Lịch làm việc
Thứ 2, Ngày 09/01/2023, 11:00
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 2, từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/01/2023

Thứ Hai 09/01/2023
Sáng

-  9h00 Họp nghe báo cáo dự án ĐT.749a đoạn qua trung tâm xã Long Hòa, GĐ Nguyễn Anh Minh, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn, TP KHTĐ Nguyễn Hữu Trung, CV P.KHTĐ Trần Đại Nghĩa .

Thành phần: UBND huyện Dầu Tiếng

-  PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự Hội nghị công chức Văn phòng Ban An toàn giao thông.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở GTVT

-  08 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022 của Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng .

Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng

-  08 giờ, PGĐ Nguyễn Thanh Thuận dự Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022 của Đoạn Quản lý và sửa chữa công trình giao thông.

Địa điểm: Văn phòng Đoạn Quản lý và sửa chữa công trình giao thông

-  08 giờ,Phó Chánh Văn phòng Võ Văn Sang dự Báo cáo chuyên đổi và tham gia định kỳ tháng 1 của Tổ Báo cáo viên và Tổ giúp việc chuyển đổi số tỉnh
(Theo Công văn số 1118/BCĐCĐS-TGV ngày 30/12/2022 của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Tỉnh).

Địa điểm: Hội trường sở Thông tin và Truyền thông

-  7giờ30, Trưởng phòng QL VT, PT Và NL Ông Nguyễn Thanh Điền, Phó Phòng QL VT, PT Và NL Phan Minh Thái, Chuyên viên Phạm Văn Sơn, Bà Đàm Thị Thủy, Nhữ Anh Khoa Dự Sát hạch Trung tâm GDNN An Cư.
Địa điểm: Trung tâm GDNN – Sát hạch lái xe An Cư
.

 

Chiều

 -  PGĐ Nguyễn Thanh Thuận đi kiểm tra công tác duy tu, sửa chữa các công trình giao thông năm 2022.

-  14 giờ 00 phút, chuyên viên Trương Nguyễn Thành Vương - P.QLKCHT&ATGT phối hợp đơn vị thi công, giám sát kiểm tra nền đá công trình DTSC ĐT.749b.

Thành phần: Công ty Lộc Thịnh, Công ty Thái Bình Dương

Địa điểm: Đường ĐT.749b, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng

 

Thứ Ba 10/01/2023
Sáng

 -  09 giờ 30, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Họp mặt mừng Xuân Qúy Mão năm 2023 và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổng kết công tác năm 2022 trên địa bàn thị xã Bến Cát.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm thị xã Bến Cát

-  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp Tỉnh ủy về:
+ Đề án tái cơ cấu, sắp xếp công ty con, các đơn vị thành viên, Công ty liên doanh liên kết của Tổng Công ty Becamex IDC giai đoạn 2022 - 2025.
+ Phương thức đầu tư các dự án giao thông.
+ Xin ý kiến sử dụng các khu đất xây dựng khu tái định cư và các khu đất bổ sung vào kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023..

Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy

-  08 giờ, Hội nghị cán bộ công chức và người lao động Khối Văn phòng Sở.

Thành phần: Toàn thể công chức, người lao động Khối Văn phòng Sở

Địa điểm: Hội trường Sở GTVT

-  trưởng phòng QLVT PTNL  Nguyễn Thanh Điền, phó trưởng phòng QLVT PTNL Đỗ Thanh Bình, Chuyên Viên Trần Ngọc Đăng Thùy , Phạm Quảng Tri đi kiểm tra HTX TM DV Gia Phát.

-  7giờ30, Phó Chánh Văn Phòng Ông Võ Văn Sang, Chuyên viên Huỳnh Hữu Hiền, Lý Minh Cường Dự Sát hạch Trường TCN Nghiệp Vụ Bình Dương.
Địa điểm: Trung tâm GDNN – Sát hạch lái xe Tư Thục Bình Dương
.

-  7giờ30, Trưởng phòng QL VT, PT Và NL Ông Nguyễn Thanh Điền, Phó Phòng QL VT, PT Và NL Phan Minh Thái, Chuyên viên Phạm Văn Sơn. Dự Sát hạch Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An & Trễ hạn.
Địa điểm: Trung tâm Sát hạch lái xe Bình Dương
.

 

Chiều

 -  14 giờ, Phó Chánh Văn phòng Võ Văn Sang dự Hội nghị triển khai hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 36 Trịnh Hoài Đức, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

-  Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phạm Quốc Nam - Chuyên viên Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông phối hợp với Phòng Kế hoạch Thẩm định nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng công trình: Bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ trên một số tuyến đường tỉnh.

 

Thứ Tư 11/01/2023
Sáng

 -  8 giờ (nội dung 1) và 9 giờ (nội dung 2), Phó phòng Nguyễn Đức Thẩm và chuyên viên Trương Thành Long dự họp:  1/ Phân chia các gói thầu xây lắp Dự án thành phần 5: Xây dựng đường Vành đai 3 Tp.HCM đoạn qua tỉnh Bình Dương (bao gồm nút Tân Vạn và cầu Bình Gởi). 2/ Thống nhất phương án, quy mô, nguồn vốn và thời gian thực hiện cải tạo, gia cố hầm chui đường Vành đai 3 vào Trung tâm Logistic Bình Thắng (TBS) qua địa bàn tỉnh Bình Dương..

Địa điểm: Tại văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương.

-  8 giờ 30, chuyên viên Trần Đại Nghĩa và Lê Quang Vinh dự họp thẩm định điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Giáo đến năm 2040..

Địa điểm: Phòng họp B, Sở Xây dựng, tầng 07, tháp A, trung tâm Hành chính tỉnh.

-  10 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu tiếp và làm việc với Đoàn Chính quyền tỉnh Kratie, Camphuchia
(Theo Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 06//2023).

Địa điểm: Phòng khách UBND Tỉnh

-  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự họp UBND tỉnh báo cáo công tác lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

-  7giờ30, Trưởng phòng QL VT, PT Và NL Nguyễn Thanh Điền, Chuyên viên Huỳnh Hữu Hiền, Phạm Quảng Tri Dự Sát hạch Trường Cao đẳng nghề Đường sắt phân hiệu phía Nam.
Địa điểm: Trung GDNN - Sát hạch lái xe Sóng Thần
.

 

Chiều

 -  15 giờ 30, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp UBND tỉnh nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo nội dung liên quan đến Rạch Cụt (xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng).

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh

 

Thứ Năm 12/01/2023
Sáng

 -  08 giờ, Tổng kết công tác ngành giao thông vận tải năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Thành phần: Ban Giám đốc;, Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;, Toàn thể công chức, viên chức và người động Khối  văn phòng Sở;

Địa điểm: Hội trường - Sở GTVT

-  08 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo các nội dung: (1) Dự thảo Quyết định Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh; (2) dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ; (3) dự thảo Quyết định Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định quy định thời số điều chỉnh giá đất năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp B - UBND Tỉnh

-  08 giờ, PGĐ Nguyễn Thanh Thuận dự Hội nghị đánh giá tình hình công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 gắn với việc triển khai các văn bản về huy động lực lượng tấn công trấn áp tội phạm, Quản lý vũ khí, vật liệu nổ dịp Tết Nguyên đán 2023 trên địa bàn thành phố Dĩ An.

Địa điểm: Hội trường UBND thành phố Dĩ An (Lầu 4 - TTHC thành phố)

-  Vào lúc 8 giờ 15 phút, Đồng chí Đinh Ngọc Quyền, Nguyễn Thị Mỹ Nhinh - CV P.QLKCHTGT & ATGT khảo sát vị trí dự kiến xây dựng hướng tuyến, vị trí trồng trụ điện qua địa phận phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên đoạn từ ĐT.746 (Km7+237) đến điểm cuối ĐT.746 (Km9+878).
Và qua địa phận phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên đoạn từ ĐT.746..

Thành phần: Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên, Công ty Điện lực Bình Dương, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP Becamex IDC

Địa điểm: ĐT.746 phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên

-  7 giờ 30, PGĐ Nguyễn Thanh Thuận dự Chương trình "Tết Nhân ái - Xuân Qúy Mão" và Lễ hội Xuân Hồng năm 2023.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

-  7giờ30, Trưởng phòng QL VT, PT Và NL Nguyễn Thanh Điền, Phó Phòng QL VT, PT Và NL Ông Phan Minh Thái, Chuyên viên Huỳnh Hữu Hiền, Nhữ Anh Dự Sát hạch Trung tâm GDNN Phú Giáo.
Địa điểm: Trung tâm GDNN - Sát hạch lái xe Bình Dương

.

