Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 26/02/2020, 11:00
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/02/2020

​         Với mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 6793/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2020 và Kế hoạch số 286/KH-SGTVT ngày 22/01/2020 về cải cách hành chính năm 2020 của Sở;Tăng cường sự tham gia giám sát của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công của Sở trên địa bàn tỉnh. Góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Bình Dương, Sở Giao thông vận tải ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 như sau: (đính kèm Kế hoạch cụ thể theo link này:  Tải về 636-260220.signed.pdf)

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video
Thông tin tuyên truyền