Thủ Tục Hành Chính
LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 


1

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

 
thủ tục ĐT 1.docx

2


Cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện
 
thủ tục ĐT 2.docx

3


Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
 
thủ tục ĐT 3.docx

4


Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa
 
thủ tục ĐT 4.docx

5
Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải 
thủ tục ĐT 5.docx

6


Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa
 
thủ tục ĐT 6.docx

7


Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa
 
thủ tục ĐT 7.docx


8


Chấp thuận điều chỉnh phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

 
thủ tục ĐT 8.docx

9


Chấp thuận đơn vị tư vấn giám sát dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến sông đường thủy nội địa

 
thủ tục ĐT 9.docx

10


Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện các dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

 
thủ tục ĐT 10.docx

11


Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

 
thủ tục ĐT 11.docx

12


Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối với công trình đường thủy nội địa hết tuổi thọ thiết kế
 
thủ tục ĐT 12.docx

13


Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông
 
thủ tục ĐT 13.docx

14


Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố bằng tàu khách cao tốc
 
thủ tục ĐT 14.docx

15


Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương
 
thủ tục ĐT 15.docx

16


Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

 
thủ tục ĐT 16.docx

17


Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

 
thủ tục ĐT 17.docx

18

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địaquốc gia

thủ tục ĐT 18.docx

19

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp thi công công trình trên đường thủy nội địa địa phương , đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa địa phương

 
thủ tục ĐT 19.docx

20

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa phương

 
thủ tục ĐT 20.docx

21


Công bố hoạt động cảng thủy nội địa
 
thủ tục ĐT 21.docx

22

Công bố lại cảng thủy nội địa
 
thủ tục ĐT 22.docx

23


Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

 
thủ tục ĐT 23.docx

24

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

 
thủ tục ĐT 24.docx

25

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 
thủ tục ĐT 25.docx

26


Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 
thủ tục ĐT 26.docx

27

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

 
thủ tục ĐT 27.docx

28


Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
 
thủ tục ĐT 28.docx

29


Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
 
thủ tục ĐT 29.docx

30


Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
 
thủ tục ĐT 30.docx

31
Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải 
thủ tục ĐT 31.docx

32


Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

 
thủ tục ĐT 32.docx

33


Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa
 
thủ tục ĐT 33.docx

34


Thông báo lần đầu, định kỳ luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương
 
thủ tục ĐT 34.docx

35


Thông báo thường xuyên, đột xuất luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

 
thủ tục ĐT 35.docx

36


Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa loại 4

 
thủ tục ĐT 36.docx

​37


Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa loại 4

 
thủ tục ĐT 37.docx

38


Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
 
thủ tục ĐT 38.docx

39


Cấp, cấp lại, chuyển đổi chứng chỉ nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của cơ sở dạy nghề

 
thủ tục ĐT 39.docx

40​


Dự kiểm tra lấy chứng chỉ nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản
 
thủ tục ĐT 40.docx
 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
 
Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Phân loại

Nội dung

Attachments

Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Thủ tục hành chính