Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tư 
Số Ký hiệu:
09/2022/TT-BGTVT 
Ban hành:
22/06/2022 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Hướng dẫn một số nội dung về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư và mẫu loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giaothuộc ngành giao thông vận tải 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video