Tin Tức
Thứ 6, Ngày 30/03/2018, 11:00
Quyết định về việc Ban hành Chương trình hành động của Sở Giao thông vận tải về cắt giảm cho phí cho Doanh nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/03/2018

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Sở Giao thông vận tải nhằm cụ thể hoá những nhiệm vụ và định hướng cơ bản liên quan đến hoạt động vận tải đã được xác định tại Nghị quyết số 35/NQ-CP, trong đó xác định các mục tiêu cụ thể như sau:

  1. Thực hiện cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông qua thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của Sở Giao thông vận tải và triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.
  2. Xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực giao thông vận tải theo định hướng bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.
  3. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành thông qua việc củng cố, phát triển các doanh nghiệp nắm giữ các khâu then chốt, huyết mạch của ngành giao thông vận tải trong hoạt động vận chuyển hàng hóa, hành khách; tạo lập môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh giữa các doanh nghiệp hoạt động trong ngành.
  4. Rà soát, Tham mưu UBND và Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh mức phí đường bộ, phí BOT hợp lý nhằm giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp.
  5. Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng các chính sách cắt giảm các thủ tục hành chính, giảm chi phí quản lý hoạt động cho các doanh nghiệp vận tải từ 15%-20%.​

​Chi tiết được đính kèm tệp tin bên dưới:

148-280318.pdf

Lượt người xem:  Views:   944
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức