Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tư 
Số Ký hiệu:
35/2022/TT-BTC 
Ban hành:
16/06/2022 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video