Tin Tức
Thứ 2, Ngày 14/01/2019, 10:00
Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/01/2019

    Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

    Căn cứ Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

    Căn cứ Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND, ngày 05/03/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/20015 của Chính phủ;

    Nhằm thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan năm 2019, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chù năm 2019 với mục đích sau:

  • Phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức, viên chức và người lao động gắn liền với việc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ở cơ quan, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chù, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng. Phát huy dân chủ đồng thời kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm Hiển pháp, pháp luật, quy định của ngành, xâm phạm quyền tự do dân chủ của người khác, cản trở việc thi hành công vụ ở cơ quan, gây mất đoàn kêt trong nội bộ. Xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; Đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có hiệu quả, đáp ứng ỵêu cầu công tác, ngăn chặn, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà và sách nhiễu.
  • Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan nhằm phổ biến đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về những nội dung cơ bản của Quy chế dân chủ ở cơ sở đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ.
  • Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; đây mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
  • Đảm bảo 100% cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. 100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động được quán triệt học tập và thực hiện nghiêm những quy định trong Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan.
  • Việc tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ phải được duy trì thành nề nếp, thường xuyên, liên tục gắn với phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa; cách thức tố chức triển khai phù hợp với tình hình thục tế của cơ quan.


​Đính kèm theo Kế hoạch: 138-140119.pdf

Lượt người xem:  Views:   449
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức