Thủ Tục Hành Chính
LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT 

1​Cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt Tải xuống​​
2Cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang Tải xuống
3Gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt Tải xuống
4Gia hạn Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang Tải xuống
5Chấp thuận chủ trương xây dựng đường ngang (đối với đường sắt có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 100 km/giờ giao nhau với đường bộ; đường sắt giao nhau với đường bộ từ cấp IV trở xuống) 
Tải xuống
6Chấp thuận chủ trương kết nối các tuyến đường sắt Tải xuống
7Cấp Giấy phép kết nối các tuyến đường sắt Tải xuống
8Gia hạn giấy phép kết nối, bãi bỏ kết nối các tuyến đường sắt Tải xuống
​9​Bãi bỏ đường ngangTải xuống​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
 
Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Phân loại

Nội dung

Number

Date and Time

Attachments

Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Thủ tục hành chính