Thủ Tục Hành Chính
LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 

1​Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
2Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp
3Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp
4Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp
5Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam
6Cấp mới Giấy phép lái xe
7Cấp lại Giấy phép lái xe
8ấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
9Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe)
10Cấp Giấy phép xe tập lái
11​​Cấp lại Giấy phép xe tập lái
12Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô
13Cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động
14Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động
15Cấp Giấy phép lái xe quốc tế
16Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế
17Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo
18Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác
19Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)
20Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)
21Đăng ký khai thác tuyến
22Công bố đưa bến xe khách vào khai thác
23Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác
24​Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác
25Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác
26Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào – Campuchia
27Cấp giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia
28Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam
29Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào
30Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam
31Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam
32Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện
33Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện
34Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia
35Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
36Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng
37Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng
38Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc
39Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
40Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn
41Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng
42Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
43Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất
44Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố
45Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
46Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến
47Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
48Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ
49Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
50Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ
51Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
52Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác
53Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý
54Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ
55Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ
56Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác
57Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ
58Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
59Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô
60Phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô
 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
 
Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Phân loại

Nội dung

Number

Date and Time

Attachments

Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Thủ tục hành chính