Văn bản Quy phạm pháp luật
Quyết định 
Số Ký hiệu:
1900/QĐ-BGTVT 
Ban hành:
06/10/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Quyết định ban hành tài liệu, chương trình khung tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe 
Ảnh
Video