Cơ Cấu Tổ Chức
 
​Giám đốc:           Nguyễn Anh Minh Địa chỉ:                ...
 
​A. Các tổ chức giúp việc Giám đốc Sở:- Văn phòng Sở.- Thanh tra Sở.- Phòng Kế hoạch - Thẩm định- Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông và An toàn giao thông.​- Phòng Quản lý Vận ...
 
Sơ đồ tổ chức (01/12/2017)
​​​​
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊLÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/14/2017 17:00NoĐã ban hành
Đơn vị trực thuộcĐơn vị trực thuộc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/1/2017 11:00NoĐã ban hành
Sơ đồ tổ chứcSơ đồ tổ chức/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/1/2017 10:00NoĐã ban hành
Ảnh
Video