Thủ Tục Hành Chính
LĨNH VỰC ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH, CẤP, ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE 


1​


Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
 ​thủ tục SH 1.docx

2


Cấp Giấy phép lái xe quốc tế
 ​​​thủ tục SH 2.docx

3


Cấp Giấy phép xe tập lái
 thủ tục SH 3.docx

4


Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
 thủ tục SH 4.docx

5


Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động
 
thủ tục SH 5.docx

6Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác
 
thủ tục SH 6.docx

7


Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo
 
thủ tục SH 7.docx

8


Cấp lại Giấy phép lái xe
 thủ tục SH 8.docx

9


Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế
 thủ tục SH 9.docx

10


Cấp lại Giấy phép xe tập lái
 thủ tục SH 10.docx

11


Cấp mới Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động
 thủ tục SH 11.docx

12


Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô
 thủ tục SH 12.docx

13


Cấp mới Giấy phép lái xe
 thủ tục 13.docx

14


Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp
 thủ tục 14.docx

15


Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
 
thủ tục SH 15.docx

16


Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp
 
thủ tục SH 16.docx

17


Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam
 thủ tục 17.docx

18


Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp
 thủ tục 18.docx

 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
 
Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Phân loại

Nội dung

Attachments

Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Thủ tục hành chính