Lịch làm việc
Thứ 2, Ngày 18/02/2019, 09:00
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 8, từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/02/2019

Thứ hai 18/02/2019
Sáng

- 08 giờ 00, Ban Giám đốc, trưởng các phòng họp triển khai công tác Văn phòng Sở.

Địa điểm: Phòng họp 1

 

Chiều

 

 

Thứ ba 19/02/2019
Sáng

 - 8 giờ 00, Giám đốc Trần Bá Luận dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23, khóa X.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy

 

Chiều

 - 13 giờ 00, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng: Kế hoạch Tài chính, Quản lý Chất lượng, Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông và An toàn giao thông tiếp và làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nước..

Địa điểm: Hội trường Sở

 

Thứ tư 20/02/2019
Sáng

 - Cả ngày: Giám đốc Trần Bá Luận, PGĐ Vương Thế Hùng, Trưởng phòng Quản lý KCHTGT và ATGT đi kiểm tra hiện trạng các tuyến ĐT chuẩn bị thực hiện công tác bảo trì đường bộ năm 2019.

- 09 giờ 00, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu, Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện tiếp và làm việc với Đoàn JICA về báo cáo kết quả thực hiện dự án Nâng cao năng lực giao thông, tập trung chủ đạo vào giao thông công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Hội trường Sở

 

Chiều

 

 

Thứ năm 21/02/2019
Sáng

 - Cả ngày: Nội dung: Giám đốc Trần Bá Luận, PGĐ Vương Thế Hùng, Trưởng phòng Quản lý KCHTGT và ATGT đi kiểm tra hiện trạng các tuyến ĐT chuẩn bị thực hiện công tác bảo trì đường bộ năm 2019.

 

Chiều

 - 13 giờ 30, PGĐ Vương Thế Hùng dự Hội thảo phát triển kiến trúc cho Thành phố Thông minh tỉnh Bình Dương.

Thành phần: Phòng Quản lý KCHT-ATGT cùng dự

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh

 

Thứ sáu 22/02/2019
Sáng

 - 7 giờ 00, Giám đốc Trần Bá Luận, PGĐ Vương Thế Hùng, Trưởng phòng Quản lý KCHTGT và ATGT đi kiểm tra hiện trạng các tuyến ĐT chuẩn bị thực hiện công tác bảo trì đường bộ năm 2019.

 

Chiều

 

 

Thứ bảy 23/02/2019
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 24/02/2019
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​​​


Lượt người xem:  Views:   171
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc