Lịch làm việc
Thứ 2, Ngày 15/05/2023, 14:00
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 20, từ ngày 15/05/2023 đến ngày 21/05/2023)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/05/2023

Thứ Hai 15/05/2023
Sáng

-  Kế toán trưởng Đàm Thị Thủy duyệt quyết toán Thanh tra Giao thông

Theo Thông báo số 1538/SGTVT-VP ngày 09/5/2023.

Địa điểm: Thanh tra Giao thông vận tải

 

Chiều

 

 

Thứ Ba 16/05/2023
Sáng

 

 

Chiều

 -  14 Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp giao ban Ban Bí thư các huyện, thị, thành ủy tháng 4/2023.
(Theo lịch làm việc của Tỉnh ủy).

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.


-  14 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu, Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hòa, Chánh Thanh tra GTVT Nguyễn Văn Tư, Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Bình Dương Nguyễn Ngọc Hùng, Đại diện Phòng Quản lý Kết cấu HTGT và ATGT tiếp và làm việc với Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam..

Địa điểm: Hội trường Sở GTVT.


-  14 giờ, PGĐ  Nguyễn Thanh thuận họp UBND Tỉnh báo cáo kiến nghị xác định hành lang an toàn đường bộ đối với các đường dân sinh, đường ngõ, hẻm (không phải đường xã) trên địa bàn.
(Theo lịch làm việc của UBND Tỉnh).

Thành phần: Phó trưởng phòng Quản lý kết cấu HTGT và ATGT Đoàn Quốc Thi.​

Địa điểm: Phòng họp B-UBND tỉnh.


-  14 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự họp Ban Chỉ đạo bảo vệ mội trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương thông qua dự thảo Kế hoạch bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương giao đoạn 2021-2025 (điều chỉnh) và báo cáo kết quả thực hiện năm 2022..

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

Thứ Tư 17/05/2023
Sáng

 -  9 giờ 00 phút ngày 17/5/2023, Phòng QLKCHT phối hợp cùng Sở Nông nghiệp. UBND TP Dĩ An, Cảng vụ Đường thủy nội địa Bình Dương, Thanh tra Sở GTVT kiểm tra Bến thủy nội địa Bình Thắng của Công ty Thanh Lễ phục vụ việc xem xét gia hạn thời gian hoạt động bến thủy.


-  08 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Võ Văn Sang dự hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022, của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; cấp xã; Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2023..

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.


-  08 giờ 30, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu họp UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển dịch vụ Logistics tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của ngành công thương.
(Theo lịch làm việc của UBND tỉnh).

Thành phần: Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Địa điểm: Phòng họp B-UBND tỉnh.


-  08 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, Trưởng phòng Quản lý VTPT và NL Nguyễn Thanh Điền, Chánh Thanh Tra GTVT Nguyễn Văn Tư, Giám đốc Bến xe khách tỉnh Huỳnh Văn Trọng tiếp và làm việc với Sở Giao thông vận tải Phú Yên. 

Địa điểm: Hội trường Sở GTVT.


-  Kế toán trưởng Đàm Thị Thủy duyệt quyết toán Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Bình Dương

Theo Thông báo số 1538/SGTVT-VP ngày 09/5/2023.

Địa điểm: Trung tâm GDNN - Sát hạch lái xe Bình Dương

 

Chiều

 

 

Thứ Năm 18/05/2023
Sáng

 -  Kế toán trưởng Đàm Thị Thủy duyệt quyết toán Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Bình Dương

Theo Thông báo số 1538/SGTVT-VP ngày 09/5/2023.

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Bình Dương

 

Chiều

 -  14 giờ 30 phút ngày 18/5/2023, Phòng QLKCHT (CV Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thị Mỹ Nhinh) phối hợp cùng Ban ATGT tỉnh, Cảng vụ Đường thủy nội địa Bình Dương, UBND phường Tân An, Cty Phát Nguyễn Phong kiểm tra Bến thủy nội địa Nguyễn Phong 2, Nguyễn Phong 3 phục vụ việc xem xét gia hạn thời gian hoạt động bến thủy.

 

Thứ Sáu 19/05/2023
Sáng

 -  06 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".
(Theo Giấy mời số 101/GM-UBND ngày 12/5/2023 của UBND Tỉnh).

Địa điểm: Bệnh viện 1.500 giường, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.


-  Kế toán trưởng Đàm Thị Thủy duyệt quyết toán Đoạn Quản lý sửa chữa công trình giao thông

Theo Thông báo số 1538/SGTVT-VP ngày 09/5/2023.

Địa điểm: Đoạn Quản lý sửa chữa công trình giao thông

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự họp UBND Tỉnh nghe báo cáo tình hình thực hiện Dự án BOT nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13. Phòng Kế hoạch Thẩm định chuẩn bị nội dung và cùng dự.
(Theo lịch làm việc của UBND Tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp B-UBND tỉnh

 

Thứ Bảy 20/05/2023
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật 21/05/2023
Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

- Lịch làm việc thay cho thông báo, thư mời.

- Lịch làm việc có thể thay đổi hay cập nhật nội dung mới.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các phòng; ĐVTT

- Lưu: VT, VP.

Bình Dương ngày 15 tháng 5 năm 2023

TL. GIÁM ĐỐC

Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Hòa

Lượt người xem:  Views:   721
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc