Văn bản Quy phạm pháp luật
Quyết định ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Số Ký hiệu:
21/2020/QĐ-UBND 
Ban hành:
19/08/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Quyết định ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video