Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksVăn bản quản lý ngành

Nội dung
Ngày ban hành
Select a date from the calendar.
Đến
Select a date from the calendar.
Ngày có hiệu lực
Select a date from the calendar.
Đến
Select a date from the calendar.
Hiệu lực
Loại văn bản
Lĩnh vực
 
 
  
  
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
Edit
Thông báo số 820/SGTVT-VT820/SGTVT-VT3/29/2017 12:00 AM
Thông báo số 820/SGTVT-VT ngày 29/3/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định (bến xe Nghĩa Đàn - bến xe Bình Dương)
3/29/2017 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcThông báoVăn bản Sở GTVT 
Thông báo số 117/TB-SGTVT117/TB-SGTVT5/8/2017 12:00 AM
Thông báo số 117/TB-SGTVT ngày 08/5/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang về doanh nghiệp đăng ký khai thác trên tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh (bến xe Chợ Mới - bến xe Bình Dương)
5/8/2017 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcThông báoVăn bản Sở GTVT 
Thông báo số 22/TB-SGTVT  22/TB-SGTVT 4/17/2017 12:00 AM
Thông báo số 22/TB-SGTVT ngày 14/4/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô (bến xe khách Trần Đề - bến xe khách Bình Dương)
4/17/2017 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcThông báoVăn bản Sở GTVT 
Thông báo số 21/TB-SGTVT21/TB-SGTVT4/14/2017 12:00 AM
Thông báo số 21/TB-SGTVT ngày 14/4/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng về việc tiếp nhận hồ sơ đăngký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô (bến xe khách Trần Đề - bến xe khách Phú Chánh)
4/14/2017 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcThông báoVăn bản Sở GTVT 
Công văn số 164/SGTVT-VT164/SGTVT-VT2/16/2017 12:00 AM
Công văn số 164/SGTVT-VT ngày 16/02/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng về thông báo đơn vị vận tải khai thác tuyến bến xe Đức Trọng - bến xe Bình Dương
2/16/2017 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcCông vănVăn bản Sở GTVT