tra Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc thông báo tước quyền sử dụng phù hiệu xe ô ...
 
​       Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Thông báo ngày 04/02/2021 của Thanh tra Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc thông báo tước quyền sử dụng phù hiệu xe ...
 
​        Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Thông báo số 57/TB-TTS ngày 27/01/2020 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận về việc tước quyền sử dụng ...
 
​        Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Thông báo ngày 21/01/2021 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Bình Dương về việc thông báo tước quyền sử dụng phù ...
 
      Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Thông báo ngày 21/01/2021 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Bình Dương về việc thông báo tước quyền sử dụng phù hiệu xe ô ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Triển khai các quy định mới về tổ chức quản lý hoạt động KDVT bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ tại Thông tư 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/02/2021Tin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinTriển khai các quy định mới về tổ chức quản lý hoạt động KDVT bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ tại Thông tư 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/02/2021/PublishingImages/2021-02/thongbao_Key_23022021144516.jpg
2/23/2021 15:00YesĐã ban hành
Kế hoạch Sát hạch lái xe tháng 03 năm 2021Đào tạo sát hạch; Tin Tức - Sự KiệnTinKế hoạch Sát hạch lái xe tháng 03 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/23/2021 9:00YesĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 86C13961 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 86C13961 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2021-02/phuhieu_Key_22022021144025.png
2/22/2021 15:00NoĐã ban hành
Thống nhất thanh quyết toán vé tháng xe buýt cho các đối tượng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19Tin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinThống nhất thanh quyết toán vé tháng xe buýt cho các đối tượng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19/PublishingImages/2021-02/thongbao_Key_24022021094254.jpg
2/22/2021 10:00YesĐã ban hành
Tổ chức đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trở lại sau thời gian tạm dừng để phòng, chống dịch Covid-19Đào tạo sát hạch; Tin Tức - Sự KiệnTinTổ chức đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trở lại sau thời gian tạm dừng để phòng, chống dịch Covid-19/PublishingImages/2021-02/thongbao_Key_19022021105805.jpg
2/19/2021 11:00YesĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C22736 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C22736 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2021-02/phuhieu_Key_22022021140322.png
2/18/2021 15:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C28192 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C28192 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2021-02/phuhieu_Key_22022021140622.png
2/18/2021 15:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 70C10214 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 70C10214 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2021-02/phuhieu_Key_22022021143232.png
2/18/2021 15:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C27942 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C27942 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2021-02/phuhieu_Key_22022021103825.png
2/18/2021 11:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61H01705 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61H01705 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2021-02/phuhieu_Key_22022021092810.png
2/18/2021 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C38653 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C38653 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2021-02/phuhieu_Key_22022021084802.png
2/18/2021 9:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 66S1982 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 66S1982 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2021-02/phuhieu_Key_22022021090134.png
2/18/2021 9:00NoĐã ban hành
Thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 8, tháng 9 năm 2020Vận tải phương tiệnTinThu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 8, tháng 9 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/8/2021 17:00NoĐã ban hành
Góp ý về Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050Tin Tức - Sự KiệnGóp ý về Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050/PublishingImages/2021-02/hinhanhgopy_Key_03022021151657.jfif
2/3/2021 16:00YesĐã ban hành
Thông báo về việc hạn chế đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ để chủ động phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mớiĐào tạo sát hạch; Tin Tức - Sự KiệnThông báo về việc hạn chế đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ để chủ động phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới/PublishingImages/2021-02/tải xuống_Key_01022021162406.jfif
2/1/2021 17:00YesĐã ban hành
Thông báo Tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh bình dương thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch covid-19 theo chỉ đạo của bộ giao thông vận tải ngày 28/01/2021Tin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinThông báo Tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh bình dương thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch covid-19 theo chỉ đạo của bộ giao thông vận tải ngày 28/01/2021/PublishingImages/2021-01/thongbao_Key_29012021152619.jpg
1/29/2021 16:00YesĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2021-01/phuhieu_Key_29012021153741.png
1/29/2021 16:00NoĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2021-01/phu-hieu-xe-tai-nhatnang_Key_29012021090920.jpg
1/29/2021 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 60C14256 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 60C14256 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2021-01/phu-hieu-xe-tai-nhatnang_Key_28012021100738.jpg
1/22/2021 11:00NoĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2021-01/phu-hieu-xe-tai-nhatnang_Key_29012021090705.jpg
1/22/2021 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C46197 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C46197 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2021-01/phu-hieu-xe-tai-nhatnang_Key_28012021082622.jpg
1/22/2021 9:00NoĐã ban hành
Kế hoạch Sát hạch lái xe tháng 02 năm 2021Đào tạo sát hạchTinKế hoạch Sát hạch lái xe tháng 02 năm 2021/PublishingImages/2021-01/Capture_Key_22012021094224.PNG
1/21/2021 10:00YesĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2021-01/phu-hieu-xe-tai-nhatnang_Key_26012021091428.jpg
1/19/2021 10:00NoĐã ban hành
Triển khai các Quyết định của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc công bố tiêu chuẩn cơ sở bến thủy nội địa.Vận tải phương tiệnTinTriển khai các Quyết định của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc công bố tiêu chuẩn cơ sở bến thủy nội địa./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/19/2021 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 48C04930 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 48C04930 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2021-01/phu-hieu-xe-tai-nhatnang_Key_26012021140044.jpg
1/15/2021 14:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 51D52967 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 51D52967 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2021-01/phu-hieu-xe-tai-nhatnang_Key_26012021104339.jpg
1/15/2021 11:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C30952 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C30952 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2021-01/phu-hieu-xe-tai-nhatnang_Key_26012021140429.jpg
1/13/2021 15:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C41812 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C41812 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2021-01/phu-hieu-xe-tai-nhatnang_Key_26012021142943.jpg
1/13/2021 15:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C27623 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C27623 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2021-01/phu-hieu-xe-tai-nhatnang_Key_26012021143337.jpg
1/13/2021 15:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C43942 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C43942 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2021-01/phu-hieu-xe-tai-nhatnang_Key_26012021143700.jpg
1/13/2021 15:00NoĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video