Thủ Tục Hành Chính
LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIAO THÔNG  

1​


Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ
thủ tục gt 1.docx

2


Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ ủy thác và đường tỉnh
 ​​​​thủ tục 2.docx

3


Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác và đường tỉnh
 thủ tục 3.docx

4


Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ ủy thác và đường tỉnh
 thủ tục 4.docx

5


Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ ủy thác và đường tỉnh
 thủ tục 5.docx

6Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường tỉnh.
 thủ tục 6.docx

7


Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ ủy thác.
 thủ tục 7.docx

8


Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác và đường tỉnh là đường từ cấp IV trở xuống
 thủ tục 8.docx

9


Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (đối với xây dựng công trình thiết yếu có liên quan đến quốc lộ được giao quản lý và không thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường quốc lộ ủy thác đang khai thác và đường tỉnh.
 thủ tục 9.docx

10


Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác
 thủ tục 10.docx

11


Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác và đường tỉnh
 thủ tục 11.docx

12


Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác
 thủ tục 12.docx

 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
 
Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Phân loại

Nội dung

Attachments

Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Thủ tục hành chính