Tin Tức
Thứ 6, Ngày 14/12/2018, 17:00
Triển khai Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải sông pha biển đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/12/2018

​     Sở GTVT tỉnh Bình Dương Triển khai Quyết định số 4291/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2013 của Bộ GTVT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải sông pha biển đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Quan điểm phát triển của Quyết định này gồm:

  • Phát triển vận tải sông pha biển phù hơp với Chiến lược biển, Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam, Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa và các phương thức vận tải khác để phát huy hiệu quả của toàn hệ thống giao thông vận tải.
  • Phát huy tối đa điều kiện tự nhiên của đất nước có bờ bỉển dài, mật độ sông, kênh lớn với nhiều cửa sông, đặc biệt là tiềm năng vận tải ven biển kết nối hệ thống vận tải thủy nội địa 3 miền Bắc - Trung - Nam. Tạo bước đột phá về giao thông vận tải thủy góp phần giảm tải cho các phương thức vận tải khác, đặc biệt là giao thông vận tải đường bộ, đồng thời đáp úng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng miền và hội nhập kinh tế quốc tế với các nước lân cận.
  • Phát triển vận tải sông pha biển từng bước hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu vận tải với chất lượng ngày càng cao, giá thành hợp lý và an toàn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng, tăng sức cạnh tranh của vận tải đường thủy.
  • Quan tâm đén đào tạo phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, đẩy manh cải cách thủ tục hành chính, từng bước hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với phương thức vận tải sông pha biển.
  • Huy động mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư khai thác vận tải sông pha biển, trong đó chú trọng đầu tư phát triển đội tàu pha sông biển có cơ cấu hợp lý, từng bước hiện đại.

Đính kèm QĐ: QH phát triển vận tải sông pha biển đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.PDF

Lượt người xem:  Views:   866
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức