Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 27/01/2023, 14:00
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/01/2023

        Căn cứ Kế hoạch số 6691/KH-UBND ngày 30/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về Công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2023;

​        Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, với nội dung cụ thể như sau: (Kèm theo  Tải về Kế hoạch CCHC năm 2023_243-27012023.signed.pdf).

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video
Thông tin tuyên truyền