-  trưởng phòng QLVT PTNL  Nguyễn Thanh Điền, phó trưởng phòng QLVT PTNL Đỗ Thanh Bình, Chuyên Viên Trần Ngọc Đăng Thùy , Phạm Quảng Tri đi kiểm tra  HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT PHÁT.

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Bình Dương với UBND thành phố HCM về dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3, Vành đai 4 thành phố HCM..

Thành phần: Phòng Kế hoạch Thẩm định

Địa điểm: Trụ sở UBND thành phố HCM, số 86 Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố HCM

- Tiêu đề: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 16/01/2023 đồng chí Đinh Ngọc Quyền và Nguyễn Thị Mỹ Nhinh - Chuyên viên Phòng QLKCHTGT & ATGT . Khảo sát vị trí dự kiến xây dựng hướng tuyến, vị trí trồng trụ điện thuộc công trình "Đường dây trung hạ thế và TBA cấp điện thuộc địa bàn QLVH của điện lực Bắc Tân Uyên" trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường ĐT.747 qua địa bàn huyện Bắc Tân Uyên và thị xã Tân Uyên..

Thành phần: Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên;, Ủy ban nhân dân huyện  Bắc Tân Uyên, Công ty Điện Lực Bình Dương.

 

Thứ Sáu 13/01/2023
Sáng

 -  08 giờ, PGĐ Nguyễn Thanh Thuận dự Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Quý Mão năm 2023 Thị xã Tân Uyên.

Địa điểm: Hội trường HĐND - UBND THị xã Tân Uyên

-  Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Trương Nguyễn Thành Vương - Chuyên viên Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh và địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, chấp thuận đưa vào khai thác nút giao đấu nối Chung cư minh Quốc Plaza vào đường Mỹ Phước - Tân Vạn và nút giao đấu nối Khu nhà ở Phúc Đạt vào đường ĐT.743a.

Địa điểm: Chung cư Minh Quốc Plaza

-  08 giờ 30, Họp Ban Giám đốc.

Địa điểm: Phòng họp Sở GTVT

-  08 giờ, PGĐ Nguyễn Thanh Thuận dự kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Công Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và mừng Xuân Quý Mão năm 2023.

Địa điểm: Hội trường HĐND - UBND Thị xã Tân uyên

-  7giờ30, Chánh Văn Phòng Ông Nguyễn Văn Hòa, Chuyên viên Phạm Quảng Tri, Phạm Văn Sơn, Phó Phòng Kế hoạch – Thẩm định Ông Nguyễn Vĩnh Bảo  Dự Sát hạch Trường TCN Nghiệp Vụ Bình Dương.
Địa điểm: Trung tâm GDNN – Sát hạch lái xe Tư Thục Bình Dương
.

 

Chiều

 -  Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phạm Quốc Nam - Chuyên viên Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông phối hợp với Phòng Kế hoạch Thẩm định nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng công trình: Duy tu, sửa chữa đường ĐT.744 đoạn từ cầu Ông Cộ đến ngã 4 Kiểm Lâm (trừ đoạn bàn giao cho UBND huyện Dầu Tiếng quản lý).

Địa điểm: Tại Công trình

-  14 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 của ngành Giao thông vận tải.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

-  13 giờ 00 phút, chuyên viên Trương Nguyễn Thành Vương - P/.QLKCHT&ATGT phối hợp đơn vị thi công, giám sát kiểm tra, khoan nhựa công trình DTSC ĐT.749a năm 2022 và nghiệm thu hết hạn bảo hành công trình DTSC đường ĐT.749a năm 2021.

Thành phần: Công ty Dũng Tuyết, Công ty Thái Bình Dương, Công ty Đô Thị Mới

Địa điểm: Đường ĐT.749a, huyện Dầu Tiếng

 

Thứ Bảy 14/01/2023
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật 15/01/2023
Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

- Lịch làm việc thay cho thông báo, thư mời.

- Lịch làm việc có thể thay đổi hay cập nhật nội dung mới.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các phòng; ĐVTT

- Lưu: VT, VP.


Bình Dương ngày 9 tháng 01 năm 2023

TL. GIÁM ĐỐC

Chánh Văn phòngNguyễn Văn Hòa​

Lượt người xem:  Views:   201
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc