Văn bản Quy phạm pháp luật
Công văn triển khai 
Số Ký hiệu:
611/SGTVT-VTPTNL 
Ban hành:
23/02/2021 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa 
Ảnh
Video