Thủ Tục Hành Chính
LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT 

1​Cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt 
2Cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang 
3Gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt 
4Gia hạn Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang 
5Chấp thuận chủ trương xây dựng đường ngang (đối với đường sắt có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 100 km/giờ giao nhau với đường bộ; đường sắt giao nhau với đường bộ từ cấp IV trở xuống) 
6Chấp thuận chủ trương kết nối các tuyến đường sắt 
7Cấp Giấy phép kết nối các tuyến đường sắt 
8Gia hạn giấy phép kết nối, bãi bỏ kết nối các tuyến đường sắt 
9Bãi bỏ đường ngang 

 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
 
Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Phân loại

Nội dung

Number

Date and Time

Attachments

Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Thủ tục hành chính