Thủ Tục Hành Chính
LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

1​Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Tải xu​​ống
2Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Tải xuống
3Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa 
Tải xuống
4Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Tải xuống
5Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 
Tải xuống
6Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 
Tải xuống​
7​Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác 
Tải xuống
8Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Tải xuống
9Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Tải xuống
10Dự học, thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 
Tải xuống
11​Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Tải xuống
12Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa 
Tải xuống
13Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

 Tải xuống
14Chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải 
Tải xuống
15Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu Tải xuống​
16Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước Tải xuống
17Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước Tải xuống
18Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước Tải xuống
19Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa 
Tải xuống
20​Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa T​ải xuống
21Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu Tải xuống
22Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa Tải xuống
23Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa Tải xuống
24Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, thông số kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa 
Tải xuống
25Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa Tải xuống
​26​Thiết lập khu neo đậuTải xuống
27Công bố hoạt động khu neo đậu Tải xuố​ng
28Công bố đóng khu neo đậu Tải xuống
29Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa 
Tải xuống
30Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa Tải xuống
31Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính 
Tải xuống
32Công bố hoạt động bến thủy nội địa Tải xuống
33Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính 
Tải xuống
34Công bố hoạt động cảng thủy nội địa Tải xuống
35Công bố hoạt động cảng thủy nội địa trường hợp không còn nhu cầu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
 Tải xuống
36Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương 
Tải xuống
37Công bố đóng luồng đường thủy nội địa khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng Tải xuống
38Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng Tải xuống
39Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa Tải xuống
​40​​Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa
Tải xuống
41Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa Tải xuống
42Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông Tải xuống
43Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát 
Tải xuống
44Thủ tục đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát 
Tải xuống
45Cấp lại Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam-Campuchia cho phương tiện Tải xuống
46Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa Tải xuống
47Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa Tải xuống
48Cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thủy Tải xuống
​​49​Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sungTải xuống​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
 
Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Phân loại

Nội dung

Number

Date and Time

Attachments

Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Thủ tục hành chính