Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Muốn mở cửa hàng bán các sản phẩm thực phẩm chức năng giảm cân
Người gửi: Ngọc Email: lienhe@giamcanhieuqua.com
Cơ quan công tác: Số CMTND:
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Ngày gửi: 11/01/2021
Nội dung:
Xin cho hỏi
Muốn mở cửa hàng bán các sản phẩm thực phẩm chức năng giảm cân, làm đẹp thì cần làm các bước như thế nào khi đăng ký mở cửa hàng? cần giấy phép nào?
Ví dụ Một số sản phẩm giảm cân như sau: 
Xin cảm ơn.
Chưa có thông tin phản hồi
Ảnh
Video