Văn Bản Dự Thảo
Góp ý Nghị quyết Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương  
Ngày bắt đầu:
24/04/2019  
Ngày kết thúc:
25/05/2019  
Loại văn bản:
Trích yếu:

​Quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương ​

 
Nội dung:
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý
 
 
Ảnh
Video