Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksVăn bản quy phạm pháp luật

Nội dung
Ngày có hiệu lực
Select a date from the calendar.
Đến
Select a date from the calendar.
Hiệu lực
Lĩnh vực
Loại văn bản
 
 
​​
  
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
Edit
  
Quyết định 189/QĐ-BGTVT189/QĐ-BGTVT
Quyết định 189/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2017 của Bộ Giao thông vận tải về Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
1/19/2017 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcVăn bản Nhà nướcQuyết định 1
Nghị định 86/2014/NĐ-CP86/2014/NĐ-CP
Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
9/10/2014 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcVăn bản Nhà nướcNghị định 2
Thông tư liên tịch 152-2014-TTLT-BTC-BGTVT 152-2014-TTLT-BTC-BGTVT
Thông tư liên tịch 152-2014-TTLT-BTC-BGTVT về kê khai giá cước vận tải
10/15/2014 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcVăn bản Nhà nướcThông tư 3
Thông tư 35/2013/TT-BGTVT35/2013/TT-BGTVT
Quy định về việc xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ.
10/21/2013 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcVăn bản Nhà nướcThông tư 4
Thông tư 48/2012/TT-BGTVT48/2012/TT-BGTVT
Thông tư 48-2012-TT-BGTVT ve quy chuan tram dung nghi
11/15/2013 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcVăn bản Nhà nướcThông tư 5
Thông tư 63.2014.TT.BGTVT63.2014.TT.BGTVT
Thông tư 63.2014.TT.BGTVT
11/7/2014 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcVăn bản Nhà nướcThông tư 6
Thông tư 73-2014-TT-BGTVT73-2014-TT-BGTVT
Thông tư  73-2014-TT-BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình
12/15/2014 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcVăn bản Nhà nướcThông tư 7
Quyết định số 543/QĐ-BGTVT543/QĐ-BGTVTThứ trưởng Nguyễn Nhật
Quyết định số 543/QĐ-BGTVT về việc Ban hành Hướng dẫn về yêu cầu chung đối với công tác điều tra, khảo sát lưu lượng, tải trọng và dự báo giao thông phục vụ công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
3/21/2018 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcVăn bản Nhà nướcQuyết định 8
Nghị quyết13/2019/NQ-HĐND
Quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương.
Văn bản đang có hiệu lựcVăn bản Nhà nướcNghị quyết 9
Nghị định số 100/2019/NĐ-CP100Thủ tướng Chính phủ
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
1/1/2020 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcVăn bản Nhà nướcNghị định 10
Quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng19/2020/QĐ-TTg
Quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
Văn bản đang có hiệu lực 11
Triển khai Luật tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn
Triển khai Luật tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn
Văn bản đang có hiệu lực 12
Quyết định1900/QĐ-BGTVT
Quyết định ban hành tài liệu, chương trình khung tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe
Văn bản đang có hiệu lựcQuyết định 13
Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương30/2020/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Văn bản đang có hiệu lực 14
Quyết định ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương21/2020/QĐ-UBND
Quyết định ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Văn bản đang có hiệu lực 15
Quyết định về việc công bố tiêu chuẩn cơ sở6500/QĐ-TCĐBVN
Quyết định về việc công bố tiêu chuẩn cơ sở của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Đường bộ Việt Nam
Văn bản đang có hiệu lực 16
Công văn triển khai611/SGTVT-VTPTNL
Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Văn bản đang có hiệu lực 17
Nghị định03/2021/NĐ-CP
Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Văn bản đang có hiệu lực 18